Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

For demokratisering og frigjøring. Et møte mellom studentaktivister fra Kamerun og Norge.

(image)

SAIH-Tromsø skrev sist høst en søknad til LNU om midler for å kunne konkretisere dette engasjementet i et møte mellom studentaktivister fra Kamerun og fra Norge. Vi var så heldige å få pengene, og med stor hjelp fra SAIH sentralt, får SAIH nå i september besøk av 2 studentaktivister fra UNEEC (Union nationale des élèves et étudiants du Cameroun), en fersk studentunion i Kamerun. Studentene fra Kamerun kommer i forkant av SAIHs høstseminar på Nesodden og skal være i Norge i uke 38 og 39. Da har alle lokallagene i SAIH mulighet til å få besøk fra UNEEC på sine læresteder- så grip sjansen !

Hvem er UNEEC?I statuttene definerer UNEEC seg som en apolitisk, konfesjonsløs, ikke-diskriminerende og ikke-lukrativ studentunion. Guillaume Teffo, internasjonalt ansvarlig i UNEEC, beskriver organisasjonen slik:

”UNEEC er en studentbevegelse som er i ferd med å etablere seg i Kamerun i en kontekst hvor studentene, morgendagens elite, blir foraktet både av dem som sitter på makten, så vel som av underviserne ved landets forskjellige universiteter og høyskoler. Studentene er således blant annet ofre for tilfeldig karaktergivning basert på subjektive vurderinger og anliggender. Verre er at studenter arresteres dersom de er uenige med maktinnehaverne. Kamerun er for øvrig ett av de få landene i verden hvor studenten årlig må, for i det hele tatt å kunne registrere seg som student, skrive under på en kontrakt på at han / hun i løpet av det kommende studieåret ikke skal gå til noen form for streik. Det er i denne konteksten at vi har bestemt oss for å gjøre en innsats for å gjenvinne studentenes verdighet. Tidligere lot vi, studentene, oss manipulere av det regjerende regimet. I dag vil myndighetene ikke bare manipulere oss, men dertil bekjempe oss. Det er fordi vi ses på som anarkister som allerede er kjøpt og betalt av dem som vil styrte dagens regjering. Dette stemmer overhodet ikke. Vi tilhører ingen bestemt politisk retning, men vi vil at ting skal endres. Vi vil få slutt på konservatismen. Vi er en gruppe unge frivillige mennesker som ikke krever annet enn en viss etikk i politikken.”

(Mai Camillas oversettelse fra mail skrevet på fransk datert 8. november 2001)

Sammendrag av prosjektbeskrivelsen Prosjektet innebærer å skape et møte mellom studentaktivister fra Norge og fra Kamerun ved å invitere 2 personer fra UNEECs styre til å komme til Norge i forbindelse med SAIHs høstseminar i september 2002. Under høstsamlingen vil det utveksles erfaringer knyttet til blant annet studentorganisering. Studentaktivistene fra Kamerun vil fortelle om hva det vil si å være student i Kamerun i dag. Videre vil prosjektet innebære at delegasjonen fra Kamerun drar på ”turné” rundt om i Norge for å besøke flere av SAIHs lokallag og studentpolitikere ved de forskjellige lærestedene, i tillegg til aktuelle organisasjoner, for gjensidig læring. Prosjektet innebærer også en fase i Kamerun. De som har vært på besøk i Norge vil tilbakeføre kunnskaper og erfaringer ervervet under Norgesbesøket slik at UNEEC-representanter fra samtlige universiteter i Kamerun vil kunne dra nytte av møtet.

"Samfunnsmessig organisering” er et av kjernepunktene i dette prosjektet hvor to studentledere og –aktivister skal komme fra Kamerun til Norge for å lære om hvordan studenter i Norge er organisert i unioner og hvordan studentdemokratiene er bygd opp i teorien og hvordan de fungerer i praksis ved forskjellige læresteder her i landet.

”Etnisitet” og ”lokal kultur” utgjør viktige bestanddeler av folks identitet. Det handler om måter å være på, og måter å gjøre på. Men, i Kamerun er situasjonen slik at det finnes utrolig mange etniske grupper (over 200 – enkelte forskere mener 280) – hver med sitt språk, hver med sin lokale kultur. Dette skaper et spennende og svært rikt mangfold, hvilket er en styrke for landet. Problemer oppstår dersom etnisitet og lokal kultur brukes som kriterier for at enkelte mennesker skal kunne oppnå visse goder (utdannelse, gode karakterer under utdannelsen, jobb etterpå) – ikke på grunn av sin kompetanse, men fordi de er medlemmer i et mektig nettverk som kun tar mennesker fra en viss etnisk gruppe inn i det gode selskap.

En kraftig økonomisk krise rammet Kamerun fra 1989 til rundt 1992. Folk kjenner fremdeles ringvirkningene av denne krisen. Før krisen fikk studenter store stipendier, de bodde gratis på campus, det var enkelt å få stipend for å dra til utlandet (særlig Frankrike) for å ta deler av utdannelsen der, osv. I dag er semesteravgiften meget høy, og studentene får ikke en eneste krone i lån eller stipend. Det har vært (i alle fall delvis) ansettelsesstopp i staten i flere år. Studenter har grunn til å frykte at de utdannes til arbeidsledighet.

Denne vanskelige situasjonen gjør at mange kamerunere opplever at de kjemper alles kamp mot alle. Det florerer av etniske foreninger der kun de som kommer fra den aktuelle etniske gruppen med den aktuelle lokale kulturen er velkommen. Dette er ekskluderende. Følgene er at man hierarkiserer folk rundt seg etter dem som er fra samme etniske gruppe som en selv og de som ikke er det.

UNEEC er opptatt av å være en motmakt til denne ”etnifiserende” tendensen ved å være en union hvor bare det å være skoleelev og student kvalifiserer til medlemskap i gruppen. Etnisitet og lokal kultur tas dermed opp i dette prosjektet, på tankeplanet slik at studenter utfordres til å stille spørsmål til hvilken rolle etniske foreninger bør spille (for eksempel revitalisering av kulturen) og hvilken rolle en etnisk forening kanskje helst ikke bør spille (”politisk parti”). På samme måte utfordres man også til å ta stilling til kjønnsproblematikk.

Hva skal oppnås gjennom dette prosjektet? SAIHs medlemmer skal lære om hva det vil si å være student i Kamerun i dag, og om hvilke vanskeligheter man møter som studentpolitiker og –aktivist i Kamerun. Dette skal være en konkretisering av SAIHs tidligere politiske tema ”Studenter i kamp”. Dette vil kunne skape et engasjement for Kamerun på grasrota i SAIH. UNEECs delegasjon skal lære om studentdemokrati og studentorganisering i Norge. Delegasjonen som kommer hit skal formidle erfaringer og kunnskaper ervervet under Norgesbesøket til UNEEC-medlemmer ved samtlige av Kameruns universiteter.

Hvorfor er dette prosjektet viktig?SAIHs politisk tema i perioden januar 2001 til juni 2002 var ”Studenter i kamp”. Delegasjonen fra Kamerun vil kunne bidra til å konkretisere dette fokuset. Prosjektet utgjør en unik mulighet til å møte kamerunske studenter som vil fortelle om egne erfaringer fra det å være student i et land som vi hører forsvinnende lite om i norske medier.

Dette prosjektet er videre viktig for SAIH da det utgjør et redskap for å skape generelt engasjement for Kamerun blant SAIHs lokallag, utover Kamerun-interessen som blomstrer i Tromsø. Dersom tilstrekkelig engasjement vekkes på ”grasrota”, og dersom SAIH i samarbeid med UNEEC finner ut at det vil kunne være gjensidig fruktbart, vil dette prosjektet kunne munne ut i et samarbeid av mer langvarig karakter mellom de to organisasjonene.

UNEEC er en ung, sårbar og undertrykket studentunion som kjemper for sensitive anliggender som for eksempel sterk reduksjon av den nåværende skyhøye semesteravgiften ved universitetene i landet. I denne situasjonen vil det virke styrkende å møte studenter som bryr seg og som har samme mål. Det vil videre være svært nyttig å få innsikt i hvordan studenter organiserer seg både i unioner og i demokratiske systemer på de enkelte læresteder i Norge.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon