Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

LNU-rapport: Meir enn fine ord

(image) Deltakere på utveksling mellom SAIH, JEHN i Nicaragua og CEADL i Bolivia. Regjeringa gløymer barn og unge i utviklingspolitikken og bistandsprosjekt, syner ein ny rapport frå LNU. Rapporten ”Meir enn fine ord” lanserar difor seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor.

Rapporten ”Meir enn fine ord – seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor” blei lansert under eit seminar hos LNU i dag.(image)

LAST NED RAPPORTEN HER

Barn og unge berre ei sårbar gruppe

Rapporten syner, at i motsetnad til Bondevik II regjeringa og Hilde Frafjord Johnson, har Erik Solheim vigd lite merksemd til barn og unge i utviklingspolitikken. Medan Frafjord Johnson fekk vedteke ein eigen strategi for barn og unge i utviklingsarbeidet, har Solheim vald å fokusere på andre grupper og tema.

- Vi etterlyser meir enn fine ord om barn og unge si deltaking i utviklingspolitikken, seier leiar i LNU Bjarne Dæhli.

I den fyrste Soria Moria-erklæringa vart ikkje denne gruppa nemnt i det heile. Og når barn og unge blir omtala i sentrale politiske dokument er det som oftast som ei ”sårbar gruppe” og ikkje som endringsaktørar

Tre kanalar for innverknad

Kvar femte person i verda er mellom 15 og 24 år, og nesten 85 prosent av desse bur i fattige land i Sør. Likevel blir få unge frå Sør høyrt i saker som vedkjem dei.

- Barn og unge kjenner best sin eigen kvardag, og felt som klima og hiv/aids treng at unge er med på å påverke politikk og prosjekt som vedkjem dei. Ungdom er også dei som skal styre i framtida, og å inkludere ungdom er difor viktig for å sikre demokratisering i land i Sør, seier Bjarne Dæhli.

Rapporten peikar på tre kanalar der det er avgjerande at barn og unge bli høyrt. For det fyrste må synspunkta til barn og unge i Sør vere sentrale i internasjonale fora. For det andre må barn og unge i Sør må bli høyrt og tatt omsyn til i gjennomføringa av bistandsprosjekt, og for det tredje har norsk sivilsamfunn har eit ansvar for å formidle synspunkt frå Sør i utviklingsdebatten.

Seks anbefalingar

Mangel på finansiell støtte til å delta på internasjonale fora er ein årsakene til at ungdom blir hindra i å delta i utviklingspolitikken. Internasjonalt er det også vanskeleg for ungdom å få tilgong til dei viktige møta. Her meiner LNU at Noreg kan bidra.

- Det trengs politiske prioriteringar om barn og unge skal bli høyrt. Regjeringa seier at barn og unge er viktige, men dette blir berre fine ord om Solheim ikkje gjer noko for å sikre deltaking, seier Bjarne Dæhli.

LNU-rapporten har difor seks forslag til korleis Norge kan få ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor.

LNU anbefalar blant anna at:

norske styresmakter må sikre at barn og unge får delta i utviklingpolitikken på lik linje med andre prioritert grupper, som til dømes kvinner.norske styresmakter må syte for at barn og unge deltek og er aktørar i bistandsprosjekt som vedkjem dei. Utanriksdepartementet, Norad og ambassadar må få meir kompetanse på barn og unge si deltaking og støtte prosjekt der ungdom er aktive endringsaktørar.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon