Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Globale hinder for utdanning for urfolk

Internasjonale utfordringar

(image) Fra Bolivia. Foto: Sindre Edland-GrytFN-rapporten frå januar i år, presenterer situasjonen for urfolk internasjonalt i forhold til retten til utdanning. Utfordringane er store i alle land med urfolk. Rapporten viser til at det framleis er lang veg å gå for å tetta utdanningsgapet mellom urfolk og ikkje-urfolk. Det er eit tydeleg mønster globalt at urfolk har færre år med utdanning og dårlegare kvalitet på utdanningstilbodet. Det manglar satsing på tospråkleg utdanning og urfolk deltek i for liten grad i utforminga av utdanninga. Statane legg ikkje inn nok ressursar til relevant og god utdanning relatert til røyndom og behov definert av urfolk sjølve. Manglande satsing på relevant og tospråkleg utdanning for urfolk opprettheld fattigdom og diskriminering. Samstundes er hjerneflukt eit hinder for utvikling av urfolkssamfunn, då urfolk som får høgare utdanning ikkje finn relevant arbeid i eige urfolkssamfunn.

(image) Foto: Creative Commons: Br0m

Globale spørsmålRapporten legg vekt på at utfordringane rundt urfolk sin rett til utdanning, er globale. Forskar ved Norsk senter for menneskerettigheter, Hadi Lile, har funne at det er stor mangel på kunnskap om samar blant norske skuleborn. Han meiner det viser at Noreg ikkje oppfyller FN sin barnekonvensjon. Mangelfull undervisning fører til diskriminering. Lile viser i eit intervju med NRK Sámi Radio til at 12,2 prosent av norske elevar meiner samar er litt mindre eller mindre intelligente.

SAIH sine partnarar i Nicaragua og Bolivia, har i mange år arbeida med å sikra urfolk og afroetterkommarar rett til relevant og god utdanning. Dei deler analysen i FN-rapporten om urfolk sin situasjon globalt.

(image) Skolejenter fra Nicaragua. Foto: Håvard HouenUtfordringane er dei same i ulike delar av verda, og samstundes er det mange stader gjort store framskritt og positive erfaringar. FN-rapporten peiker på at trass i at vegen framleis er lang å gå, er det auka merksemd rundt urfolk sin rett til utdanning, både nasjonalt og internasjonalt. Spørsmålet vert sett som juridisk og moralsk, men samstundes som heilt sentralt for å sikra inkluderande og berekraftig utvikling.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/sowip.html

Hele rapporten

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon