Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

​Vuajnah! Se!

6 februar - Samefolkets dag Den 6. februar i 1917 ble det første landsmøtet for samer holdt i Trondheim. Omlag hundre samer fra Norge og Sverige møttes for første gang i historien på tvers av landegrensene for å diskutere felles interesser og problemstillinger. Dagen er en viktig markering av samenes kamp for språk, kultur og næring.

Urfolksspråk er truet Selv om samene i dag er anerkjent som urfolk og har fått styrket sin politiske og rettslige stilling, er det mange likheter mellom hvordan samene og andre urfolk har blitt behandlet av sine respektive myndigheter opp gjennom historien. I Norge har fornorskingsprosessen (1850-1980) hatt store konsekvenser, da formålet nettopp var å svekke samisk identitet, språk og kultur.

Som en konsekvens av koloniseringsprosesser regnes mange urfolksspråk i dag for å være utrydningstruet. På UNESCOs liste over truede språk regnes alle de samiske språkene for å være truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk. Viktige tiltak har derfor blitt satt til verks for å revitalisere samisk språk og kultur.

SAIH arbeider med urfolk og utdanning Den historiske marginaliseringen av urfolk har ført til at deres språk, kultur og unike kunnskapssystemer ikke er tilstrekkelig ivaretatt, respektert og integrert i nasjonale utdanningssystemer. SAIH samarbeider med ulike organisasjoner i Nicaragua, Bolivia og Colombia for å styrke urfolks rett til utdanning slik de har krav på i henhold til FNs urfolkserklæring og ILO-konvensjon 169. SAIH jobber særlig for urfolk og afroetterkommeres rett til utdanning på eget språk, med innhold som er tilpasset egen kontekst og kultur.

Før jul vedtok stortinget å legge ned en viktig sørsamisk utdanningsinstitusjon uten å konsultere hverken med Sametinget eller den berørte skolen slik konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og regjeringen krever. SAIH mener det er viktig å sørge for at barn med urfolksbakgrunn i Norge og resten av verden, har tilgang på undervisning som styrker deres identitet, kultur og språk, sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH.

Lanserer nye nettsider Med de nye nettsidene ønsker SAIH å synliggjøre, og bidra til å heve statusen til samiske språk som ellers har liten plass i det offentlige rom. Vi håper selvfølgelig også at andre organisasjoner vil følge vårt eksempel. Her kan du sjekke ut de nye nettsidene på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet
Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem. Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem.

Nyhet

Kjemper for «den lille freden»

Selv om fredsavtalen i Colombia ble underskrevet i 2016, betyr det ikke at det er fred. SAIHs samarbeidspartnere kjemper hver dag for «den lille freden». Urfolksorganisasjoner, afroetterkommere og studenter er blant de som rammes hardest av konflikten som fortsatt utspiller seg.

Les nyhet
En gruppe studenter rusler over campus på OsloMet. En gruppe studenter rusler over campus på OsloMet.

Nyhet

Hvorfor er det så viktig å engasjere seg?

Student? Da bør du lese videre. Å være frivillig gir deg mange fordeler!

Les nyhet
Fire ungdommer sitter på en gresskledd slette. Fire ungdommer sitter på en gresskledd slette.

Nyhet

Takk for SAIH-tierne!

Husk å betale SAIH-tiere på semesteravgifta. Den gjør nemlig verden til et litt bedre sted.

Les nyhet
Mennesker iført munnbind, holder opp flagg og plakater med bilde av det burmesiske flagget og Aung San Suu Kyi.Mennesker iført munnbind, holder opp flagg og plakater med bilde av det burmesiske flagget og Aung San Suu Kyi.

Nyhet

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.

Les nyhet
To elever holder opp hvert sitt kunstverk. To elever holder opp hvert sitt kunstverk.

Nyhet

OD-dagen, studentaktivisme, og kunst

OD-dagen 2023 ansatte vi syv elever fra ungdom- og videregåendeskole i Oslo.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon