Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Ny evaluering anbefaler videreføring av Students at Risk

30. april kom en ny evaluering av Student at Risk-ordningen, gjennomført av analyseselskapet ideas2evidence på vegne av Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Leder av SAIH, Sunniva Folgen Høiskar er svært glad for at evalueringen gir en tydelig anbefaling om å videreføre ordningen:

- De siste årene har vi sett at rommet for sivilsamfunnsaktører blir mindre og at autoritære land bruker stadig mer sofistikerte metoder for å undertrykke menneskerettighetsforkjempere som studentaktivister, sier Høiskar.

Norsk Studentorganisasjon var også en pådriver for ordningen, og leder Marte Øien mener funnene i evalueringen er fantastiske nyheter:

- Evalueringen viser at ordningen fungerer og at den må bli permanent, slik at vi kan videreutvikle programmet. Students at Risk er det beste verktøyet vi har for å hjelpe studenter som blir nektet å fullføre utdanningen sin fordi de kjemper for sine rettigheter. Rettigheter vi tar for gitt i Norge. Dette må Norge være på å støtte i resten av verden.

Viktig anerkjennelse som menneskerettighetsforkjempere

Evalueringen anbefaler at ordningen integreres bedre i Norges arbeid for menneskerettighetsforkjempere. Studentaktivister risikere ofte liv og helse, og egen studiefremtid, for et mer rettferdig samfunn. Samtidig mangler de den beskyttelsen mange andre menneskerettighetsforkjempere har gjennom internasjonalt lovverk og ordninger, og har ofte mindre ressurser til å organisere seg.

- Det er positivt at evalueringen setter Students at Risk-ordningen inn i en større kontekst. Det er alt for liten anerkjennelse og oppmerksomhet rundt den viktige rollen studenter spiller som menneskerettighetsforkjempere. Students at Risk er den eneste beskyttelsesmekanismen disse har. Nå håper vi at utenriksministeren følger anbefalingene og gjør ordningen permanent, sier Høiskar.

Også midtveisevalueringen i 2017 konkluderte med at ordningen fungerer godt.

Trenger mer forutsigbarhet

Students at Risk ble etablert som en pilotordning av Utenriksdepartementet i 2014. Ordningen gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement mulighet til å studere i Norge. Siden oppstarten har 52 studenter deltatt. De siste tre årene har finansieringen vært for kun ett år av gangen, noe evalueringen peker på at vanskeliggjør arbeidet for å styrke ordningen.

- Dette er et komplekst program hvor både UDI, DIKU, Nokut og de ulike høyere utdanningsinstitusjonene er involvert. Dersom vi kan planlegge for flere år frem i tid, vil prosessen bli bedre for alle involverte, også de nominerte studentene, sier Høiskar.

En midlertidig trygg havn

Ett av målene ved ordningen, er at studentene vender hjem etter at utdannelsen er fullført. Blant studentene som har fullført så langt, har kun halvparten returnert til hjemlandet. Ifølge evalueringen er det for tidlig å konkludere rundt dette. I det første opptaket var det for eksempel langt flere studenter fra såkalte «røde land», land med høyere risiko, sammenlignet med senere opptak.

- Situasjonen i hjemlandene til studentene kan både bedre seg og forverre seg under studieoppholdet i Norge, så situasjonen er ulik for hver student. SAIH ønsker at så mange som mulig reiser hjem igjen etter studiene for å fortsette sitt viktige arbeid, gitt at det er trygt. Det er viktig for oss at studentene som deltar kommer styrket ut av ordningen. Et viktig resultat som løftes frem i rapporten er at de fleste studentene som har deltatt har blitt viktige endringsaktører i hjemlandet, enten de har kunnet reise hjem eller ikke, avslutter Høiskar.

Les hele evalueringen, her.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon