Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

date med Miljøpartiet de Grønne

Det er onsdag formiddag under Arendalsuka og SAIHs leder Beathe møter nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne Une Aina Bastholm på Arendals eneste vegan-kafe. Byens naturlige møtested for grønne spirer og miljøbevisste, som også naturligvis er i samme bygg som Miljøpartiet de Grønne lokalt har kontor. Beathe har i utgangspunktet avtalt å møte Une på partikontoret, men dumper borti Une og hennes rådgiver i det som ser ut som en hektisk arbeidslunsj. Beathe får raskt tilbud om å slå seg ned og starte intervjuet tidligere om det er greit at Une kombinerer det med dagens lunsj. Det slår Beathe til på.

Beathe: - Ja, du har jo allerede vært inn på at utdanning i utviklingspolitikken er et veldig viktig virkemiddel. Hvilken plass tenker du da at høyere utdanning skal ha i den generelle utdanningssatsingen?

Une: - Mye større enn i dag. Det har jo vist seg at det er mye lettere å få interesse for eller gjennomslag for bistand til grunnskole og til barn. Det er nok flere organisasjoner som har jobbet for dette direkte. Men høyere utdanning er jo utrolig viktig for et samfunn, for gode lærere, og for å bidra til en utdannet middelklasse osv.

Beathe: - SAIH er jo en av de eneste som har spesifikt fokus på høyere utdanning, og alle andre jubler for den satsningen som er kommet på grunnskole, men for oss så er det viktig med en helhetlig tilnærming. Man må utdanne gode lærere for å kunne sørge for kvaliteten i den utdanningen som tilbys på grunnskolenivå, og også ha mer spesifikt fokus på forskning.

Une: - Ja, og det kommer vi vel inn på, Open Access og sånn? Hehe.

Beathe: - Nei, hehe, jeg har faktisk ikke spesifikke spørsmål på det nå. Men kjør på!

Une: - Én ting er å ha fokus på det i bistandspolitikken vår, men i utenrikspolitikken og i egen politikk på kunnskap og forskning, burde vi hatt mer fokus på open access og å sørge for at forskningsresultater er åpent tilgjengelige når de er offentlig finansiert.

Beathe: - Ja, bare det at universiteter i Norge har mulighet til å bruke millioner på tilgjengelig forskning for studenter, mens universiteter i utviklingsland ikke har tilgang til den forskningen ...

Une: - Ja, dette er jo et problem for hele verden, og det forsterker forskjeller, når mange land i utgangspunktet har lite penger til egen forskning.

Beathe: - Men da fikk vi jo tatt litt om Open Access også. Det jeg egentlig skulle si var at i Norge opererer vi jo med gratisprinsippet for høyere utdanning. Hvis MDG skulle gitt råd om studieavgift til andre land – om man skulle innføre eller ei – hva ville det blitt?

Une: - Vi er veldig tydelige på at vi går mot alle former for innskrenkelser av gratisprinsippet. Det er jo ikke fordi Norge skal være bedre enn andre land, men fordi vi mener at utdanning skal være gratis. Det er med på å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Så vi ville gitt råd om å holde mest mulig utdanning gratis.

Plutselig bryter Unes rådgiver inn og forteller at hun må uttale seg i en VG-sak. Journalisten er visst utålmodig, og derfor er rådgiveren det også. Une spør raskt om det går greit å ta et lite opphold i intervjuet. Det blir en liten pause. Selv om ingen liker å bli tilsidesatt på «date» har Beathe forståelse for situasjonen, og som talsperson for SAIH ville nok hun også ha «ditcha» de aller fleste for å komme på i Norges største avis.

Beathe: - Vi hopper videre. Vil MDG være med på styrke LHBT-rettigheter og vern som en del av norsk bistandspolitikk?

Une: - Ja, absolutt. Og også her er kunnskap viktig, også i Norge, hvor kunnskapen om LHBT-spørsmål må styrkes. Alt fra lærere og helsesøstre i skolen til utlendingsforvaltninga trenger jo kompetanse her. Det brenner vi veldig for, og vi har et ganske bra kapittel på LHBT og seksuelle minoriteter, og ønsker at forfølgelse av LHBT-grunner skal gi grunnlag for asyl.

Beathe: - Og vil MDG jobbe for at urfolks rettigheter må ligge til grunn for alle offentlige investeringer som gjøres for eksempel gjennom Statens Pensjonsfond Utland og i Norfund? Hvilke spesifikke tiltak vil man igangsette?

Une: - Ja, vi har ganske mye politikk på SPU og det er jo kanskje det viktigste. Det er 8000 milliarder kroner som vi har investert rundt omkring i hele verden. Vi har Etikkrådet allerede, og vi har beskyttelse av urfolk i menneskerettighetene, så der er jo problemet mer at Etikkrådet i dag ikke har sjanse til å følge med på de mange tusen selskapene Oljefondet har investert i. Vi vil derfor øke ressursene til Etikkrådet, og se på mandatet deres, slik at de har bedre grunnlag for å anbefale uttrekk. Ellers mener vi at der hvor den norske stat er majoritetsaksjeeier må man rett og slett bare sette krav. Vi sier for eksempel at i alle selskaper og alle fond som det offentlige eier majoritetsaksjer i, skal sosial og økologisk bærekraft likestilles med mål om avkastning.

Beathe: - I forhold til situasjonen for menneskerettigheter generelt står vi jo nå overfor et innskrenket handlingsrom for sivilsamfunn globalt. Så hva mener MDG at Norge kan og bør gjøre for å styrke opp om sivilsamfunnet lokalt i utviklingsland?

Une: - Ja, bare det å satse mer på sivilsamfunnssamarbeid er jo et bra eksempel, fordi det er med å styrke det organiserte sivilsamfunnet. Så er spørsmålet hvor mye krav man skal sette, og vi er nok litt der at man må sette mer krav. Jeg tror også det er bra for norsk utenrikspolitikk at vi er tydelige og forutsigbare der på tvers av stater, med tanke på å ta opp menneskerettighetsspørsmål. Det betyr ikke at det er enkelt, men det betyr at man må jobbe langsiktig. Og det er jo veldig mye man kan ta opp uten at det er på statsminister-nivå. Det er jo helt vilt at Norge har skrevet under på å ikke ta opp menneskerettighetsspørsmål med Kina.

Beathe: - SAIH jobber mye med Students at Risk. Vil MDG vil være med på å støtte en videreføring av denne ordningen?

Une: - Ja, det vil vi.

Beathe: - Det er vi glad for å høre!

En trivelig «date» med Une er over, og kanskje overraskende nok helt uten at klima og miljø havnet i høysete. MDGs talsperson viste stor interesse for SAIHs saker og kom med gode svar på områdene vi bryr oss mest om. Beathe er fornøyd med daten og åpen for at de skal møtes igjen selv om et avgjørende spørsmål er hvorvidt de gode svarene fra Une vil realisere seg i politiske tiltak ettersom mye ikke er programfestet.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon