Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Er bunnen nådd for utdanningsbistanden?

En ung jente i hijab leser fra en bok.En ung jente i hijab leser fra en bok.

Norge fortsetter å kutte støtten til barn og unges utdanning sammenlignet med forrige statsbudsjettframlegg. Dette er uforståelig gitt tiden vi lever i, skriver samtlige norske organisasjoner.

Denne saken var først publisert i Panorama, 06.10.2023.

De siste årene har vært utfordrende for mange unge i verden. En global pandemi, økning i antall konflikter og en klimakrise ute av kontroll er bare noe av det som har påvirket verdens skolebarn og evnen til å lære.

Dette er en varslet læringskrise. Verdensbankens siste oppdatering viser at 7 av 10 tiåringer i utviklingsland ikke kan lese og forstå en enkel tekst, en økning med en tredjedel siden før pandemien.

Utdanning avgjørende for demokratiet

I tillegg ser vi at mange land beveger seg i mer autoritær retning. For å møte dette trengs investering i utdanning, både gjennom skatteseddelen i landet og gjennom bistand. En utdannet befolkning som kan stille kritiske spørsmål og delta i samfunnsdebatten, er bedre rustet til å utfordre autoritære makthavere.

Det internasjonale pengefondet påpeker også at investering i utdanning er noe av det viktigste for å bekjempe ulikhet, noe Støre-regjeringen selv har sagt den skal prioritere. Dette arbeidet bør starte i klasserommet.

En av fem norske utdanningskroner forsvunnet

Dessverre er Norges respons på disse problemene at det kuttes i utdanning på mange fronter. I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått å kutte med ytterligere 100 millioner fra saldert budsjett for 2023, slik at utdanningsposten nå ligger på under en milliard kroner — som ifølge regjeringen «skyldes omprioriteringer til andre bistandsformål».

Det er også foreslått kutt i utviklingsforskning, noe som er særlig bekymringsfullt når vi vet at syv av bærekraftsmålene har forskning i ett eller flere av delmålene. Selv om mye av utdanning kommer fra andre poster, som for eksempel sivilt samfunn, ser vi at totalbidraget fra Norge til utdanning går ned. Faktisk utbetalte midler falt med 20 prosent fra 2021 til 2022. Regjeringen har prioritet bort utdanning, som i 2022 er på det laveste nivået siden 2015, viser tall fra Norad. I tillegg tar dette temaet en stadig lavere andel av total bistand, slik grafen under viser:

En graf som viser utviklingen i "Norsk utdanningsbistand 2013-2022"En graf som viser utviklingen i "Norsk utdanningsbistand 2013-2022"

Det aller meste av finansiering til utdanning kommer fra landene selv. Internasjonal bistand er et lite, men viktig bidrag for å sikre retten til utdanning. Da er det svært bekymringsfullt at én av fem utdanningskroner har forsvunnet med denne regjeringen.

Vi ser at global utdanning nedprioriteres både finansielt, men også i annet viktig arbeid. Regjeringen jobber med ny strategi for Afrika-politikken, der det ikke ser ut til at utdanning prioriteres selv om kontinentet skal doble seg innen 2050. Begge deler er uheldig, og gjør at færre barn får retten til utdanning ivaretatt.

Men aner vi et lite håp ettersom det er en svak oppgang i det foreslåtte budsjettet for 2024 sammenlignet med revidert budsjett for 2023 vedtatt før sommeren? Vi håper regjeringen tar grep og sikrer at flere barn og unge får retten til utdanning ivaretatt.

Skrevet av:
Selma Bratberg, SAIH
Birgitte Lange, Redd Barna
Jan Egeland, Flyktninghjelpen
Kari Helene Partapouli, Plan International Norge
Maria Greenberg Bergheim, UNICEF Norge
Erik Lunde, Strømmestiftelsen
Lars Erik Svanberg, Right to Play Norge
Ingrid Vikse, Hei Verden
Birgit Philipsen, ADRA Norge
Marit Sørheim, Atlas-alliansen
Tor-Hugne Olsen, Sex og Politikk
Hjalmar Bø, DigniTobias Dahle, Operasjon Dagsverk
Mette J Walker, Skolenes Landsforbund

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.To unge kvinner utenfor inngangen til Stortinget.

Nyhet

SAIH deltok på høring om statsbudsjettet 2024

Leder Selma Matsdotter Bratberg deltok på utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet. Hun løftet viktigheten av utdanningsbistand, menneskerettigheter og globalt samarbeid, og hvordan Norges innsats for dette må gjenspeiles i kommende statsbudsjett.

Les nyhet
En ung kvinne med armene i kors, ser inn i kamera.En ung kvinne med armene i kors, ser inn i kamera.

Nyhet

Statsbudsjettet 2024: En trist dag for globalt akademisk samarbeid

Fredag 06. oktober presenterer Ap/Sp regjeringen forslag til statsbudsjett 2024.

Les nyhet
En ung kvinne med armene i kors, ser direkte inn i kamera.En ung kvinne med armene i kors, ser direkte inn i kamera.

Nyhet

Et stort svik for retten til utdanning!

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har sviktet gratisprinsippet og bygget opp en kunnskapsmur mot resten av verden. Partiene velger å ikke snu i saken om skolepenger for internasjonale studenter, til tross for massiv motstand.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon