Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Sivilt samfunn kjemper for innflytelse i det Sørlige Afrika!

(image) Tom Mzumara & Choolwe Munsaka Haamujompa fra SAIHs partnerorganisasjon i Zambia, ZARAN, kjemper sammen med det sivilie samfunn om innflytelse ovenfor myndighetene i det sørlige afrika Foto: SAIH

En gruppe på rundt 60 personer fra sivilt samfunn i Zimbabwe blei nektet innreise til Zambia i forkant av møtet. Grensemyndighetene hevdet de ville skape uro og var mulige demonstranter fordi de angivelig hadde like t-skjorter. På toppmøtet møttes alle presidentene i SADC’s 14 medlemsland for å ta opp sentrale spørsmål vedrørende situasjonen i regionen. Zimbabwe var naturlig nok et av spørsmålene. Dessverre kom lite nytt ut av dette. Parallelt hadde SADC-CNGO, et rådgivende organ bestående av sivil samfunnsaktører i regionen, konferanse i Lusaka.


På SADC-CNGO konferansen presenterte Keith Muloongo fra CIVICUS, et internasjonalt nettverk for å styrke sivilt samfunn, en undersøkelse av sivilsamfunns mulighet for innflytelse på myndighetene i Sør-Afrika, Zimbabwe og Mosambik. Etter frigjøringen var det et godt samarbeid mellom myndigheter og sivilt samfunn i de fleste SADC landene. I dag, viser undersøkelsen, at sivilt samfunn må kjempe seg til et rom for å øve politisk påvirkning. Situasjonen i landene er likevel svært ulike.


I Mosambik har sivilt samfunn og myndigheter en pågående interaksjon hvor sivilt samfunn øver innflytelse. I Sør-Afrika er organisasjoner mer avhengig av personlige kontakter enn institusjonaliserte ordninger. Forholdet mellom sivilt samfunn og myndigheter er skjørt og påvirkning vanskelig. Undersøkelsen viser at myndighetene ikke følger opp samarbeidet slik som nedfelt i ulike deklarasjoner. I Zimbabwe er situasjonen for sivilt samfunn svært vanskelig. Myndighetene ønsker ikke innspill og håndhever strenge reguleringer av sivilt samfunns aktiviteter.


I Zambia har myndighetene presset på for å etablere en ny lov for sivilt samfunn som blant annet hindrer deltagelse i endringsprosesser av grunnloven. Denne loven har nå blitt trukket etter stort press fra sivilt samfunn. Den zambiske opposisjonspolitiker Hakainde Hichilema (United Party for National Development), som besøkte Norge for tre uker siden, karakteriserte forholdet mellom myndigheter og sivilt samfunn som dårlig. Et eksempel er prosessen som pågår for å endre grunnloven. Et organ bestående av sivilt samfunn og myndigheter er satt sammen for å jobbe med innholdet men organet er dominert av myndighetene. Sivilt samfunn har nå trukket seg fra prosessen på grunn av den skjeve maktfordelingen og liten mulighet til innflytelse.


CIVICUS undersøkelsen legger vekt på at sivilt samfunn må styrke nettverkssamarbeidet seg i mellom for å stå sterkere i samfunnet. I tillegg må de være sensitive for endringer i forholdet mellom myndigheter og sivilt samfunn for å hindre hemmende og ”dødelige” endringer i lovverk og praksis.

SADC-CNGO konferansen blei avsluttet med en oppfordring til alle SADC presidentene om øyeblikkelig å institusjonalisere sivilt samfunns deltagelse i beslutningsprosesser, slik det også er nedfelt i SADC avtalen artikkel 23.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon