Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Klassekampen: Mange vil ta imot utviste studentar

Noreg må ta imot studentar som blir kasta ut frå lærestader i land med regime som ikkje respekterer menneskerettane. Det foreslår studentorganisasjonen SAIH, og sist veke fekk framlegget støtte frå Høgre i Stortinget. SAIH har dokumentert at studentar i stort omfang blir arresterte og/eller nekta utdanning i land som Zimbabwe, Columbia, Iran og Kviterussland. Demokrati – Dette skal vera eit tilbod til forkjemparar for demokrati og menneskerettar, som blir hindra i å fullføra utdanninga i sitt eige heimland. Det er tenkt som ei eiga ordning, ikkje som ein del av asylordninga, seier Peter Gitmark (H), som tok opp framlegget i ein interpellasjon i Stortinget i førre veka. Vi ønskjer i første omgang ei prøveordning, nokre titals studentar i starten, seier Anja Bakken Riise, leiar i SAIH, til Klassekampen. Ho er glad for velvilje frå fleire parti. Både KrF, SV, Venstre og Høgre har tatt ei slik ordning inn i sine program. Også AUF og Raudt har stilt seg bak framlegget. Ap vurdererArbeidarpartiet har så langt ikkje slutta seg til framlegget. Eva Kristin Hansen, Aprepresentant i utanrikskomiteen i Stortinget, meiner framlegget frå SAIH er svært interessant.– Dette er eit framlegg vi vil gå gjennom nøye. Problematikken kring studentars rett til å uttala seg er svært viktig. Det er bra at SAIH løftar denne saka, seier Hansen på e-post til Klassekampen. 

«Dette er eit framlegg vi vil gå gjennom nøye. Problematikken kring studentars rett til å uttala seg er svært viktig. Det er bra at SAIH løftar denne saka» EVA KRISTIN HANSEN, AP-REPRESENTANT I UTANRIKSKOMITEEN I STORTINGET

Kva med Etiopia i denne samanhengen? – Etiopia er i høgste grad aktuelt, seier Gitmark til Klassekampen. Han legg til at det skal vera eit tilbod om å fullføra utdanninga, for så å reisa tilbake. Men ikkje alle vil kunna reisa tilbake, og det må vurderast i kvart tilfelle kva som vil vera trygt. – Det er meir meiningsfullt å la etiopiske studentar som har opponert mot eit diktatur fullføra studiane i staden for å leva som papirlause i Noreg, seier Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter. – Alle som er aktive i Etiopia er i ein vanskeleg situasjon. Vi har nemnt nokre land, det kan vera fleire, seier SAIH-leiaren. Når det gjeld vurdering av søknader, viser ho til Scholars at Risk, som har gode metodar for å velja dei mest utsette akademikarane. Dei tar imot søknader får heile verda og sjekkar grundig. – Det kan bli mange søknader? – Noreg kan vera ein del av ei løysing, og håpa at andre land kan laga tilsvarande ordningar, seier Høgre-representanten. magnhild.folkvord@klassekampen.no

SAIH:– Vi er glad for brei politisk støtte, seier SAIH-leiar Anja Bakken Riise.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon