Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Globale hinder for utdanning for urfolk

Internasjonale utfordringar

(image) Fra Bolivia. Foto: Sindre Edland-GrytFN-rapporten frå januar i år, presenterer situasjonen for urfolk internasjonalt i forhold til retten til utdanning. Utfordringane er store i alle land med urfolk. Rapporten viser til at det framleis er lang veg å gå for å tetta utdanningsgapet mellom urfolk og ikkje-urfolk. Det er eit tydeleg mønster globalt at urfolk har færre år med utdanning og dårlegare kvalitet på utdanningstilbodet. Det manglar satsing på tospråkleg utdanning og urfolk deltek i for liten grad i utforminga av utdanninga. Statane legg ikkje inn nok ressursar til relevant og god utdanning relatert til røyndom og behov definert av urfolk sjølve. Manglande satsing på relevant og tospråkleg utdanning for urfolk opprettheld fattigdom og diskriminering. Samstundes er hjerneflukt eit hinder for utvikling av urfolkssamfunn, då urfolk som får høgare utdanning ikkje finn relevant arbeid i eige urfolkssamfunn.

(image) Foto: Creative Commons: Br0m

Globale spørsmålRapporten legg vekt på at utfordringane rundt urfolk sin rett til utdanning, er globale. Forskar ved Norsk senter for menneskerettigheter, Hadi Lile, har funne at det er stor mangel på kunnskap om samar blant norske skuleborn. Han meiner det viser at Noreg ikkje oppfyller FN sin barnekonvensjon. Mangelfull undervisning fører til diskriminering. Lile viser i eit intervju med NRK Sámi Radio til at 12,2 prosent av norske elevar meiner samar er litt mindre eller mindre intelligente.

SAIH sine partnarar i Nicaragua og Bolivia, har i mange år arbeida med å sikra urfolk og afroetterkommarar rett til relevant og god utdanning. Dei deler analysen i FN-rapporten om urfolk sin situasjon globalt.

(image) Skolejenter fra Nicaragua. Foto: Håvard HouenUtfordringane er dei same i ulike delar av verda, og samstundes er det mange stader gjort store framskritt og positive erfaringar. FN-rapporten peiker på at trass i at vegen framleis er lang å gå, er det auka merksemd rundt urfolk sin rett til utdanning, både nasjonalt og internasjonalt. Spørsmålet vert sett som juridisk og moralsk, men samstundes som heilt sentralt for å sikra inkluderande og berekraftig utvikling.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/sowip.html

Hele rapporten

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon