Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Klassekampen: Mange vil ta imot utviste studentar

Noreg må ta imot studentar som blir kasta ut frå lærestader i land med regime som ikkje respekterer menneskerettane. Det foreslår studentorganisasjonen SAIH, og sist veke fekk framlegget støtte frå Høgre i Stortinget. SAIH har dokumentert at studentar i stort omfang blir arresterte og/eller nekta utdanning i land som Zimbabwe, Columbia, Iran og Kviterussland. Demokrati – Dette skal vera eit tilbod til forkjemparar for demokrati og menneskerettar, som blir hindra i å fullføra utdanninga i sitt eige heimland. Det er tenkt som ei eiga ordning, ikkje som ein del av asylordninga, seier Peter Gitmark (H), som tok opp framlegget i ein interpellasjon i Stortinget i førre veka. Vi ønskjer i første omgang ei prøveordning, nokre titals studentar i starten, seier Anja Bakken Riise, leiar i SAIH, til Klassekampen. Ho er glad for velvilje frå fleire parti. Både KrF, SV, Venstre og Høgre har tatt ei slik ordning inn i sine program. Også AUF og Raudt har stilt seg bak framlegget. Ap vurdererArbeidarpartiet har så langt ikkje slutta seg til framlegget. Eva Kristin Hansen, Aprepresentant i utanrikskomiteen i Stortinget, meiner framlegget frå SAIH er svært interessant.– Dette er eit framlegg vi vil gå gjennom nøye. Problematikken kring studentars rett til å uttala seg er svært viktig. Det er bra at SAIH løftar denne saka, seier Hansen på e-post til Klassekampen. 

«Dette er eit framlegg vi vil gå gjennom nøye. Problematikken kring studentars rett til å uttala seg er svært viktig. Det er bra at SAIH løftar denne saka» EVA KRISTIN HANSEN, AP-REPRESENTANT I UTANRIKSKOMITEEN I STORTINGET

Kva med Etiopia i denne samanhengen? – Etiopia er i høgste grad aktuelt, seier Gitmark til Klassekampen. Han legg til at det skal vera eit tilbod om å fullføra utdanninga, for så å reisa tilbake. Men ikkje alle vil kunna reisa tilbake, og det må vurderast i kvart tilfelle kva som vil vera trygt. – Det er meir meiningsfullt å la etiopiske studentar som har opponert mot eit diktatur fullføra studiane i staden for å leva som papirlause i Noreg, seier Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter. – Alle som er aktive i Etiopia er i ein vanskeleg situasjon. Vi har nemnt nokre land, det kan vera fleire, seier SAIH-leiaren. Når det gjeld vurdering av søknader, viser ho til Scholars at Risk, som har gode metodar for å velja dei mest utsette akademikarane. Dei tar imot søknader får heile verda og sjekkar grundig. – Det kan bli mange søknader? – Noreg kan vera ein del av ei løysing, og håpa at andre land kan laga tilsvarande ordningar, seier Høgre-representanten. magnhild.folkvord@klassekampen.no

SAIH:– Vi er glad for brei politisk støtte, seier SAIH-leiar Anja Bakken Riise.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon