Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Aktivisme under angrep

En kvinne i svart hatt danser med et gult stoff. En kvinne i svart hatt danser med et gult stoff.

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.

Vi ser det i protestene i Iran, i den sivile ulydigheten mot militærdiktaturet i Myanmar: Studenter er blant de som går foran og først hever stemmen når samfunn beveger seg i mer autoritær retning. Det gjør dem utsatt.

En ny rapport fra den norske bistands- og kampanjeorganisasjonen SAIH viser at aktivister ofte utsettes for langt mer subtile former for undertrykkelse.

Rapporten Activism Under Attack – Understanding the Repression of Student Activism er skrevet av professor Amy Kapit ved Swarthmore College.

Kapit påpeker at undertrykkelsen antar forskjellige former avhengig av de ulike politiske realitetene:

Hun peker på at undertrykkingen skjer også i land som regnes som åpne – ikke kun i diktaturer.

Fire former for undertrykkelse

I rapporten kommer det frem at de mange ikke-voldelige former for undertrykkelse av studentaktivisme i liten grad er dokumentert før.

Ulloa påpeker at det internasjonale samfunnet overser de subtile taktikkene som regjeringer og utdanningsinstitusjoner bruker daglig for å undertrykke kritiske stemmer:

Det er særlig fire trender som løftes frem i rapporten: nye lover som begrenser aktivitet, diskreditering ved å stemple aktivister som «terrorister» eller «kriminelle», finansiell støtte forbeholdt de som støtter regjeringen og dens politikk, samt forsøk på å splitte opp studentbevegelsen gjennom polarisering.

Ulloa fortsetter:

En person med et skjerf rundt ansiktet holder en bok .En person med et skjerf rundt ansiktet holder en bok .

Trendbibel for diktatorer

I forlengelse av rapporten, har SAIH lansert Oppression Magazine – et motemagasin for diktatorer som viser frem de siste trendene innen undertrykking av studentaktivisme.

Ulloa bemerker at det virker som om autoritære ledere holder seg oppdatert på de nyeste metodene innen undertrykkelse:

Oppression Magazine er et ledd i en kampanje for å skape oppmerksomhet rundt undertrykkingen aktivister utsettes for, og formidles på sosiale medier og på campuser over hele landet.

Rapporten Activism Under Attack er finansiert av Open Society Foundations, Norad og norske studenter som betaler SAIH-10ere.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.

Nyhet

SAIH deltok på høring om statsbudsjettet 2024

Leder Selma Matsdotter Bratberg deltok på utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet. Hun løftet viktigheten av utdanningsbistand, menneskerettigheter og globalt samarbeid, og hvordan Norges innsats for dette må gjenspeiles i kommende statsbudsjett.

Les nyhet
En ung jente i hijab leser fra en bok.En ung jente i hijab leser fra en bok.

Nyhet

Er bunnen nådd for utdanningsbistanden?

Norge fortsetter å kutte støtten til barn og unges utdanning sammenlignet med forrige statsbudsjettframlegg. Dette er uforståelig gitt tiden vi lever i, skriver samtlige norske organisasjoner.

Les nyhet
En ung kvinne med armene i kors, ser inn i kamera.En ung kvinne med armene i kors, ser inn i kamera.

Nyhet

Statsbudsjettet 2024: En trist dag for globalt akademisk samarbeid

Fredag 06. oktober presenterer Ap/Sp regjeringen forslag til statsbudsjett 2024.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon