Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Denne saken stod først på trykk i Aftenposten, 15.04.2024.

I et debattinnlegg i Aftenposten (6. april) gikk professor Hans Petter Graver hardt ut mot dem som gjennom demokratiske kanaler, jobber for akademisk boikott av Israel ved norske universiteter og høyskoler. Der fremsetter han beskyldninger om «politisk sensur» og bruker merkelapper som «autoritært» og «prinsippløst».

Graver synes det er vanskelig å vite hva de som går inn for akademisk boikott begrunner det med. Er det som reaksjon på et pågående folkemord? Israels brutale okkupasjons- og apartheidpolitikk? Eller for å uttrykke solidaritet med palestinske kolleger?

En kvinne i gul gul gener og en mann i blå dress poserer for kamera.En kvinne i gul gul gener og en mann i blå dress poserer for kamera.
F.v. Selma Bratberg, leder i SAIH og Terje Einarsen, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Akademisk frihet har aldri vært absolutt

Vi mener flere slike perspektiver er relevante når vekten av etiske hensyn i dette tilfellet skal avveies. Det er tross alt snakk om svært begrensede inngrep i friheten til norske akademikere.

Den akademiske friheten har aldri vært absolutt. Etiske retningslinjer for kunnskapssamarbeid, og lovpålagte føringer for forskning, legger allerede begrensninger. Det er ikke bare plikten til å fremme akademisk frihet som er lovfestet, men også at institusjoners virksomhet skal skje i tråd med anerkjente etiske prinsipper.

Denne avveiingen er en øvelse akademiske institusjoner fint kan håndtere innenfor universitetsdemokratiet.

I denne situasjonen er det palestinsk akademisk frihet som er alvorlig truet. Graver tar ikke hensyn til dette, fordi han forfekter et snevert nasjonalt perspektiv på akademisk frihet.

Det samsvarer dårlig med de etiske retningslinjene ved hans egen institusjon. Der det heter at Universitetet i Oslo ser det som sin oppgave «å støtte forskere og studenter som på grunn av konflikt eller undertrykkende politiske forhold hindres i å utøve sin akademiske frihet».

Ta i bruk demokratiske arenaer

Å avvikle israelsk samarbeid kan være en meningsfull handling i solidaritet med palestinerne – eller det moralsk rette. Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Det sentrale spørsmålet norske institusjoner må ta stilling til, er: Kan det være etisk forsvarlig å fortsette samarbeidet med akademiske institusjoner som aktivt bidrar til et mulig folkemord? Og som hjelper til å opprettholde et undertrykkende system? Et system FN og andre troverdige aktører karakteriserer som apartheid og ulovlig okkupasjon av Palestina.

Det virker som Graver mener at så snart en avtale er inngått av ledelsen ved en institusjon eller et fakultet, så har ikke studenter eller ansatte noe de skulle ha sagt dersom de mener avtalen var uheldig eller bør avsluttes på etisk grunnlag.

Vi vil advare mot en slik innskrenkning av universitetsdemokratiet. Vi vil oppfordre studenter og akademikere, uavhengig av hvor de står, til å ta i bruk de demokratiske arenaene.

Dette standpunktet synes vi hverken er autoritært eller prinsippløst.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.

Nyhet

SAIH deltok på høring om statsbudsjettet 2024

Leder Selma Matsdotter Bratberg deltok på utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet. Hun løftet viktigheten av utdanningsbistand, menneskerettigheter og globalt samarbeid, og hvordan Norges innsats for dette må gjenspeiles i kommende statsbudsjett.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon