Hopp til hovedinnhold

SAIH

Kampsak

Utdanning urfolks premisser

En ung jente går langs veien ikledd CRIC sine farger og logo på et sjal rundt halsen. En ung jente går langs veien ikledd CRIC sine farger og logo på et sjal rundt halsen.

SAIH jobber for at urfolk og etniske minoriteter skal ha tilgang til god og relevant utdanning.

Over hele verden kjemper urfolk og etniske minoriteter for å bevare sine landområder, språk, kultur og tradisjonsrike levemåter. Århundrer med kolonisering, statlig assimilering og omfattende industriprosjekter har hatt alvorlige konsekvenser for deres liv og utvikling. Altfor mange språk og kulturer er allerede utryddet, eller står i fare for å gå tapt.

Historisk har utdanning vært et sentralt verktøy for å svekke og undertrykke minoriteter, men utdanning kan også være en del av løsningen. Utdanning kan bidra til å realisere urfolk og etniske minoriteters rett til selvbestemmelse, bekjempe diskriminering, og bevare og videreutvikle deres kultur.

SAIH har som mål å sikre at alle har tilgang til inkluderende og god høyere utdanning. Derfor jobber vi både for å bedre tilgangen til tradisjonell høyere utdanning, og for å støtte urfolks rett til å drive egne utdanningsinstitusjoner, med lærerplaner, undervisningsmetoder og forskning som er tilpasset lokale behov.

Historier fra vårt arbeid

En kvinne med hatt og blomsterkrans holder en mikrofon i hånden.En kvinne med hatt og blomsterkrans holder en mikrofon i hånden.

Historier fra vårt arbeid

Fra kjøkkenbenken til ordførerkontoret

Les historien
Se alle historier

Relevante rapporter

SAIH utgir hvert år nye fagrapporter på temaer vi jobber med. Her finner du de siste utgitte fagrapportene.

En introduksjon til avkolonisering av akademia (2020)

Rapportforside En introduksjon til avkolonisering av akademia (2020)Rapportforside En introduksjon til avkolonisering av akademia (2020)
Se alle rapporter
Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem. Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem.

Nyhet

Kjemper for «den lille freden»

Selv om fredsavtalen i Colombia ble underskrevet i 2016, betyr det ikke at det er fred. SAIHs samarbeidspartnere kjemper hver dag for «den lille freden». Urfolksorganisasjoner, afroetterkommere og studenter er blant de som rammes hardest av konflikten som fortsatt utspiller seg.

Les nyhet
Fire ungdommer sitter på en gresskledd slette. Fire ungdommer sitter på en gresskledd slette.

Nyhet

Takk for SAIH-tierne!

Husk å betale SAIH-tiere på semesteravgifta. Den gjør nemlig verden til et litt bedre sted.

Les nyhet
To elever holder opp hvert sitt kunstverk. To elever holder opp hvert sitt kunstverk.

Nyhet

OD-dagen, studentaktivisme, og kunst

OD-dagen 2023 ansatte vi syv elever fra ungdom- og videregåendeskole i Oslo.

Les nyhet
Portrettbilde av en ung kvinne og en ung mann. Portrettbilde av en ung kvinne og en ung mann.

Nyhet

Avkolonisering skaper mulighetsrom

En levende høyere utdanning er en pluralistisk høyere utdanning.

Les nyhet
En stor gruppe mennesker poserer for et bilde i en forelesningssal.En stor gruppe mennesker poserer for et bilde i en forelesningssal.

Nyhet

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

Les nyhet
Se alle nyheter
Se alle kampsaker

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon