Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Publisert i Panorama Nyheter 29. mai 2024.

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Som del av dette arbeidet, har vi undersøkt hvilke konkrete tiltak som kan være mest effektive for å flytte makt fra oss til våre samarbeidspartnere.

Ærlige tilbakemeldinger

Startpunktet vårt har vært å initiere en dypere dialog med partnerne der vi har diskutert grunnleggende utfordringer i bistandsbransjen, problematiske maktrelasjoner og behovet for avkolonisering.

Gjennom systematiske samtaler har vi utviklet en felles problembeskrivelse. Å sette makt eksplisitt på agendaen i våre samarbeid har bidratt til å bygge tillit, og gitt rom for ærlige tilbakemeldinger.

En tilbakemelding vi har fått i den forbindelse, og som vi i stor grad er enige i, er at rapporteringskravene våre har vært tidkrevende, omfattende og uten særlig verdi.

SAIHs arkiver er fulle av ordrike, narrative rapporter som i begrenset grad har blitt brukt utover giverrapportering.

Sammen med partnerne våre har vi derfor utarbeidet en ny tilnærming til rapportering der metoden er tilpasset hver enkelt kontekst og partner. Det er mindre vekt på rammeverk og indikatorer, og mer fokus på læring.

SAIH er på ingen måte alene i dette arbeidet. Det finnes mange aktører i bistandsbransjen som jobber lærings- og dialogbasert, men når det kommer til spørsmål om økonomisk kontroll mener vi at fokuset på tillit og partnerskap ofte forsvinner.

Her er maktubalansen enorm, og konsekvensene av å melde fra om uregelmessigheter ofte like stor.

Nulltoleranse for korrupsjon

Vi opplever nulltoleranseprinsippet for korrupsjon som urokkelig og uten rom for nyanser.

Det skal lite til før midler fryses eller må tilbakeføres, og vi kjenner til flere eksempler hvor viktige organisasjoners arbeid rives ned basert på mistanker.

Når undersøkelsene er fullført, fakta dokumentert og fasiten viser at forholdene ikke var alvorlige, er mye allerede tapt.

Det er vår klare oppfatning at det i bistandsbransjen finnes et feilaktig narrativ om ansvarlige vestlige organisasjoner som innfører strenge krav ovenfor «svake» partnere som hele tiden står på nippet til økonomisk mislighold.

De rigide kravene som ofte preger bistandsbransjen, er ikke bare med på å opprettholde skeive maktrelasjoner, men bidrar også til at vi går glipp av muligheter for innovasjon, læring, og kreativitet.

En gylden regel i innovasjonsteori er at det er lov å feile. Vi ønsker en sektor som i større grad tør å ta sjanser!

Vi har i samtaler med partnere fått flere eksempler på hvordan frykt for å ikke levere går på bekostning av utprøving av gode ideer. Risikoaversjonen blant givere forplanter seg ned til aktørene på bakken.

Som lederen av en organisasjon i Zimbabwe sa i en forskningsrapport for noen år siden:

Det er synd at det har blitt realiteten.

SAIH ønsker ikke en mer avslappet holdning til korrupsjon. Korrupsjon er enormt skadelig. Men vi mener internasjonale organisasjoner og givere bør anerkjenne at aktører i det globale sør tar korrupsjon på like stort alvor som oss.

Vi må også erkjenne vårt eget ansvar. Mange utfordringer oppstår på grunn av manglende giverkoordinering, forsinkelser i overføringer og ulike praksiser blant givere.

Fra teori til praksis

Konkrete endringer og utprøving av nye måter å jobbe på har gitt oss i SAIH viktige erfaringer og nye verktøy.

Mindre fokus på rapportering og mer på læring, gjør at vi frigjør tid til å styrke dybdeforståelsen vår av utviklingen og politikken i landene vi arbeider med.

Nærhet til disse kontekstene er essensielt for god dialog med våre partnere. Når vi har bedre innsikt i hvordan rommet for sivilsamfunn innskrenkes, eller hvordan nye lover eller økonomiske rammevilkår påvirker organisasjoner, kan vi i større grad være en relevant alliert.

Vi kan bedre definere vår merverdi sammen med partnere. Samtidig er det en illusjon å tro at vi noensinne kan komme tett nok på. Vi er aldri ekspertene. Det er det våre lokale partnere som er. Derfor må de ha ledelsen på utvikling og gjennomføring av prosjekter.

En avkolonisert, solidarisk og likeverdig bistand forutsetter reell flytting av makt. Vi må endre måten vi arbeider på slik at vi våger å ta høyere risiko, og så vi legger til rette for læring, innovasjon og kreativitet.

Tillit til våre lokale partnere må resultere i at de ikke bare i teorien, men også i realiteten sitter i førersetet. Det kan være krevende, men er helt nødvendig for å utfordre de koloniale strukturene og maktubalansen som fremdeles preger bistandssektoren.

Skrevet av

  • Line Hegna
  • , Kjersti Jahnsen Mowe

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon