Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Utdanning glemmes i humanitært arbeid

(image) “If we can’t get a secondary education and can’t get a job, where will we go? Al-Shabaab has people recruiting here. They are offering money. Some boys who haven’t been able to continue their education have already left the camp to go back to Mogadishu and fight.” (Ung somalisk flytning i flyktningleir i Dadaab, Kenya, sitat fra rapporten)Årets Unesco-rapport “The hidden crisis: Armed conflict and education” setter et grundig søkelys på den onde sirkelen som dårlig utdanning og mangel på utdanning kan forårsake.Rapporten slår fast at det internasjonale samfunnet ikke ligger an til å nå tusenårsmålene innen utdanning. Noen land har gjort store fremskritt, men fremgangen går sakte og konsekvensene av finanskrisen begynner nå å avtegne seg. Til tross for en positiv utvikling på flere områder de siste årene, ligger man langt derfor etter om å nå målet om utdanning for alle – Education for All (EFA) – innen 2015.Klasserommet som kilde til konfliktRapporten trekker særlig frem sammenhengen mellom utdanning og konflikt. 42 prosent av barn som ikke har tilgang til skolegang bor i konfliktområder. Samtidig kan klasserommet provosere frem krig og konflikt. Feil type utdanning kan forsterke sosiale skiller, utvikle fiendtlighet mellom grupper og normalisere bruk av vold.- Hva fylles egentlig klasserommene med? Skolen er et utsatt offer for fremveksten av etniske, sosiale og trosbaserte skiller, sier Watkins.I mange konfliktområder er opptil 60 prosent av befolkningen under 25 år. Dermed kan også kombinasjonen av ”ungdomsbølger” og utdanningssystemer som ikke bidrar med nødvendig kunnskaps- og ferdighetsutvikling øke faren for konflikt.Mange grunner til bekymringUnesco-rapporten krever at verdensledere og regjeringer tar situasjonen for utdanning på alvor. Den trekker frem fire såkalte “failures”, hvor arbeidet for utdanning faller til kort. Blant annet har man ikke implementert utdanning i fredsbevarende arbeid, og undervurderer volden som rammer elever og lærere i krigssoner. Mangel på langsiktig utviklingshjelp innen utdanning er også en sentral faktor.- 21 av verdens fattigste utviklingsland bruker mer på militærbudsjett enn grunnskoleutdanning. Dette er alvorlig, og får fortsatt for lite oppmerksomhet, konstaterte Watkins under lanseringen av rapporten i Oslo.

Se video om rapporten:

Les mer og last ned årets EFA Global Montitoring Report her.

(Foto på forsiden: Unesco//T. Habjouqa)

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon