Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Youth Media

(image) Anna Phiri, redaktør i Trendsetters` Ungdomsorganisasjonen publiserer det trendy ungdomsmagasinet Trendsetters, har egne radioprogram og nettsider. I arbeidet fokuserer de på ungdoms muligheter for utdannelse og arbeid, konfliktløsning og å styrke den enkeltes evner og muligheter til å ta informerte valg.

Youth Media ble etablert i 1995 av unge kvinner som mente det var viktig at ungdom selv involverte seg i å gi informasjon til yngre mennesker om forhold vedrørende reproduktiv helse, sosiale og etiske spørsmål og hiv/aids. Ungdom har deltatt i planlegging og implementering av Youth Media og har på denne måten fått en mulighet til å uttrykke seg innen hiv/aidsspørsmål.

Ungdom i Zambia utgjør om lag en tredjedel av befolkningen, og er en svært utsatt gruppe når det gjelder hiv/aidssmitte. Samtidig er det mangel på effektive programmer for å nå ungdom med god informasjon samt helsetilbud og støtte. Fattigdom og hiv/aids har hatt store konsekvenser for ungdom i Zambia, inkludert stor arbeidsløshet, apati, isolasjon, og en følelse av håpløshet. Youth Media har derfor en veldig viktig rolle, og evalueringer har vist at ungdom som har lest Trendsetters har fått økt kunnskap og forandret holdning om sine muligheter i samfunnet. Youth Media fokuserer på å spre informasjon og arbeider for en holdningsendring blant unge gjennom å bruke ungdom selv til å formidle på et språk og en måte som fanger ungdoms interesse. Youth Media har også et spesielt fokus på unge kvinner da de er spesielt utsatt for hiv/aidssmitte.

SAIH har samarbeidet med Youth Media siden 2005. SAIH legger vekt på at unge selv skal delta i utformingen og gjennomførelsen av arbeidet vi støtter og dette er også en grunnleggende holdning hos Youth Media. Trendsetters er et magasin som tør å skrive åpent om seksualitet og spørsmål rundt hiv/aids. De tar opp kontroversielle tema og skaper debatt i samfunnet. Ungdom identifiserer seg lettere med temaer som er reist av ungdom selv og de kan delta i debatten på egne premisser. For SAIH er en slik deltagelse viktig for å oppnå varig endring hos enkeltpersoner og i samfunnet.

SAIH legger også vekt på å legge til rette for at organisasjonene vi støtter kan samarbeide og utnytte hverandres kompetanse for på den måten å styrke arbeidet ytterligere. For å nå ut til studenter på University of Zambia har Youth Media og Koordineringskomiteen for hiv/aids på universitetet opprettet et samarbeid, som har blitt godt mottatt av studentene: Ved semesterstart får alle førsteårsstudenter utdelt et gratis spesialnummer av Trendsetters hvor problematikk rundt studier, studielivet, hiv/aids og reproduktiv helse tas opp.

Youth Media er en del av programmet ”utdanning for frigjøring fra hiv/aids” og støttes gjennom SAIHs rammeavtale med NORAD.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon