Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Youth Media

(image) Anna Phiri, redaktør i Trendsetters` Ungdomsorganisasjonen publiserer det trendy ungdomsmagasinet Trendsetters, har egne radioprogram og nettsider. I arbeidet fokuserer de på ungdoms muligheter for utdannelse og arbeid, konfliktløsning og å styrke den enkeltes evner og muligheter til å ta informerte valg.

Youth Media ble etablert i 1995 av unge kvinner som mente det var viktig at ungdom selv involverte seg i å gi informasjon til yngre mennesker om forhold vedrørende reproduktiv helse, sosiale og etiske spørsmål og hiv/aids. Ungdom har deltatt i planlegging og implementering av Youth Media og har på denne måten fått en mulighet til å uttrykke seg innen hiv/aidsspørsmål.

Ungdom i Zambia utgjør om lag en tredjedel av befolkningen, og er en svært utsatt gruppe når det gjelder hiv/aidssmitte. Samtidig er det mangel på effektive programmer for å nå ungdom med god informasjon samt helsetilbud og støtte. Fattigdom og hiv/aids har hatt store konsekvenser for ungdom i Zambia, inkludert stor arbeidsløshet, apati, isolasjon, og en følelse av håpløshet. Youth Media har derfor en veldig viktig rolle, og evalueringer har vist at ungdom som har lest Trendsetters har fått økt kunnskap og forandret holdning om sine muligheter i samfunnet. Youth Media fokuserer på å spre informasjon og arbeider for en holdningsendring blant unge gjennom å bruke ungdom selv til å formidle på et språk og en måte som fanger ungdoms interesse. Youth Media har også et spesielt fokus på unge kvinner da de er spesielt utsatt for hiv/aidssmitte.

SAIH har samarbeidet med Youth Media siden 2005. SAIH legger vekt på at unge selv skal delta i utformingen og gjennomførelsen av arbeidet vi støtter og dette er også en grunnleggende holdning hos Youth Media. Trendsetters er et magasin som tør å skrive åpent om seksualitet og spørsmål rundt hiv/aids. De tar opp kontroversielle tema og skaper debatt i samfunnet. Ungdom identifiserer seg lettere med temaer som er reist av ungdom selv og de kan delta i debatten på egne premisser. For SAIH er en slik deltagelse viktig for å oppnå varig endring hos enkeltpersoner og i samfunnet.

SAIH legger også vekt på å legge til rette for at organisasjonene vi støtter kan samarbeide og utnytte hverandres kompetanse for på den måten å styrke arbeidet ytterligere. For å nå ut til studenter på University of Zambia har Youth Media og Koordineringskomiteen for hiv/aids på universitetet opprettet et samarbeid, som har blitt godt mottatt av studentene: Ved semesterstart får alle førsteårsstudenter utdelt et gratis spesialnummer av Trendsetters hvor problematikk rundt studier, studielivet, hiv/aids og reproduktiv helse tas opp.

Youth Media er en del av programmet ”utdanning for frigjøring fra hiv/aids” og støttes gjennom SAIHs rammeavtale med NORAD.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon