Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Til tross for fredsavtale, er den politiske konflikten i Colombia langt fra over. Det merker også menneskerettighetsorganisasjonen Nomadesc, som på mange måter jobber med det som er kjernen av den langvarige konflikten i landet.

- Vi ønsket å ledsage andre organisasjoner og å forstå årsakene til konflikten. Vi samlet fagfolk fra ulike deler av landet; folk med kunnskap om ulike temaer, universitetslærere som ønsket å engasjere seg mot krigen, og mot fordrivelsen av folk, forteller Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen Nomadesc i Colombia.

Organisasjonen ble opprettet i 1999 av en gruppe menneskerettighetsforsvarere som ville bygge en interdisiplinær organisasjon som kunne støtte sosiale bevegelser i den colombianske konflikten, med utgangspunkt i utdanning og forskning.

- Vi har siden slutten av 90-tallet vært dypt inne i prosessene med lokalsamfunnene og støttet og styrket organisasjoner og nettverk. Vi jobber mot årsakene til krigen, leter etter alternativer og utvikler strategier, sier Celeita.

Utdanning og aksjonsforskning

Nomadesc bruker utdanning og aksjonsforskning som metode i sitt arbeid for menneskerettighetene. Organisasjonen arbeider med folk som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten, og støtter dem i deres prosesser for at deres rettigheter oppfylles.

Nomadesc påpeker årsakene til konflikten er strukturelle; der det er ressurser som olje, vannkraft, mineraler, er det også konflikt.

Organisasjonen har gjennom 15 år uteksaminert 750 «diplomado»-studenter; lokalsamfunnsledere og menneskerettighetsforkjempere. I 2010 startet prosessen med å utrede og planlegge et eget, interkulturelt folkeuniversitet, for å heve kvaliteten på studietilbudet. 24 organisasjoner står bak, disse er alle lokalsamfunnsbaserte organisasjoner og sosiale bevegelser.

Nomadesc konsulterte lokalsamfunnene om hva de trenger for stå imot krigen, og for å bygge opp igjen de sosiale nettverkene krigen har ødelagt. Første kull studenter ble uteksaminert i 2017. Studentene som fikk plass måtte være anbefalt fra sine lokalsamfunn.

Inspirert av Freire

Det interkulturelle folkeuniversitetet er inspirert av Paolo Freire. Det søker å transformere samfunnet gjennom utdanning, og gjennom en dialog mellom ulike kunnskapssystemer. Det anerkjenner at man må arbeide med alle i samfunnet; småbønder, afro-etterkommere, urfolk. I utredningsfasen reiste initiativtakerne rundt og gjorde studier, og diskuterte ideen om et universitet uten fysiske strukturer rundt. De etablerte også et akademisk råd, med representanter fra organisasjonene, valgt for å støtte driften av universitetet og å støtte studentene gjennom studiet.

Forskning er en viktig del av studiet. Alle studentene gjennomfører forskningsprosjekter i egne lokalsamfunn. Studentene deltar først på akademiske forelesninger i Cali, for så å reise ut og oppleve virkeligheten, det de har studert. De ser blant annet på hvordan de ulike lokalsamfunnene styres, etter ulike prinsipper for urfolk, afrocolombianere og småbønder. Det interkulturelle folkeuniversitetets syn på forskning er at studentene skal forske med mennesker, og ikke . Hva som er viktige forskningsspørsmål identifiseres i samarbeid med dem man forsker på, og studentene har ansvar for å dele forskningsresultatene sine med lokalsamfunnene.

​Internasjonal støtte er viktig

Berenice er en profilert menneskerettighetsforkjemper i Colombia, og både hun og organisasjonen Nomadesc mottar trusler på permanent basis. Berenice verdsetter samarbeidet med SAIH høyt.

- For Nomadesc gir samarbeidet med SAIH at både muligheten for ledsagelse av ofrene for konflikten og til å gjøre det som skjer i Colombia internasjonalt kjent. I tillegg får vi skaffet transport og mat til studentene ved Det interkulturelle folkeuniversitetet. To andre internasjonale donorer bidrar også til at universitetet har blitt virkelighet, forteller hun.

Berenice mener norske studenter og akademikere gjør rett i å engasjere seg i SAIH.

- SAIH er en viktig organisasjon gjennom måten å tenke og å koble og å uttrykke seg på. SAIH har klart å skape gode nettverk. Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon