Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Zambias framtid

University of Zambia (UNZA) ligger i Zambias hovedstad, Lusaka. Universitetet er det største av de tre universitetene i landet og har en studentmasse på rundt 9000. Studentene SAIHs nestledere snakket med på UNZA er aktive i ulike typer organisasjoner på campus. Organisasjonene er tilknyttet Vice-Chancellors Standing Comittee on HIV/AIDS, en av SAIHs partnere i Zambia. Komiteen koordinerer alt arbeid relatert til hiv/aids ved universitetet. Dette innebærer alt fra ”peer-education” blant studenter, til forskning. Komiteen jobber med å legge en overordnet hiv/aids-strategi for universitetet. Effekten av de forskjellige initiativer, aktiviteter og prosjekter skal vurderes, og dette skal danne grunnlag for et felles fokus.

(image) - Jeg er privilegert som får studere, men jeg ønsker å se enda flere studenter på universitetet. Zambias utvikling henger sammen med min egen, sier Nana Zulu, her sammen med medstudent Mumbi Katongo. - Vi kan endre situasjonen
Studentene SAIH møtte ga uttrykk for at de er privilegerte som har fått muligheten til å studere og ta en utdannelse. De fokuserte på hvordan zambiere må tilegne seg relevant kunnskap slik at de selv kan utvinne landets rike naturressurser, ressurser som igjen vil kunne bidra til en positiv endring i landet. Samtlige studenter la vekt på at det er de som kjenner samfunnet sitt best, og at forandringer må komme innenfra.

- Vi vil bruke kunnskapen vår til å forbedre ZambiaStudentene trakk også fram storfamiliens rolle i Zambia, og la vekt på nødvendigheten av at enkeltmennesker ikke bare utvikler seg som individer, men sammen jobber for å utvikle samfunnet. Flere av organisasjonene studentene er med i jobber derfor ikke bare på universitetsområdet, men fokuserer også på å nå ut med hiv/aids-informasjon til andre unge mennesker. (image) En annen av SAIHs partnere i Zambia, Youth Media, jobber også med å nå frem til unge mennesker med kunnskap om hiv/aids og reproduktiv helse. Youth Media gir ut magasinet Trendsetters, og ved semesterstart gav organisasjonen ut en spesialutgave rettet mot studenter. Anna Phiri, redaktør for Trendsetters, kommer til Norge i forbindelse med SAIHs kampanjeuke i april. Da vil hun reise rundt for å snakke om Youth Medias arbeid i Zambia. Ta kontakt med SAIH om du eller din organisasjon vil treffe henne.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon