Hopp til hovedinnhold

SAIH

En lyslenke med vimpel med flag fra hele verden surret rundt seg.En lyslenke med vimpel med flag fra hele verden surret rundt seg.

Vårt arbeid

SAIH kjemper for at alle skal ha tilgang til god høyere utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

SAIH jobber i partnerskap med lokale organisasjoner i syv land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia. Vi støtter studentorganisasjoner, fagforeninger, urfolksgrupper, universiteter og menneskerettighets-forkjempere i deres kamp for lik rett til utdanning og akademisk frihet. Her hjemme jobber SAIH sammen med dedikerte medlemmer, frivillige og allierte for politisk endring, handling og internasjonal solidaritet.

En gruppe mennesker som demonstrerer, én med et skilt som stiller spørsmål ved hvorvidt kun de rike skal ha tilgang til utdanning. En gruppe mennesker som demonstrerer, én med et skilt som stiller spørsmål ved hvorvidt kun de rike skal ha tilgang til utdanning.

Slik jobber vi

Vi dokumenterer brudd på studenters rettigheter.

Vi støtter forskning på diskriminerte grupper.

Vi informerer verden om urett.

Vi utfordrer de med makt.

SAIH driver med solidaritet, ikke veldedighet. Vårt arbeid bygger på samarbeid mellom likeverdige partnere som jobber for å oppnå felles mål. Vi utfordrer maktstrukturene i utdanningssystemer og i bistand, og jobber for å flytte makt fra oss til våre samarbeidspartnere. Prosjektene vi støtter er initiert og drevet av organisasjoner med lokal forankring, fordi det er de som kjenner sin situasjon best.

Se alle stedene vi jobber

Historier fra vårt arbeid

En kvinne med hatt og blomsterkrans holder en mikrofon i hånden.En kvinne med hatt og blomsterkrans holder en mikrofon i hånden.

Historier fra vårt arbeid

Fra kjøkkenbenken til ordførerkontoret

Les historien
Se alle historier

Våre rapporter

SAIH utgir jevnlig fagrapporter på temaer vi jobber med. Her finner du de siste utgitte fagrapportene.

Se alle rapporter
En kvinne i eksamenshatt står foran en folkemengde. En kvinne i eksamenshatt står foran en folkemengde.

Slik er arbeidet finansiert

SAIH er avhengig av finansiell støtte fra en rekke internasjonale og institusjonelle givere, samt bidrag fra norske myndigheter, privatpersoner og stiftelser. Blant våre viktigste givere:

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon