Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Zambia AIDS-law Research and Advocacy Network

(image) Chisola Samakai

ZARAN er en av få organisasjon med en rettighetsbasert tilnærming til hiv/aids i Zambia. ZARAN ble etablert i 2001 av en gruppe jusstudenter som ønsket å gjøre noe med den juridiske og menneskerettslige situasjonen for mennesker som lever med hiv/aids. Dette er fremdeles ZARANs mål, og de fokuserer spesielt på hivpositives juridiske status i forhold til alle deler av det zambiske lovverket. ZARAN har flere innfallsvinkler for å nå dette målet: Gjennom fri rettshjelp gir de støtte til hivpositive som har blitt diskriminert eller stigmatisert på arbeidsplassen, gjennom opplæring av advokatstanden, studenter og hivpositive øker de bevisstheten rundt og arbeidet for hivpositives rettigheter, og gjennom politisk påvirkning er de med på å påvirke de politiske beslutningstakerne. ZARAN har blant annet spilt en aktiv rolle i utarbeidelsen av Zambias nye grunnlov og dens ivaretakelse av hivpositives rettigheter.

SAIH innledet vårt samarbeid med ZARAN i 2004. Siden den gang har vi støttet deres kontor som gir fri rettshjelp til mennesker som har vært utsatt for diskriminering, opplæring av dommere, advokater og jusstudenter i bruk av lovverket i forhold til hiv/aids, opplæring av studenter og hivpositive i rettighetsarbeid og informasjonsvirksomhet gjennom radioprogram og nyhetsbrev.

SAIHs utdanningsstrategi vektlegger at SAIH i tillegg til å jobbe med forebygging av hiv/aids skal støtte opp om tiltak som har som mål å forbedre rettighetene til mennesker som lever med sykdommen. I motsetning til andre land i regionen, hvor rettighetsbaserte hiv/aidsorganisasjoner har eksistert i lang tid, har dette ikke vært tilfelle i Zambia. ZARAN er var den første organisasjonen til å bruke dette perspektivet og er en av svært få som fokuserer eksklusivt på hiv/aids i en bredere juridisk kontekst. Et viktig skritt på veien til et samfunn fritt for stigmatisering og diskriminering av hivpositive er å få på plass et lovverk som ivaretar denne gruppens interesser.

ZARAN er del av programmet ”Seksuelle og reproduktive rettigheter i høyere utdanning i sørlige Afrika”.

www.zaran.org

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon