Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Denne uken starter regjeringen arbeidet med statsbudsjettet for 2025. Sammen med Amnesty International Norge, Human Rights House Foundation, Raftostiftelsen, Den norske Helsingforskomité og Menneskerettighetsfondet, ber vi regjeringen øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Krigen mot Ukraina fortsetter å vise oss at frihet, demokrati og menneskerettigheter ikke kan tas for gitt. Det er verdier som må kjempes for. Krigen i Gaza bryter med reglene for moderne krigføring, tilsynelatende uten konsekvenser. Slik utfordres tilliten mellom land, og tiltroen til menneskerettighetenes verdi og en internasjonal regelstyrt verdensorden svekkes.

Parallelt er vi vitne til en autoritær vending i verden, der demokratiet og liberale verdier som er viktige for Norge er under press. Menneskerettighetsforkjempere verden over risikerer livet for disse verdiene hver dag. De utgjør førstelinjen i kampen for verdier som er av stor viktighet for Norge. Bare i 2022 ble over 400 menneskerettighetsforkjempere drept, ifølge Frontline Defenders. Dette er det høyeste antallet målt noensinne.

Vi ber derfor om at Norge øker støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Norge har gjennom flere tiår gjort en vellykket innsats i FN for å få vedtatt solide resolusjoner som støtter menneskerettighetsforkjempere. Norge har et sterkt renommé og stor troverdighet som en forkjemper for kvinner, miljøforkjempere, fagforeningsledere, studentaktivister, lhbti-aktivister, tros- og livssynsminoriteter og andre som bidrar til å realisere FNs verdier om frihet, demokrati og likeverd. Samtidig har bevilgningene til menneskerettigheter stått på stedet hvil, eller i realiteten blitt redusert, over en periode på minst 10 år. Det er nå på tide at det viktige normative arbeidet følges opp med økte bevilgninger til å støtte de som arbeider for nettopp disse verdiene.

Det er særlig viktig at regjeringen vedtar en substansiell økning i støtten til sivilsamfunnets arbeid med menneskerettigheter. Norge må også øke støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

I skyggen av den pågående krigen på Gaza fester Israel grepet om den ulovlige okkupasjonen på Vestbredden. De siste årene har vi også vært vitne til en trend der det sivile samfunns handlingsrom, både i Palestina og Israel, har blitt kraftig svekket. Norge har bidratt konstruktivt til å sikre fortsatt støtte til MR-organisasjoner stemplet som terrororganisasjoner uten bevis. Likevel ser vi at flere MR-organisasjoner i Palestina har mistet støtten fra internasjonale donorer de siste årene. EUs såkalte «antiterror-klausul» fra 2020 har ytterligere forsterket denne trenden. Fra 7.oktober er det dokumentert omfattende diskriminerende finansieringskrav mot Palestinske organisasjoner som kan føre til en forverring av den pågående menneskerettighetskrisen. Norge har gjennom flere år fastholdt at et levende sivilsamfunn er viktig for å ivareta og fremme demokratisk utvikling i Palestina. Det kommer til å bli et stort behov for arbeid med dokumentasjon, rettighetstilgang og annet menneskerettighetsarbeid både i Gaza og på Vestbredden i årene som kommer.

Norge må derfor øke MR-innsatsen i Palestina og Israel, og aktivt motvirke trenden der donorers diskriminerende finansieringskrav bidrar til et ytterligere forminsket handlingsrom for sivilsamfunnet.

Vi er glade for Nansen-programmet for Ukraina som sikrer tverrpolitisk støtte over flere år. Samtidig akselererer behovene, og den militære bistanden utgjør en stor andel av det vedtatte budsjettet. Grundige gjennomganger har vist at Norges årlige bidrag til Ukraina på langt nær er blant de største sammenlignet med andre land, samtidig som Norge reelt sett har hatt store inntekter som følge av økte priser på olje og gass som følge av krigen.

Det er derfor rom for å øke rammene for støtten til Ukraina allerede nå.

Våre krav:

  • En dobling av MR-innsatsen begrunnet i autoritær vending, stadig innskrenkning av det sivile samfunns handlingsrom, og at det er stadig farligere –og viktigere –å forsvare menneskerettigheter.
  • En økning av støtten til FNs Høykommissær for menneskerettigheter
  • At regjeringen stimulerer til og styrker relevante beskyttelsesmekanismer for MR-forsvarere, som Oslo som Pusteromsby for MR-forsvarere, Safemuse sitt kunstner-residensprogram, Scholars at Risk, og Students at Risk.
  • At regjeringen øker MR-innsatsen i Palestina og Israel og fjerner det negative fokuset viet virkemidler som boikott, desinvesteringer og sanksjoner i denne konteksten (kap. 159, post 70 i budsjett for 2023).
  • At rammene for Nansen-programmet for Ukraina økes nå, med minimum 50%. 10 % av Nansen-programmet for Ukraina må øremerkes til lokalt sivilsamfunn.

Vennlig hilsen

John Peder Egenæs, Generalsekretær Amnesty International Norge

Maria Dahle, Daglig leder, Human Rights House Foundation

Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen

Selma M. Bratberg, Leder, SAIH

Berit Lindeman, Generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

Ingeborg Moa, Daglig leder, Menneskerettighetsfondet

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon