Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

- Giske bryr seg ikke

(image) PROTESTERER: Den rødgrønne regjeringen får kritikk for frihandelsavtalen med Colombia. Her protesterer kolombianske melkebønder mot den nye frihandelsavtalen med EU. Foto: AFP/Scanpix

AUF angriper handelsminister Trond Giske, som insisterer på at den utskjelte frihandelsavtalen med Colombia skal godkjennes av Stortinget til høsten.

Avtalen, som ble ferdigforhandlet av Det europeiske frihandelsforbundet (Efta) i 2008, har vært gjenstand for massiv kritikk fra frivillige organisasjoner i både Colombia og Norge. Problemet, ifølge AUF-leder Martin Henriksen, er at avtalen gir legitimitet til regjeringen i Bogotá uten noen forsikringer om at menneskerettighetssituasjonen i Colombia blir bedre.

- Denne avtalen burde den rødgrønne regjeringen aldri ha signert. Vi mener den gir ufortjent legitimitet til et kolombiansk regime som gjør svært lite for å få slutt på de mange menneskerettsbruddene som begås mot sivilbefolkningen, sier Henriksen.

Leder Diego F. Marin i den kolombianske studentbevegelsen ACEU sier at avtalen endrer bildet kolombianere har av Norge.

- Til nå har Norge vært en viktig hjelper for aktivister, og en brubygger i konflikten. Nå ser det ut til at man er mer interessert i å være en partner for regjeringen, sier Marin, som denne uka gjester AUFs sommerleir på Utøya.

Farlig for fagorganiserte

Henriksen reagerer på at avtalen ikke forplikter kolombianske myndigheter til å bedre vilkårene for arbeidere, bønder og urbefolkning i landet.

- Snarere kan avtalen bidra til at Norge blir mindre interessert i å endre situasjonen. Det hadde den rødgrønne regjeringen fått med seg hvis den hadde lyttet til det sivile samfunn i Colombia, sier Henriksen.

Til tross for at Colombia har fått skryt fra vestlige myndigheter for demokratiske valg de siste årene, styres landet av en liten elite med tette bånd til militæret. Det har hersket borgerkrigsliknende tilstander siden 1960-tallet, og menneskerettighetssituasjonen er prekær.

Ifølge Flyktninghjelpen har konflikten mellom regjeringsstyrkene og Farc-geriljaen tvunget opptil fem millioner mennesker - over ti prosent av befolkningen - på flukt i landet. Bare Sudan har flere internt fordrevne.

Ifølge fagbevegelsens internasjonale sammenslutning Ituc er Colombia verdens farligste land for fagorganiserte. Bare i fjor ble nærmere femti fagforeningsledere drept, og siden 1986 har mer enn 2500 tillitsvalgte mistet livet. I over 95 prosent av tilfellene er ingen domfelt for drapene.

Utsatt behandling

Etter planen skulle handelsavtalen vedtas av Stortinget i 2009, men behandlingen ble utsatt i fjor vår. Daværende finansminister Kristin Halvorsen uttalte at avtalen i for liten grad tok hensyn til menneskerettighetene.

- Vi er ikke fornøyd med avtalen med hensyn til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, sa Halvorsen til Klassekampen i mars i fjor.

Martin Henriksen sier at de varslede endringene har uteblitt.

- Så vidt vi kan se har ikke regjeringen gjort noe for å sikre at avtalen tar større hensyn til disse menneske- og arbeiderrettighetene enn det som var tenkt i utgangspunktet. Det er uforståelig, sier han.

Krever utredning

I forkant av Trond Giskes møte med næringsministrene i Efta-landene på Island i juni, tok AUF og de 22 andre organisasjonene i det såkalte Colombia-nettverket kontakt med statsråden om saken. De mente Giske på Efta-møtet burde ta til orde for å utrede hvilke konsekvenser avtalen vil få for «økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i Colombia,» og at «prosessen må innebære deltakelse av sivilt samfunn og fagorganisasjoner fra Norge og Colombia.»

Nærings- og handelsdepartementet har avvist kravet fra organisasjonene under henvisning til at det ikke er noen tradisjon for å utrede konsekvensene av handelsavtaler.

Ifølge Trond Giske handler ikke avtalen om menneskerettigheter, men om business. I et brev til den kolombianske studentbevegelsen ACEU fra 28. juni skriver han at «hovedformålet med våre handelsavtaler, inkludert avtalen med Colombia, er å sikre norske bedrifter økt markedstilgang og bedre forutsigbarheten for deres eksport. Handelsavtalene skal trygge norsk sysselsetting og verdiskapning.» Giske understreker også at det er viktig at Efta-landene står samlet i saken, og at Norge derfor ikke bør gå ut med særstandpunkter.

I brevet legger han til at det ikke er regjeringens politikk «å holde seg borte fra land som har utfordringer, men snarere å være til stede for å kunne bidra til en positiv utvikling.»

Trond Giske var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag.

- Bryr seg ikke

Giskes brev får Martin Henriksen til å reagere.

- Det er veldig rart at han så klart sier at økonomiske interesser er viktigst her. Det virker som han ikke bryr seg om de andre, og langt viktigere, sidene av saken, sier Henriksen, og fortsetter:

- Det er ingenting som tyder på at avtalen vil ha en positiv effekt for de fattige og fordrevne i Colombia. Snarere er det en anerkjennelse av en regjering som gang på gang har bevist at den ikke bryr seg om nettopp disse gruppene. Jeg tror ikke frihandel automatisk gjør situasjonen bedre for fattige, og det tror jeg ikke Trond Giske gjør heller, sier Henriksen.

- Endrer Norges rolle

Diego F. Marin sier han er overrasket over at Norge inngår avtalen.

- Kolombianske aktivister har sett på Norge som en progressiv kraft og en viktig medspiller i konflikten mellom Farc og regjeringen. Norge har vært et land som vil skape fred og bygge bruer. Nå står norske myndigheter i fare for å miste statusen. Jeg kan ikke forstå hva som er motivasjonen for å endre rolle.

- Kan ikke Norge være både handelspartner og fredsmegler?

- Grunnen til at Norge har nytt så stor aktelse blant kolombianske organisasjoner, er nettopp at landet har framstått som en nøytral aktør, som ikke har hatt egeninteresser. Denne avtalen forandrer selvfølgelig på det, sier Marin.

Han mener norske myndigheter er naive.

- Norge har gode kontakter i Colombia, og kjenner situasjonen godt. De vet hvor mye en slik anerkjennelse betyr for regjeringen. Derfor er det så uforståelig at de vil inngå en slik avtale. Byråkratene i regjeringskvartalet er utrolig naive hvis de tror at frihandel automatisk vil hjelpe Colombias befolkning, sier Marin.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet
a large group of people are posing for a picture in front of a building .a large group of people are posing for a picture in front of a building .

Nyhet

Dette skjedde på SAIHs Årsmøte

26. og 27. april var over 60 delegater, observatører og gjester samlet på Grønland i Oslo for SAIHs årsmøte 2024.

Les nyhet
en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.

Nyhet

Ledig stilling: Innholdsprodusent

SAIH søker deg som er visuelt sterk med teft for god historiefortelling, og som har erfaring med strategisk oppfølgning av eide og fortjente flater i sosiale medier.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon