Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Høydepunkter fra året

Radi Aid skaper endring

Radi Aid har vært en av våre største kampanjer de siste årene, og har rettet oppmerksomhet mot det som ofte er forenklede og stereotype fremstillinger av mennesker i sør i bistandskommunikasjon. Etter å ha mottatt «Rusty Radiator Award» for verst bistandsreklame, endret den britiske organisasjonen Comic Relief kommunikasjonen sin. I november lanserte vi også rapporten Radi Aid Research, hvor fokusgrupper i flere ulike afrikanske land har blitt spurt om hva de tenker om budskapet til ulike bistandsorganisasjoner. Det ble mange interessante funn og rapporten blir nå lest av både bistands- og mediebransjen.

Student Activist Academy blir virkelighet! 

Vi har startet Student Activist Academy, et program som har som mål å styrke studentbevegelser og studentlederes kapasitet til å kjempe for sine rettigheter. Dette har vi drømt om lenge og har endelig fått liv!

Colombia får sitt første urfolksuniversitet

I juni 2018 godkjente det colombianske utdanningsministeriet UAINN som første urfolksuniversitet, basert på urfolks rettigheter og lovgivning. Dette blir sett på som en historisk seier for folkegruppene i Cauca-dalen, og er et resultat av et langvarig påvirkningsarbeid fra blant andre URACCAN, en av SAIHs partnere .

Verdens Beste Nyheter slår alle rekorder

Vi gir ut Verdens Beste Nyheter sammen med Changemaker og Spire, en avis som søker å være en motvekt til de negative krise- og konfliktorienterte vinklingene i massemedia. I år delte vi ut 130 000 aviser i 50 byer og tettsteder i Norge, dette er rekord fra året før. Over 500 frivillige delte ut avisen på kampanjedagen, og vi fikk tilbakemeldinger fra flere skoler og organisasjoner som ønsker å bruke avisen i undervisningsmateriell. Vi samarbeidet også med Bezzerwizzer om utviklingen av Sustainable Development Goals-spill med 60 spørsmål om global utvikling og bærekraftsmålene. Både avisen og spillet fikk stor oppmerksomhet fra medie-Norge.

Avkolonisering av akademia

På årsmøtet vedtok SAIH en resolusjon om å jobbe for avkolonisering av akademia, og plutselig var dette en av de store debattene i offentligheten i sommer. Å arbeide mot historiske maktforskjeller innen akademia engasjerte studenter og akademikere landet over, og det ble arrangert flere fullsatte seminarer på ulike læresteder. Dette er et eksempel på et arbeid mange av partnerne våre, spesielt i Latin-Amerika, synes er viktig og som løftes her i Norge.

Nytt Norec/FK-prosjekt styrker sivilsamfunn i sørlige Afrika

"Students rights, academic freedom and equitable higher education" er et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt som er et samarbeid mellom Zanec i Zambia , YETT i Zimbabwe, Equal Education i Sør-Afrika og SAIH i Norge. Prosjektet har som mål å styrke sivilsamfunnet i de i ulike landene, med spesiell oppmerksomhet mot marginaliserte grupper som for eksempel skeive studenter. Dette gjøres gjennom skolering, dokumentasjons- og informasjonsarbeid og ulike former for kunnskapsutveksling.

SAIH valgt inn i styret til den globale kampanjen for utdanning

Global Campaign for Educations internasjonale kongress ble SAIH valgt inn i det internasjonale styret som representant for Europa og Nord-Amerika, med hard konkurranse fra fem andre land. GCE er en global sivilsamfunnsbevegelse som arbeider for lik tilgang til gratis, offentlig kvalitetsutdanning for alle i hele verden. Organisasjonen er støttet av blant andre Oxfam International og Open Society Foundation. Det er en viktig mulighet til å delta i en koordinert, internasjonal innsats for å få stater til å prioritere utdanning for alle innbyggere

Rapportering av menneskerettighetsbrudd i Nicaragua

I Nicaragua har menneskerettighetssituasjonen for studenter og akademikere vært svært alvorlig under president Daniel Ortegas regime. SAIH har fasilitert etableringen av et digitalt system for dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd. Det har også blitt etablert kommisjoner mot vold og diskriminering på alle URACCAN (FINN!)-campuser.

Storstreik i Colombia vant frem

I Colombia vant til slutt studenter og akademikere ved alle de offentlige universitetene en stor seier i kampen for lik tilgang til høyere utdanning, etter nesten to måneder i streik. De valgte å gå ut i storstreik mot det de mente var en systematisk underfinansiering av offentlig høyere utdanning. Det har vært flere massive demonstrasjoner over hele landet med sterke og tidvis voldelige represalier fra myndighetene. Likevel vant de til slutt frem med de fleste av kravene sine.

Videreføring av støtte til Students at Risk

Den årlige Free to Think-rapporten fra Scholars at Risk viser at angrep mot høyere utdanning har økt i omfang og at akademisk frihet er under sterkt press i mange deler av verden.

Derfor er det ekstra gledelig at Students at Risk-programmet får fortsatt støtte fra norske myndigheter, hvor opposisjonen sikret flertall for dette i utenrikskomiteen.

Students at Risk gir studentaktivister som er blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement for menneskerettigheter og demokratiutvikling mulighet til å fullføre studiene sine i Norge. Hovedmålsettingen med ordningen er å styrke menneskerettighetsforkjempere innen akademia.

Takk til alle som støtter oss!

Vi takker alle støttespillere, medlemsorganisasjoner, partnerorganisasjoner og aktivister for den fantastiske innsatsen dere gjør for internasjonal akademisk frihet, lik tilgang til høyere utdanning og styrkede menneskerettigheter! Vårt arbeid nytter!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon