Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Til tross for fredsavtale, er den politiske konflikten i Colombia langt fra over. Det merker også menneskerettighetsorganisasjonen Nomadesc, som på mange måter jobber med det som er kjernen av den langvarige konflikten i landet.

- Vi ønsket å ledsage andre organisasjoner og å forstå årsakene til konflikten. Vi samlet fagfolk fra ulike deler av landet; folk med kunnskap om ulike temaer, universitetslærere som ønsket å engasjere seg mot krigen, og mot fordrivelsen av folk, forteller Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen Nomadesc i Colombia.

Organisasjonen ble opprettet i 1999 av en gruppe menneskerettighetsforsvarere som ville bygge en interdisiplinær organisasjon som kunne støtte sosiale bevegelser i den colombianske konflikten, med utgangspunkt i utdanning og forskning.

- Vi har siden slutten av 90-tallet vært dypt inne i prosessene med lokalsamfunnene og støttet og styrket organisasjoner og nettverk. Vi jobber mot årsakene til krigen, leter etter alternativer og utvikler strategier, sier Celeita.

Utdanning og aksjonsforskning

Nomadesc bruker utdanning og aksjonsforskning som metode i sitt arbeid for menneskerettighetene. Organisasjonen arbeider med folk som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten, og støtter dem i deres prosesser for at deres rettigheter oppfylles.

Nomadesc påpeker årsakene til konflikten er strukturelle; der det er ressurser som olje, vannkraft, mineraler, er det også konflikt.

Organisasjonen har gjennom 15 år uteksaminert 750 «diplomado»-studenter; lokalsamfunnsledere og menneskerettighetsforkjempere. I 2010 startet prosessen med å utrede og planlegge et eget, interkulturelt folkeuniversitet, for å heve kvaliteten på studietilbudet. 24 organisasjoner står bak, disse er alle lokalsamfunnsbaserte organisasjoner og sosiale bevegelser.

Nomadesc konsulterte lokalsamfunnene om hva de trenger for stå imot krigen, og for å bygge opp igjen de sosiale nettverkene krigen har ødelagt. Første kull studenter ble uteksaminert i 2017. Studentene som fikk plass måtte være anbefalt fra sine lokalsamfunn.

Inspirert av Freire

Det interkulturelle folkeuniversitetet er inspirert av Paolo Freire. Det søker å transformere samfunnet gjennom utdanning, og gjennom en dialog mellom ulike kunnskapssystemer. Det anerkjenner at man må arbeide med alle i samfunnet; småbønder, afro-etterkommere, urfolk. I utredningsfasen reiste initiativtakerne rundt og gjorde studier, og diskuterte ideen om et universitet uten fysiske strukturer rundt. De etablerte også et akademisk råd, med representanter fra organisasjonene, valgt for å støtte driften av universitetet og å støtte studentene gjennom studiet.

Forskning er en viktig del av studiet. Alle studentene gjennomfører forskningsprosjekter i egne lokalsamfunn. Studentene deltar først på akademiske forelesninger i Cali, for så å reise ut og oppleve virkeligheten, det de har studert. De ser blant annet på hvordan de ulike lokalsamfunnene styres, etter ulike prinsipper for urfolk, afrocolombianere og småbønder. Det interkulturelle folkeuniversitetets syn på forskning er at studentene skal forske med mennesker, og ikke . Hva som er viktige forskningsspørsmål identifiseres i samarbeid med dem man forsker på, og studentene har ansvar for å dele forskningsresultatene sine med lokalsamfunnene.

​Internasjonal støtte er viktig

Berenice er en profilert menneskerettighetsforkjemper i Colombia, og både hun og organisasjonen Nomadesc mottar trusler på permanent basis. Berenice verdsetter samarbeidet med SAIH høyt.

- For Nomadesc gir samarbeidet med SAIH at både muligheten for ledsagelse av ofrene for konflikten og til å gjøre det som skjer i Colombia internasjonalt kjent. I tillegg får vi skaffet transport og mat til studentene ved Det interkulturelle folkeuniversitetet. To andre internasjonale donorer bidrar også til at universitetet har blitt virkelighet, forteller hun.

Berenice mener norske studenter og akademikere gjør rett i å engasjere seg i SAIH.

- SAIH er en viktig organisasjon gjennom måten å tenke og å koble og å uttrykke seg på. SAIH har klart å skape gode nettverk. Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon