Hopp til hovedinnhold

SAIH

En gruppe mennesker går nedover en gate i en protest.En gruppe mennesker går nedover en gate i en protest.

Students Rights Watch

Gjennom Students’ Rights Watch-prosjektet jobber vi for studenters rettigheter gjennom forskning, dokumentasjon, og påvirkning av beslutningstakere internasjonalt.

I mange land opplever studentaktivister at rommet for å ytre seg, demonstrere, og kreve sine rettigheter, blir stadig mindre. Både på og utenfor campus blir aktivister møtt med trusler, vold, og arrestasjoner.

Samtidig vet vi at mørketallene er store.

Det er lite kunnskap og oppmerksomhet om studentaktivisme som fenomen og hvordan studentaktivister undertrykkes. Mange angrep blir ikke rapportert og undertrykkelse skjer ofte på subtile måter. For å styrke beskyttelsen av studentaktivister trenger vi å bedre forstå hvilke utfordringer de møter.

Gjennom Students Rights Watch-prosjektet bidrar SAIH med forskning og kunnskap om studentaktivisters virkelighet og undertrykkelsen de møter. Kunnskapen hjelper oss å informere beslutningstakere og bidrar til å styrke beskyttelsen av aktivister.

En kvinneholder en megafon foran en folkemengde,En kvinneholder en megafon foran en folkemengde,

Dette har vi oppnådd

Økt kunnskap om undertrykkelse av studentaktivisme
Den første «Activism under Attack»-rapporten ble utgitt i 2023. Med utgangspunkt i case-studier fra ni land løfter rapporten frem fire ulike former for undertrykkelse studentaktivister møter. En ny rapport lanseres i 2024 og løfter frem studentaktivisters egne erfaringer og syn på aktivisme og utfordringene de møter.

Angrep på studentaktivisme på agendaen
Som resultat av arbeidet i prosjektet setter nå flere aktører søkelys de utfordringene studentaktivister møter. Scholars at Risk, Global Student Forum, FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere og FNs spesialrapportør for retten til utdanning har alle angrep på studentaktivisme høyere på sin agenda.

Veien videre

Det er behov for ytterligere kunnskap om ulike former av studentaktivisme og de utfordringene studentaktivister står overfor. Gitt at aktivisme og undertrykkelse kan se veldig forskjellig ut fra land til land, vil vi videreutvikle prosjektet for å sikre at forskningen er mer mangfoldig, inkluderende og deltakende.

SAIH vil også fortsette å jobbe for flere og bedre beskyttelsesordninger for studentaktivister. Vi har som mål å etablere Students at Risk-ordninger i flere land og gjennom samarbeidet vårt med UNESCO, jobbe for at høyere utdanningsinstitusjoner kan være med å beskytte menneskerettighetsforkjempere.


Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Historier fra vårt arbeid

Unge mennesker deltar i en protest med knyttneven hevet i været. Unge mennesker deltar i en protest med knyttneven hevet i været.

Historier fra vårt arbeid

Nye retningslinjer beskytter truede studenter

Les historien
Se alle historier

Våre rapporter

SAIH utgir jevnlig fagrapporter på temaer vi jobber med. Her finner du de siste utgitte fagrapportene.

Se alle rapporter
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
Se alle nyheter

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon