Hopp til hovedinnhold

SAIH

Historier fra vårt arbeid

Eksport av amerikansk homohat

Hun er skeiv og har selv vokst opp med lesbiske foreldre. Nå kjemper akademikeren, Haley McEwen for å ta vare på grunnleggende rettigheter for kvinner og skeive.

En kvinne foran en svart bakgrunn, som snakker inn i kamera. En kvinne foran en svart bakgrunn, som snakker inn i kamera.
Haley McEwan
Selv om jeg aldri ble mobba skjønte jeg tidlig at jeg kom fra en annerledes familie. På tv, radio, aviser og gjennom skolegangen ble det hele tiden vist at kjernefamilien er det normale. På skolen ble vi for eksempel bedt om å lage kort på morsdagen og farsdagen, selv om jeg jo ikke hadde en far.
Haley McEwen

På starten av 2000-tallet begynner Haley å studere. Hun er opptatt av feminisme, av internasjonal rettferdighet og av hvordan koloniale strukturer lever videre. Samtidig førte president Bush en stadig mer konservativ politikk som forsøkte å begrense kvinners rettigheter til abort og prevensjon.

Jeg følte meg ikke hjemme i et USA som ble stadig mer konservativt. Samtidig så ble jeg mer og mer fascinert av Sør-Afrika, et land som forsøkte å bygge et inkluderende samfunn etter Apartheid, et land med like rettigheter for alle, uavhengig av hudfarge, kjønn eller seksuell orientering. Jeg fikk lyst til å lære mer om dette landet og bestemte meg for å flytte til Sør-Afrika og fortsette studiene der.
Haley McEwen

Haley flyttet til Sør-Afrika i 2005, og året etterpå ble det mulig for homofile å gifte seg, som et av de første landene i verden. Tiden var både preget av en optimisme blant den skeive befolkningen, men også en uro over motstanden. Haley begynte etter hvert å oppdage at det var noe som ikke stemte.

Jeg hørte på radio og tv om motstanden mot like rettigheter for skeive, og jeg oppdaget at retorikken var skremmende lik den jeg kjente fra retorikken til kristenkonservative i USA. «Homoseksualitet er ikke forenelig med kristne verdier, det truer tradisjonelle familieverdier, det hører ikke hjemme her» osv. Jeg hadde dratt fra det kristenkonservative USA, men nå skjønte jeg at de er jammen meg her også.
Haley McEwen

“Pro Family”

Det ble klart for Haley at amerikanske organisasjoner og tenketanker ikke bare nøyer seg med å lobbe for å begrense rettigheter for kvinner og homofile i USA, de gjør det samme også på det afrikanske kontinentet. I Uganda kom det i 2009 et lovforslag som inkluderte dødsstraff for homoseksualitet. Dette forslaget kom i kjølvannet av en rekke seminarer i landet hvor kristenkonservative amerikanske aktører var svært aktive.

Haley bestemte seg for å ta en doktorgrad om eksporten av amerikansk homohat til Afrika.

Jeg forsket særlig på strategiene til aktørene som kaller seg for «pro-Family» og hvordan de forsøker å spre ideer om hvordan den heteroseksuelle kjernefamilien er det naturlige utgangspunktet for alle samfunn.
Haley McEwen

SAIH’s anti-genderarbeid

De siste årene har “anti-gender-bevegelsen", et samlebegrep på aktører som jobber for å begrense kvinner og skeives rettigheter, vokst frem. I 2020 ga Haley ut en rapport i samarbeid med SAIH som så nærmere på anti-gender-bevegelsen og deres angrep på akademisk frihet. Rapporten ser nærmere på 4 land hvor anti-gender-bevegelsen er særlig aktive; Polen, Ungarn, Brasil og Sør-Afrika.

De siste tiårene har vi sett mange fremskritt når det gjelder kvinners og skeives rettigheter. I skyggen av denne fremgangen er det en motstand som har vokst seg stadig større. Det vi ser er på mange måter mer enn bare et tilbakeslag, det er pengesterke globale aktører som jobber for en mer konservativ verdensorden.
Haley McEwen

Rapporten har fått massiv internasjonal oppmerksomhet. Funnene fra rapporten ble blant annet presentert på FN-konferansen «Women deliver» i Kigali sommeren 2023, som hadde 6000 deltakere fysisk og over 200 000 digitalt. I dag tar Haley en post-doc på Göteborgs Universitet hvor hun fortsetter å forske på anti-gender-bevegelsen og hvordan de jobber for å påvirke Afrika.

Jeg er glad for at så mange organisasjoner og mennesker har blitt oppmerksom på anti-gender-bevegelsen. Vi kan ikke ta de rettighetene som kvinner og skeive har kjempet frem for gitt. Nå er det viktig at progressive krefter allierer seg og kjemper sammen for retten til å bestemme over egen kropp og retten til forskning og undervisning om kjønnsmangfold og seksualitet.
Haley McEwen

Les hele rapporten, her eller se McEwen presentere sentrale funn i denne videoen:

Flere historier fra vårt arbeid

En kvinne holder opp et regnbueflagg og jubler. Illustrasjonsbilde fra Unsplash.En kvinne holder opp et regnbueflagg og jubler. Illustrasjonsbilde fra Unsplash.

Historier fra vårt arbeid

Sør-Afrika vedtar lov mot hatprat og hatkriminalitet

Les historien
Se alle historier

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon