Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Høydepunkter fra året

Radi Aid skaper endring

Radi Aid har vært en av våre største kampanjer de siste årene, og har rettet oppmerksomhet mot det som ofte er forenklede og stereotype fremstillinger av mennesker i sør i bistandskommunikasjon. Etter å ha mottatt «Rusty Radiator Award» for verst bistandsreklame, endret den britiske organisasjonen Comic Relief kommunikasjonen sin. I november lanserte vi også rapporten Radi Aid Research, hvor fokusgrupper i flere ulike afrikanske land har blitt spurt om hva de tenker om budskapet til ulike bistandsorganisasjoner. Det ble mange interessante funn og rapporten blir nå lest av både bistands- og mediebransjen.

Student Activist Academy blir virkelighet! 

Vi har startet Student Activist Academy, et program som har som mål å styrke studentbevegelser og studentlederes kapasitet til å kjempe for sine rettigheter. Dette har vi drømt om lenge og har endelig fått liv!

Colombia får sitt første urfolksuniversitet

I juni 2018 godkjente det colombianske utdanningsministeriet UAINN som første urfolksuniversitet, basert på urfolks rettigheter og lovgivning. Dette blir sett på som en historisk seier for folkegruppene i Cauca-dalen, og er et resultat av et langvarig påvirkningsarbeid fra blant andre URACCAN, en av SAIHs partnere .

Verdens Beste Nyheter slår alle rekorder

Vi gir ut Verdens Beste Nyheter sammen med Changemaker og Spire, en avis som søker å være en motvekt til de negative krise- og konfliktorienterte vinklingene i massemedia. I år delte vi ut 130 000 aviser i 50 byer og tettsteder i Norge, dette er rekord fra året før. Over 500 frivillige delte ut avisen på kampanjedagen, og vi fikk tilbakemeldinger fra flere skoler og organisasjoner som ønsker å bruke avisen i undervisningsmateriell. Vi samarbeidet også med Bezzerwizzer om utviklingen av Sustainable Development Goals-spill med 60 spørsmål om global utvikling og bærekraftsmålene. Både avisen og spillet fikk stor oppmerksomhet fra medie-Norge.

Avkolonisering av akademia

På årsmøtet vedtok SAIH en resolusjon om å jobbe for avkolonisering av akademia, og plutselig var dette en av de store debattene i offentligheten i sommer. Å arbeide mot historiske maktforskjeller innen akademia engasjerte studenter og akademikere landet over, og det ble arrangert flere fullsatte seminarer på ulike læresteder. Dette er et eksempel på et arbeid mange av partnerne våre, spesielt i Latin-Amerika, synes er viktig og som løftes her i Norge.

Nytt Norec/FK-prosjekt styrker sivilsamfunn i sørlige Afrika

"Students rights, academic freedom and equitable higher education" er et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt som er et samarbeid mellom Zanec i Zambia , YETT i Zimbabwe, Equal Education i Sør-Afrika og SAIH i Norge. Prosjektet har som mål å styrke sivilsamfunnet i de i ulike landene, med spesiell oppmerksomhet mot marginaliserte grupper som for eksempel skeive studenter. Dette gjøres gjennom skolering, dokumentasjons- og informasjonsarbeid og ulike former for kunnskapsutveksling.

SAIH valgt inn i styret til den globale kampanjen for utdanning

Global Campaign for Educations internasjonale kongress ble SAIH valgt inn i det internasjonale styret som representant for Europa og Nord-Amerika, med hard konkurranse fra fem andre land. GCE er en global sivilsamfunnsbevegelse som arbeider for lik tilgang til gratis, offentlig kvalitetsutdanning for alle i hele verden. Organisasjonen er støttet av blant andre Oxfam International og Open Society Foundation. Det er en viktig mulighet til å delta i en koordinert, internasjonal innsats for å få stater til å prioritere utdanning for alle innbyggere

Rapportering av menneskerettighetsbrudd i Nicaragua

I Nicaragua har menneskerettighetssituasjonen for studenter og akademikere vært svært alvorlig under president Daniel Ortegas regime. SAIH har fasilitert etableringen av et digitalt system for dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd. Det har også blitt etablert kommisjoner mot vold og diskriminering på alle URACCAN (FINN!)-campuser.

Storstreik i Colombia vant frem

I Colombia vant til slutt studenter og akademikere ved alle de offentlige universitetene en stor seier i kampen for lik tilgang til høyere utdanning, etter nesten to måneder i streik. De valgte å gå ut i storstreik mot det de mente var en systematisk underfinansiering av offentlig høyere utdanning. Det har vært flere massive demonstrasjoner over hele landet med sterke og tidvis voldelige represalier fra myndighetene. Likevel vant de til slutt frem med de fleste av kravene sine.

Videreføring av støtte til Students at Risk

Den årlige Free to Think-rapporten fra Scholars at Risk viser at angrep mot høyere utdanning har økt i omfang og at akademisk frihet er under sterkt press i mange deler av verden.

Derfor er det ekstra gledelig at Students at Risk-programmet får fortsatt støtte fra norske myndigheter, hvor opposisjonen sikret flertall for dette i utenrikskomiteen.

Students at Risk gir studentaktivister som er blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement for menneskerettigheter og demokratiutvikling mulighet til å fullføre studiene sine i Norge. Hovedmålsettingen med ordningen er å styrke menneskerettighetsforkjempere innen akademia.

Takk til alle som støtter oss!

Vi takker alle støttespillere, medlemsorganisasjoner, partnerorganisasjoner og aktivister for den fantastiske innsatsen dere gjør for internasjonal akademisk frihet, lik tilgang til høyere utdanning og styrkede menneskerettigheter! Vårt arbeid nytter!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon