Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Takk for tierne!

I 2002 bidro litt i overkant av 100 000 studenter i Norge med 20 kroner hver til utdannings– og opplæringsprosjekter i land i Sør. I SAIH ønsker vi å avlive myten om den uengasjerte student. Både oppslutningen om «SAIH–tierne», aktivitetsnivået i alle våre lokallag og oppmøtet på ulike internasjonale arrangementer, vitner om at interessene til studenter i Norge strekker seg forbi karakterer, kantinepriser og deres eget studielån. Man kan selvfølgelig ikke enda se de totale resultatene av bistanden gitt av studenter i Norge i 2002, men enkelte konkrete eksempler på hva pengene har bidratt til i det siste er det mulig å presentere.

På Atlanterhavskysten i Nicaragua har SAIH i 2002 og ut 2003 bidratt til å utdanne 169 tidligere ufaglærte grunnskolelærere. Det er svært vanlig at lærerne på Atlanterhavskysten kun har grunnskoleutdanning, noe som går utover skolenivået til barna. Dette har igjen utstrakte konsekvenser for regionen som allerede er en fattig og marginalisert del av Nicaragua. I Rio Coco området, i den samme regionen, deltok 1154 personer på alfabetiseringskurs, og man kan allerede se indirekte resultater av opplæringen, for eksempel en økt motivasjon og kompetanse blant de kvinnelige deltagerne til å gjøre noe med de ulike problemene i lokalsamfunnet. SAIH jobber også for å få berget den truede rama–kulturen i Nicaragua. Ett ledd i dette arbeidet er støtte til diverse universitetskurs med fokus på ulike aspekter ved rama–kulturen. SAIH mener at et utdanningssystem skal gi folk redskaper for kritisk og selvstendig tenkning, men for at den skal virke frigjørende forutsetter det at utdanning blir gitt i samsvar med den lokale konteksten og helst på folks eget språk

I Bolivia fikk i fjor 47 lærere i videregående skole videreutdanning i matematikk, noe som igjen har kommet omlag 1200 elever til gode. 15 studenter fullførte utdannelsen sin på den indianske landbrukshøyskolen i Tiwanaku. Denne utdannelsen vektlegger både moderne og tradisjonelle jordbruksmetoder, og er med på å bevare og videreutvikle indiansk kultur. På den indianske sykepleierhøyskolen Pucarani, i El Alto har de sett en gradvis økning i antall studenter etter at studiet i 1999 ble oppgradert til et 5–årig Bachelorstudium, med ny rekord i 2002, da de hadde 316 registrere studenter første semester og 290 andre semester. Studiet legger stor vekt på å bevare lokale medisinske tradisjoner som en del av utdanningen, og undervisningen er tilpasset forholdene på landsbygda med spesiell vekt på indiansk kultur og tradisjoner.

En av organisasjonene SAIH støtter i Sør Afrika jobber med bevisstgjøring rundt HIV/AIDS og arrangerte i fjor 21 kurs, der de lærte opp over 500 unge mennesker i hvordan nå ut med HIV/AIDS informasjon og holdningsskapende arbeid til jevnaldrende. Mer enn 400 personer med HIV/AIDS og deres familier har deltatt på gruppearbeid i hjemmebasert pleie av HIV–positive og AIDS–syke personer. Videre har 240 personer deltatt på såkalte Positive Living–workshoper, der fokuset er hvordan man skal leve best og lengst mulig som HIV–positiv.

I Zimbabwe har SAIH–tierne fra norske studenter blant annet bidratt til å styrke arbeidet til den nasjonale studentunionen. Et resultat av dette så vi i vårsemesteret, da ZINASU ble tildelt Studentenes Fredspris, for deres utrettelige kamp for demokrati og menneskerettigheter i Zimbabwe. I den siste tiden har ZINASU vært med på å sette situasjonen i Zimbabwe på den internasjonale dagsorden, gjennom å arrangere og delta på utallige protester mot Mugabes regime.

Konklusjonen blir at pengene virkelig når frem og er til stor nytte for mottagerne. På vegne av SAIH og alle våre prosjektpartnere vil jeg takke studentene i Norge for deres bidrag.

Av Astrid Tveteraas, nestleder SAIH

http://www.underdusken.no/html/2003/08/2254.php

http://www.universitas.no/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon