Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Behov for kunnskapsbasert utviklingspolitikk

Bistandsaktuelt skrev i juni om en ny rapport fra Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som tok for seg norsk utviklingsforskning fra 1994 til 2016. Den viser eksempler hvor norsk forskning har påvirket FN, Verdensbanken og IMF. Norske politikere, derimot, benytter seg lite av det dyktige norske fagmiljøet innenfor feltet. For at forskningen skal være verdt mer enn papiret den er skrevet på, må den brukes aktivt til utforming av ny politikk og tilby løsninger for en fremtidsrettet utviklingspolitikk.

Høyere utdanningsinstitusjoner er sentrale aktører for å fremme en kunnskapsbasert og kritisk samfunnsdebatt. I en verden som stadig endres og preges av politisk uro, er et godt kunnskapsgrunnlag basert på forskning viktig for å kunne mestre utfordringene vi står overfor. Bærekraftsmålene vil være førende for norsk utviklingspolitikk frem mot 2030. Om vi skal sørge for at norsk bistand er i verdensklasse, som utenriksminister Børge Brende hevder i sitt innlegg i Aftenposten 29. juli, er vi nødt til å ta en ledende rolle for å oppnå disse. SAIH mener bærekraftsmål 4 om god utdanning er spesielt viktig, ikke bare fordi utdanning er en rettighet og et mål i seg selv, men fordi det er et virkemiddel for å oppnå de andre målene. Høyere utdanningsinstitusjoner må anerkjennes i arbeidet med bærekraftsmålene, både gjennom forskningsproduksjon som kan bidra til utforming av utviklingspolitikk, og i å utdanne bevisste samfunnsborgere og fremtidige politikere. At det til sammen produseres utviklingsforskning for mer enn 500 millioner kroner i Norge, som politikerne i liten grad bruker, er rett og slett pinlig.

Denne artikkelen stod først på trykk i Dagsavisen, 22.8.2017. 

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon