Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ny evaluering anbefaler videreføring av Students at Risk

30. april kom en ny evaluering av Student at Risk-ordningen, gjennomført av analyseselskapet ideas2evidence på vegne av Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Leder av SAIH, Sunniva Folgen Høiskar er svært glad for at evalueringen gir en tydelig anbefaling om å videreføre ordningen:

- De siste årene har vi sett at rommet for sivilsamfunnsaktører blir mindre og at autoritære land bruker stadig mer sofistikerte metoder for å undertrykke menneskerettighetsforkjempere som studentaktivister, sier Høiskar.

Norsk Studentorganisasjon var også en pådriver for ordningen, og leder Marte Øien mener funnene i evalueringen er fantastiske nyheter:

- Evalueringen viser at ordningen fungerer og at den må bli permanent, slik at vi kan videreutvikle programmet. Students at Risk er det beste verktøyet vi har for å hjelpe studenter som blir nektet å fullføre utdanningen sin fordi de kjemper for sine rettigheter. Rettigheter vi tar for gitt i Norge. Dette må Norge være på å støtte i resten av verden.

Viktig anerkjennelse som menneskerettighetsforkjempere

Evalueringen anbefaler at ordningen integreres bedre i Norges arbeid for menneskerettighetsforkjempere. Studentaktivister risikere ofte liv og helse, og egen studiefremtid, for et mer rettferdig samfunn. Samtidig mangler de den beskyttelsen mange andre menneskerettighetsforkjempere har gjennom internasjonalt lovverk og ordninger, og har ofte mindre ressurser til å organisere seg.

- Det er positivt at evalueringen setter Students at Risk-ordningen inn i en større kontekst. Det er alt for liten anerkjennelse og oppmerksomhet rundt den viktige rollen studenter spiller som menneskerettighetsforkjempere. Students at Risk er den eneste beskyttelsesmekanismen disse har. Nå håper vi at utenriksministeren følger anbefalingene og gjør ordningen permanent, sier Høiskar.

Også midtveisevalueringen i 2017 konkluderte med at ordningen fungerer godt.

Trenger mer forutsigbarhet

Students at Risk ble etablert som en pilotordning av Utenriksdepartementet i 2014. Ordningen gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement mulighet til å studere i Norge. Siden oppstarten har 52 studenter deltatt. De siste tre årene har finansieringen vært for kun ett år av gangen, noe evalueringen peker på at vanskeliggjør arbeidet for å styrke ordningen.

- Dette er et komplekst program hvor både UDI, DIKU, Nokut og de ulike høyere utdanningsinstitusjonene er involvert. Dersom vi kan planlegge for flere år frem i tid, vil prosessen bli bedre for alle involverte, også de nominerte studentene, sier Høiskar.

En midlertidig trygg havn

Ett av målene ved ordningen, er at studentene vender hjem etter at utdannelsen er fullført. Blant studentene som har fullført så langt, har kun halvparten returnert til hjemlandet. Ifølge evalueringen er det for tidlig å konkludere rundt dette. I det første opptaket var det for eksempel langt flere studenter fra såkalte «røde land», land med høyere risiko, sammenlignet med senere opptak.

- Situasjonen i hjemlandene til studentene kan både bedre seg og forverre seg under studieoppholdet i Norge, så situasjonen er ulik for hver student. SAIH ønsker at så mange som mulig reiser hjem igjen etter studiene for å fortsette sitt viktige arbeid, gitt at det er trygt. Det er viktig for oss at studentene som deltar kommer styrket ut av ordningen. Et viktig resultat som løftes frem i rapporten er at de fleste studentene som har deltatt har blitt viktige endringsaktører i hjemlandet, enten de har kunnet reise hjem eller ikke, avslutter Høiskar.

Les hele evalueringen, her.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon