Hopp til hovedinnhold

SAIH

En folkemengde demonstrerer for ukjent sak.En folkemengde demonstrerer for ukjent sak.

Organisasjon

SAIH er partipolitisk uavhengig – men ikke politisk nøytral. Vi jobber hver dag for å få gjennomslag for politikk som betyr noe for våre medlemmer.

Under finner du en oversikt over våre medlemmer, hvordan organisasjonen er bygget opp og sentrale dokumenter.

Våre
medlemmer

SAIH er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon bestående av 44 organisasjoner, alle med tilknytning til høyere utdanning i Norge.

Se våre medlemmer.

 • Universitetet i Oslo

  Logo Universitetet i Oslo Logo Universitetet i Oslo
 • Akademikerne

  Akademikerne logoAkademikerne logo
 • Utdanningsforbundet

  Logo Utdanningsforbundet Logo Utdanningsforbundet
 • Pedagogstudentene

  Logo PedagogstudenteneLogo Pedagogstudentene
 • Norsk Studentorganisasjon

  Logo Norsk Studentorganisasjon (NSO)Logo Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Våre styrende organer

Årsmøte er SAIHs øverste myndighet og avholdes én gang i året. Her møtes våre medlemsorganisasjoner og lokallag for å fatte viktige veivalg for organisasjonen.

Styret er SAIHs høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene og møtes minst seks ganger i året.

Landsråd er det rådgivende organet til styret og møtes minst tre ganger i året. Landsråd består av representanter fra SAIHs medlemsorganisasjoner og lokallag.

Kontrollkomiteen fører tilsyn med SAIHs virksomhet og påser at organisasjonen drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med statuetter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Medlemmene av komiteen kan ikke inneha andre verv eller posisjoner i SAIH. 

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet, og har som oppgave å finne kandidater til sentrale verv og innstille dem til valg.

Informasjonskomiteen består av fire medlemmer som arbeider frivillig for SAIH. Komiteen samarbeider med Arbeidsutvalget om organisatoriske oppgaver.

SAIHs sekreteriat består av omtrent 20 ansatte basert på kontoret i Oslo, og har en støttende og utførende rolle i organisasjonen. Sekretariatet ledes av daglig leder, som har det administrative ansvaret.

Vi jobber etter disse dokumentene:

Vennligst merk at noen dokumenter kun er tilgjengelige på engelsk.

Resolusjoner:

 • We demand that the Israeli government stops limiting the right to education for Palestinians

  Last ned
 • SAIH støtter studentenes krav om demokrati i Myanmar

  Last ned
 • SAIH supports students demands for democracy in Belarus

  Last ned
 • Tilgjengelighet og åpenhet av høyere utdanning

  Last ned
 • SAIH supports increases in student financial support in Norway

  Last ned
 • SAIH skal ikke ha arrangementer på samenes nasjonaldag(...)

  Last ned
 • Decolonization towards pluralistic knowledge practices in higher education (2023-2026)

  Last ned
 • Enhancing accessibility to the STAR program(...)

  Last ned

Posisjonsnotater:

Årsrapport og regnskap:

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon