Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Norske bedrifter i Vest-Sahara er eksempelet at myndighetene ikke har kontroll

Brevet er en oppfølging av Stortingsmelding 10 og en repons på UD notat fra 24. juli 2009 Ligger også på UDs sider Oppfølging av Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

SAIH beklager at UDs høringsnotat ikke ser helhetlig på hva som kan gjøres på nasjonalt nivå for å fylle de styringshullene den globaliserte økonomien har skapt. Utenriksdepartementets notat begrenser seg til å diskutere de ulike modellene for organisering av det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer.

Med norske bedrifters engasjement i Vest-Sahara som eksempel vil SAIH peke på at det er et stort styringshull når bedrifter kan trosse både UDs frarådinger og folkerett, og fortsette legitimeringen av Marokkos okkupasjon gjennom slik næringsvirksomhet. Når norske myndigheter ikke klarer å adressere og stoppe slik entydig og avklart menneskerettighetsstridig virksomhet, peker det på at tilstrekkelig skritt ikke har blitt tatt for å møte situasjonen.

SAIH mener at

vi trenger et uavhengig ombud for bedrifters samfunnsansvar med innsynsrett og at Stortingets anmodning om å utrede forslaget ville vært naturlig å behandle i sammenheng med omorganiseringen av kontaktpunktene for å se hvordan disse funksjonene kunne forsterke og komplimentere hverandre. kontaktpunktsystemet må evalueres og diskuteres. OECD Watch sin gjennomgang av kontaktpunktets klagesaker på europeisk basis reiser tvil om kontaktpunktsystemet i det hele tatt fungerer. Klagesaker i Europa har kun i få tilfeller gitt klagerne et tilfredsstillende resultat i form av innrømmelser og påviste endringer fra de innklagede selskapene. Mange europeiske organisasjoner har derfor konkludert med at de ikke ønsker å benytte mekanismen, og at de har kastet bort tid på den. det norske kontaktpunktet har flere alvorlige mangler: kontaktpunktet er for tett knyttet til næringsinteresser gjennom at den ligger i Utenriksdepartementets Seksjon for Næringsfremme. Tunge statlige og private eierinteresser sitter også på begge sider av bordet når klager skal vurderes. kontaktpunktet har ikke innsynsrett kontaktpunktet har ikke klart å etablere noe avskrekkende funksjon i forhold til omdømmetap for bedrifter som bryter retningslinjene kontaktpunktet har lite ressurser

På tross av skepsis mot kontaktpunktet så vil SAIH komme med følgende anbefalinger og kommentarer for å organisere det på en bedre måte:

kontaktpunktet må ha økonomiske ressurser, uavhengighet og integritet det en god idé å invitere partene i arbeidslivet, sivilsamfunnet og akademia til å innstille på kontaktpunktets medlemmer . medlemmene må inneha tung og relevant kompetanse innenfor de feltene som dekkes av OECDs retningslinjer. kontaktpunktet må kunne løse konflikter mellom internasjonale selskaper og de miljøene de opererer i. kontaktpunktet må ha direkte eller indirekte innsyn. Dette er en nødvendig forutsetning for at kontaktpunktet skal ha en viss autoritet. (Både regjeringens utviklingsutvalg, NOU 2008: 14, og Utenrikskomiteen i behandlingen av St.m.10 2008-09 pekte på svakheten ved at kontaktpunktet ikke har innsynshjemmel). kontaktpunktet må ha bred tillit hos alle aktører og ha relevant forhandlings-, og prosesskompetanse. Det må kunne innhente relevant informasjon der dette er å finne. et faglig solid sekretariat som støttefunksjon til kontaktpunktet er nødvendig, uavhengig av hva slags modell en måtte lande på. Sekretariatet bør inneha juridisk kompetanse. kontaktpunktet må flyttes ut av seksjon for næringsfremme. Dersom det av praktiske grunner fortsatt bør være administrativt underlagt Utenriksdepartementet, må det få full faglig uavhengighet, slik for eksempel Etikkrådet har i forhold til Finansdepartementet.

SAIH har et sterkt ønske om at UD involverer sivilsamfunnsorganisasjonene når utredning av ombudsordning starter. Vi håper at prosessene kommer i gang så fort som mulig og at vi får god anledning til å møtes for å diskutere fremtidens løsninger.

Med vennlig hilsen

Sigrun Espe

Leder SAIH

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon