SAIH-tierne

Mens vi vandrer fritt rundt på campus, kan studere og ytre oss politisk om hva vi vil, er situasjonen ganske annerledes for utallige studenter i flere deler av verden. Dette vil SAIH gjøre noe med! I dag bidrar mer enn 200.000 studenter ved universiteter og høgskoler over hele Norge med SAIH-tiere.

Da SAIH ble opprettet i 1961 begynte også den frivillige ordningen hvor studenter ga en femmer av sin semesteravgift til SAIHs arbeid. I dag spør vi om litt mer, og mer enn 200.000 studenter ved universitet og høgskoler over hele landet bidrar med SAIH-tiere. 91 prosent av midlene går til SAIHs formål, og kun 9 prosent går til administrasjon. Pengene går til høyere utdanning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika og Swaziland, og til informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge. Støtten er fortsatt frivillig, og sammen med andre tilskudd har SAIH et årlig budsjett på 39 millioner kroner.

Hvordan fungerer tierordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Tierordningen skal være frivillig. Dersom ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning, kan en få pengene refundert av SAIH. SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og §16 i forskriftene).

Dette går SAIH-tierne til:

SAIH støtter hele 40 lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika og Swaziland. Dette innebærer støtte til politisk arresterte og utviste studenter, ledertrening for unge kvinner, informasjon og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter og etterutdanning av lærere. Les mer om SAIH i verden.

SAIH-tierne går også til SAIHs politiske påvirkningsarbeid. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk», som vi nå jobber for at skal bli en permanent ordning. Hvert år lager SAIH informative og effektive kampanjer som skaper overskrifter og debatt, som Radi-Aid og The Radiator Awards. Les mer om SAIH i Norge.

Lurer du på hvordan du kan engasjere deg? Se her for mer informasjon.