Lønnstrekk

Betalte du SAIH-tierne som student? Nå kan du som ansatt ved ett av syv norske universiteter, støtte kampen for utdanning og studenters rettigheter med lønnstrekk.

Over hele verden kjemper studenter og akademikere en hard kamp for retten til høyere utdanning og akademisk frihet. SAIH jobber for å styrke deres arbeid og vi trenger deg med på laget!

Alle gaver til SAIH som overstiger 500 kr i året, kvalifiserer til skattefradrag. Husk å oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) når du registrerer deg.

Nyhetsbrev


Andre givermuligheter: Gi en gave | Gi med SMS | Fastgiver med Avtale Giro

Foto The Sitat