Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Studentenes Fredspris tildeles sørafrikansk likestillingsforkjemper

I Sør-Afrika betaler studentene dyrt for å studere. Dette stenger dørene for den fattige delen av befolkningen, og bidrar til stadig sosial ulikhet på tvers av etnisitet og klasse. Selv om Sør-Afrika er rustet med en av verdens mest progressive grunnlover, videreføres skillet mellom hvite og svarte i stor grad på grunn av høy økonomisk ulikhet. Den muslimske jusstudenten Fasiha Hassan er født i 1994, etter apartheid-systemets fall. Hun er en del av «Mandelas barn», en generasjon som tar et oppgjør med fortidens urett for å skape en bedre fremtid. Fasihas foreldre var begge aktivister i anti-apartheidkampen, og deres bakgrunn fra aktivisme har formet henne. Hun ble selv involvert i aktivisme da hun startet på universitetet og møtte studenter med en helt annen bakgrunn. Studenter som jobber hardt for å i det hele tatt kunne betale semesteravgiftene sine. Studenter som ikke klarer å fullføre gradene sine fordi de ikke har råd til pensum. Studenter som må ty til salg av sex for å kunne betale for tilgang til universitetet. Det eneste som skiller disse studentene fra Fasiha er at de er født inn i en annen økonomisk situasjon. Som en del av generasjonen «født fri» så Fasiha Hassan at hun har et ansvar for å kjempe for likestilling i samfunnet – utdanning må være en rett, ikke et privilegium, mener hun.

Fasiha Hassan har som en av lederne bak studentbevegelsen #FeesMustFall kjempet for alles rett til høyere utdanning, og fortsetter kampen med å bryte ned raseskiller i Sør-Afrika. I sin innsats for å endre et system som fremhever hvite privilegier hos overklassen, har Fasiha Hassan foreslått konkrete økonomiske og strukturelle løsninger i møte med politiske beslutningstagere. Etter langvarig press fra studentbevegelsen annonserte president Jacob Zuma i 2017 at høyere utdanning skal være gratis i Sør-Afrika. Dette er imidlertid fortsatt en lang vei fra å bli realisert, og Fasiha Hassan jobber stadig for å inkludere marginaliserte grupper og bidra til reell universell tilgang til høyere utdanning i Sør-Afrika.

#FeesMustFall var den største massemobiliseringen av studenter siden apartheidtiden. Bevegelsen forente landets studenter og satte ulikhet og utdanning på den nasjonale agendaen. Bevegelsen utgjør en forskjell for Sør-Afrikas fremtid i en tid hvor de sosiale ulikhetene er økende. Til tross for Zumas lovnader om gratis utdanning opplever studentene at universitetsområdene har blitt mer militante – de frie rommene for læring har blitt overtatt av aggressive sikkerhetsvakter. Studentene gjorde det de kunne for å tale sin sak, men institusjonene er generelt etablert slik at studenter og unge ikke blir hørt eller tatt på alvor. Ulikhetene vil aldri kunne utjevnes så lenge høyere utdanning kun er forbeholdt de som kan betale for den.

- #FeesMustFall er en av de viktigste og mest effektive uttrykkene for mobilisering av sivilsamfunnet i Sør-Afrika i nyere tid, uttaler Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres. -Da demokratiet ble innført i Sør-Afrika i 1994 forventet de fleste at økonomiske rettigheter, sosial utjevning, jobber og mat på bordet skulle følge etter. Slik ble det ikke. Sør-afrikanerne vet at det ligger masse demokratisk makt i organisering og mobilisering: Apartheid ble i sin tid felt gjennom massemobilisering av sivilsamfunnet. Og i dag er det mange som ser til ungdommene i #FeesMustFall for ledetråder for framtida», sier Tørres.

- Jeg vil gratulere Fasiha Hassan med Studentenes Fredspris for 2018. Hassan og den sørafrikanske #FeesMustFall-bevegelsen har minnet en hel verden om den politiske kraften studenter utgjør. Jeg håper Hassans imponerende innsats for lik tilgang til utdanning og sosial rettferdighet i Sør-Afrika vil inspirere andre til å engasjere seg, sier Marianne Hagen, statssekretær i utenriksdepartementet.

- Årets fredsprisvinner er en sterk forkjemper for kritisk tenkning og en viktig stemme i kampen mot ulikhet i Sør-Afrika. Arbeidet til Hassan og #FeesMustFall-bevegelsen har global rekkevidde og står som en inspirasjon for alle. Norske studenter har en lang historie med solidaritet med sør-afrikanske studenter, og jeg håper at prisen vil bidra til å styrke internasjonal studentsolidaritet og vise tydelig at vi står samlet i kampen for lik tilgang til høyere utdanning globalt, sier Beathe Øgård, leder i SAIH og leder for årets fredskomite.

-På vegne av norske studenter vil jeg gratulere Fasiha Hassan som vinner av Studentenes Fredspris 2018. Det viktige arbeidet som Fasiha har lagd ned i arbeidet mot skolepenger i Sør-Afrika bygger opp under en global studentkamp for lik rett til utdanning, sier Håkon Randegård Mikalsen, leder av Norsk studentorganisasjon og medlem i årets fredskomite.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon