Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Grunnløse beskyldninger fra MIFF

I en artikkel postet på MIFFs nettsider tirsdag hevder Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, at SAIH bruker inntjente midler til politisk kamp som forsyner islamistiske terrororganisasjoner med våpen. Myrland går langt i sin argumentasjon, og oppfordrer norske studenter til å trekke støtten til SAIH. «Ikke alle studenter vet at de gir støtte til en politikk som åpner for frie våpenleveranser til islamistiske terrororganisasjoner dersom de ikke endrer beløpet», skriver Myrland.

- SAIH-tierne er en lang og stolt tradisjon blant norske studenter. Vi synes derfor det er både trist og alvorlig at MIFF forsøker å sverte dette engasjementet med slike grunnløse påstander, sier Øgård.

Hvert år bidrar 200 000 norske studenter med SAIH-tiere som en symbolsk støtte i kampen for høyere utdanning og akademisk frihet. Pengene går til SAIHs arbeid for å sikre unge tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet. I dag støtter SAIH 40 organisasjoner i 8 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia. Arbeidet vårt er særlig rettet mot urfolk, unge kvinner og skeiv ungdom. I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber vi med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

Les mer om SAIHs arbeid.

Myrland forsøker å så tvil ved hvorvidt SAIH er politisk uavhengig, blant annet med grunnlag i en resolusjon som ble vedtatt av SAIHs årsmøte i 2014. Her kommer det blant annet frem at SAIH vil jobbe for å styrke studenters akademiske frihet og rett til utdanning i Palestina og Israel.

- SAIH er partipolitisk uavhengig og legger FNs menneskerettighetserklæring til grunn for vårt arbeid. Som det fremkommer i resolusjonen er palestinske studenters rett til utdanning og akademisk frihet svært begrenset i dag, både i Palestina og i Israel. SAIHs krav om at disse rettighetene sikres tar utgangspunkt i vår visjon om at alle unge skal ha tilgang til høyere utdanning, svarer Øgård.

Les mer: «Studentrettigheter og akademisk frihet i Palestina og Israel» (Resolusjon, vedtatt 2014).

Videre i sin artikkel er Myrland kritisk til SAIHs innblanding i debatten om et norsk-israelsk forskningssamarbeid om petroleum. Myrland påstår at «Ønsket om å svekke Israel er så sterkt at studentenes hjelpeorganisasjon er villig til å ofre framtidige arbeidsmuligheter for norske studenter.»

Øgård avviser at organisasjonen har som formål å ødelegge for studenter på det norske arbeidsmarkedet.

- SAIH er for samarbeid med utdanningsinstitusjoner internasjonalt, også i Israel. Vi mener at slike samarbeid er svært positive fordi det kan bidra til å møte globale utfordringer på en bedre og mer effektiv måte. Samtidig er det viktig at universiteter og høyskoler tar avstand fra forskningssamarbeid hvor det er uakseptabel risiko for at det kan bidra til brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Det er på grunnlag av dette at SAIH kritiske til et norsk-israelsk forskningssamarbeid om petroleum. Vi mener et slikt samarbeid kan bidra til brudd på folkeretten.

Les mer: Frykter folkerettsbrudd i Israel.

Fakta om tier-ordningen:

SAIH-tierne er et frivillig tilbud til norske studenter som ønsker å engasjere seg i kampen for studenters rettigheter internasjonalt.Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. Beløpets størrelse varierer mellom 10 og 40 kr per semester.SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Dersom samskipnaden eller lærestedet ikke har en egen reservasjonsordning, får man pengene refundert av SAIH.Tierordningen er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og §16 i forskriftene).SAIH-tierne går til SAIHs arbeid for høyere utdanning og akademisk frihet. 91 prosent av SAIHs midler går til formål, og kun 9 prosent går til administrasjon eller innsamling.

Les mer om SAIH-tierne.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon