Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Aktivisme under angrep

En kvinne i svart hatt danser med et gult stoff. En kvinne i svart hatt danser med et gult stoff.

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.

Vi ser det i protestene i Iran, i den sivile ulydigheten mot militærdiktaturet i Myanmar: Studenter er blant de som går foran og først hever stemmen når samfunn beveger seg i mer autoritær retning. Det gjør dem utsatt.

En ny rapport fra den norske bistands- og kampanjeorganisasjonen SAIH viser at aktivister ofte utsettes for langt mer subtile former for undertrykkelse.

Rapporten Activism Under Attack – Understanding the Repression of Student Activism er skrevet av professor Amy Kapit ved Swarthmore College.

Kapit påpeker at undertrykkelsen antar forskjellige former avhengig av de ulike politiske realitetene:

Hun peker på at undertrykkingen skjer også i land som regnes som åpne – ikke kun i diktaturer.

Fire former for undertrykkelse

I rapporten kommer det frem at de mange ikke-voldelige former for undertrykkelse av studentaktivisme i liten grad er dokumentert før.

Ulloa påpeker at det internasjonale samfunnet overser de subtile taktikkene som regjeringer og utdanningsinstitusjoner bruker daglig for å undertrykke kritiske stemmer:

Det er særlig fire trender som løftes frem i rapporten: nye lover som begrenser aktivitet, diskreditering ved å stemple aktivister som «terrorister» eller «kriminelle», finansiell støtte forbeholdt de som støtter regjeringen og dens politikk, samt forsøk på å splitte opp studentbevegelsen gjennom polarisering.

Ulloa fortsetter:

En person med et skjerf rundt ansiktet holder en bok .En person med et skjerf rundt ansiktet holder en bok .

Trendbibel for diktatorer

I forlengelse av rapporten, har SAIH lansert Oppression Magazine – et motemagasin for diktatorer som viser frem de siste trendene innen undertrykking av studentaktivisme.

Ulloa bemerker at det virker som om autoritære ledere holder seg oppdatert på de nyeste metodene innen undertrykkelse:

Oppression Magazine er et ledd i en kampanje for å skape oppmerksomhet rundt undertrykkingen aktivister utsettes for, og formidles på sosiale medier og på campuser over hele landet.

Rapporten Activism Under Attack er finansiert av Open Society Foundations, Norad og norske studenter som betaler SAIH-10ere.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon