Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Internasjonal utdanningsbistand øker forskjeller

Rapporten peker på at:

70 % av bistand til høyere utdanning går til stipender til studenter fra lav- og mellominntektsland for å studere i vestlige land. De resterende 30 % går til kapasitetsbygging av lokale institusjoner. Høyere utdanning nedprioriteres i land hvor høyere utdanning og grunnskoleutdanning blir satt opp mot hverandre. Økt privatisering og skoleavgifter skaper et stort skille mellom de som kan betale for høyere utdanning og de som ikke kan det. Dette går hardt ut over tilgangen til utdanning i lav- og mellominntektsland. Internasjonale studenter er en handelsvare som rike land tjener godt på. Internasjonale frihandelsavtaler tillater høyere utdanningsinstitusjoner i høyinntektsland å infiltrere utdanningsmarkedene i fattigere land, for slik å utkonkurrere lokale universiteter.

Med disse funnene kan man se at internasjonal utdanningsbistand øker forskjellene mellom land. Studenter beveger seg fra det globale sør til det globale nord, og det fører til at det satses lite på lokale utdanningssystemer i utviklingsland, sier rapportforfatter Ervjola Selenica.

Funnene kommer på bakgrunn av eksisterende forskning innenfor feltet og omfattende casestudier i Kosovo, Zambia, Sør-Afrika og Colombia. Rapporten konkluderer blant annet med at universiteter burde samarbeide i nettverk for å forsvare sin posisjon som et offentlig gode. Universiteter bør være åpne rom for debatt, hvor uenighet er mulig og kritisk tenkning oppfordres til, heller enn å rette seg etter markedskrefter. Rapporten anbefaler at universiteter i utviklingsland bør beskyttes fra handelspolitiske krefter som tvinger dem til å kommersialisere høyere utdanningssektor.

– SAIH ser på funnene i rapporten med stor bekymring. Høyere utdanning har alltid hatt et større og viktigere oppdrag enn BNP, og det vil vi kjempe for at det skal fortsette å ha. Om høyere utdanning skal kunne være et verktøy for utvikling og positiv endring kan vi ikke fortsette i denne retningen, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon