Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

God internasjonal kvinnedag!

For SAIH og våre partnere er kampen for et likestilt samfunn en selvfølgelig del av vårt arbeid. Vi jobber for at flere skal få tilgang til høyere utdanning globalt, som også vil bety at flere kvinner kommer ut i arbeid og blir mer økonomisk og sosialt uavhengige. Gjennom arbeidet for å avkolonisere høyere utdanning innebærer dette også et mer mangfoldig akademia, hvor kvinner fra det globale sør tradisjonelt har vært sterkt underrepresenterte.

Mot trakassering på campus i Zimbabwe

Nylig ble det rapportert at 1 av 4 norske studenter har opplevd trakassering på campus (finn link her). Som verden ble klar over etter #metoo er dette et utbredt fenomen på universiteter og høgskoler over hele verden. Våre partnere i Katswe Sisterhood i Zimbabwe har satt dette temaet på agendaen og skolerer nå unge studenter i hvordan de kan kjempe mot slik trakassering.

Urfolkskvinners samfunnsdeltagelse i Bolivia

I Bolivia jobber urfolksorganisasjonen CDIMA med å styrke urfolkskvinners rettigheter i folkegruppen Aymara i Andesfjellene. De har tradisjonelt hatt lite tilgang til å delta i det offentlige rom. Mange har behersket dårlig spansk og har vært kraftig marginaliserte i samfunnet.

- Da vi startet arbeidet i CDIMA hadde ikke kvinner muligheten til å delta i det offentlige rom. Nå er det mange kvinner som innehar viktige posisjoner på politisk nivå; i parlamentet, i kommunestyrene, i sivilsamfunnsorganisasjoner, som lokalsamfunnsledere, eller de er lærere eller jobber med opplæring. Over 80 ungdommer har fått tilgang til studiestipender, og mange av disse har nå viktige posisjoner i statsapparatet, forteller Alicia Canaviri Mallku, som selv har måttet kjempe en hard kamp for å få ta utdanning. Hun måtte slutte på skolen for måtte ta seg av en flokk med småsøsken, men hadde så lyst til å studere at hun leste på egenhånd og bestod opptaksprøven på det Katolske universitetet.

Utdanning for likestilling i Nicaragua

URACCAN er et urfolksuniversitet i Nicaragua og har vært partnere med SAIH i over 20 år. De har etablert et eget «Centre for Studies and Information on Multiethnic Women». Her legger de vekt på den historisk ekskluderte og marginaliserte befolkningen, når det gjelder urfolk og afrokvinner, unge mødre, skeive, funksjonshemmede og kvinner som har overlevd vold. De jobber med å bruke forskning og utdanning for å oppfylle menneskerettigheter og inkludering av marginaliserte grupper.

Styrking av kvinnelige studentaktivister

Også innad i studentaktivistiske bevegelser både i Norge og internasjonalt kan det være tøft for kvinner i miljøer som ofte er mannsdominerte. Gjennom vårt utvekslingssamarbeid i Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika, og gjennom arbeidet vårt med Student Activist Academy, styrker vi kvinnelig deltakelse og ledelse i studentorganisasjoner.

Les også i dagens Bistandsaktuelt om hvem som har inspirert kvinner i bistands-Norge, hvor SAIHs leder Beathe Øgård er intervjuet.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon