Hopp til hovedinnhold

SAIH

Kampsak

Fjerne økonomiske barrierer til høyere utdanning

En person som holder opp et klistremerke med logoen for FNs bærekraftsmål 4 - god utdanning.En person som holder opp et klistremerke med logoen for FNs bærekraftsmål 4 - god utdanning.

SAIH jobber for at ingen skal ekskluderes fra høyere utdanning på grunn av familiens økonomi.

I hele verden ønsker flere unge å studere. For mange er dette et krav for å komme seg inn i arbeidslivet, for andre en døråpner til det livet de ønsker seg og en vei ut av fattigdom. Utdanning er også et gode for samfunnet – flere høyt utdannede mennesker betyr at samfunnet får tilgang til leger, byråkrater, lærere, gründere og ingeniører. Utdanning løser kriser, fremmer utvikling, reduserer ulikhet og bidrar til mer inkluderende samfunn.

Samtidig som etterspørselen etter høyere utdanning øker, har manglende offentlig finansiering, økende kommersialisering og høye skolepenger gjort høyere utdanning til et privilegium for de aller rikeste. De siste tiårene har vi vært vitne til en storstilt satsning på grunnskoleutdanning i utviklingsland, og det har gitt resultater. Nå er det på tide å investere i høyere utdanning.

SAIH har som mål at alle skal ha tilgang til god, høyere utdanning. Derfor jobber vi for å øke offentlig finansiering av høyere utdanning, og for progressive låne - og stipendordninger. Vi vil styrke vilkårene for høyere utdanning globalt, og kjemper for at høyere utdanning blir en større prioritet i norsk utviklingspolitikk.

Historier fra vårt arbeid

Historier fra vårt arbeid

Økt utdanningsstøtte til zambiske studenter

Les historien
Se alle historier

Relevante
rapporter

SAIH utgir hvert år nye fagrapporter på temaer vi jobber med. Her finner du de siste utgitte fagrapportene.

Se alle rapporter
Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.

Nyhet

SAIH deltok på høring om statsbudsjettet 2024

Leder Selma Matsdotter Bratberg deltok på utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet. Hun løftet viktigheten av utdanningsbistand, menneskerettigheter og globalt samarbeid, og hvordan Norges innsats for dette må gjenspeiles i kommende statsbudsjett.

Les nyhet
En ung jente i hijab leser fra en bok.En ung jente i hijab leser fra en bok.

Nyhet

Er bunnen nådd for utdanningsbistanden?

Norge fortsetter å kutte støtten til barn og unges utdanning sammenlignet med forrige statsbudsjettframlegg. Dette er uforståelig gitt tiden vi lever i, skriver samtlige norske organisasjoner.

Les nyhet
En ung kvinne med armene i kors, ser inn i kamera.En ung kvinne med armene i kors, ser inn i kamera.

Nyhet

Statsbudsjettet 2024: En trist dag for globalt akademisk samarbeid

Fredag 06. oktober presenterer Ap/Sp regjeringen forslag til statsbudsjett 2024.

Les nyhet
En ung kvinne med armene i kors, ser direkte inn i kamera.En ung kvinne med armene i kors, ser direkte inn i kamera.

Nyhet

Et stort svik for retten til utdanning!

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har sviktet gratisprinsippet og bygget opp en kunnskapsmur mot resten av verden. Partiene velger å ikke snu i saken om skolepenger for internasjonale studenter, til tross for massiv motstand.

Les nyhet
En ung mann i blå jakke smiler foran en bygning.En ung mann i blå jakke smiler foran en bygning.

Nyhet

Nytt håp: Stopp innføringen av skolepenger for internasjonale studenter

Det virket lenge som at kampen mot innføring av skolepenger var tapt. Kan det være at et massivt press fra studenter, akademikere og et bredt sivilsamfunn fører til at regjeringen nå snur?

Les nyhet
Se alle nyheter
Se alle kampsaker

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon