Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

​Vuajnah! Se!

6 februar - Samefolkets dag Den 6. februar i 1917 ble det første landsmøtet for samer holdt i Trondheim. Omlag hundre samer fra Norge og Sverige møttes for første gang i historien på tvers av landegrensene for å diskutere felles interesser og problemstillinger. Dagen er en viktig markering av samenes kamp for språk, kultur og næring.

Urfolksspråk er truet Selv om samene i dag er anerkjent som urfolk og har fått styrket sin politiske og rettslige stilling, er det mange likheter mellom hvordan samene og andre urfolk har blitt behandlet av sine respektive myndigheter opp gjennom historien. I Norge har fornorskingsprosessen (1850-1980) hatt store konsekvenser, da formålet nettopp var å svekke samisk identitet, språk og kultur.

Som en konsekvens av koloniseringsprosesser regnes mange urfolksspråk i dag for å være utrydningstruet. På UNESCOs liste over truede språk regnes alle de samiske språkene for å være truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk. Viktige tiltak har derfor blitt satt til verks for å revitalisere samisk språk og kultur.

SAIH arbeider med urfolk og utdanning Den historiske marginaliseringen av urfolk har ført til at deres språk, kultur og unike kunnskapssystemer ikke er tilstrekkelig ivaretatt, respektert og integrert i nasjonale utdanningssystemer. SAIH samarbeider med ulike organisasjoner i Nicaragua, Bolivia og Colombia for å styrke urfolks rett til utdanning slik de har krav på i henhold til FNs urfolkserklæring og ILO-konvensjon 169. SAIH jobber særlig for urfolk og afroetterkommeres rett til utdanning på eget språk, med innhold som er tilpasset egen kontekst og kultur.

Før jul vedtok stortinget å legge ned en viktig sørsamisk utdanningsinstitusjon uten å konsultere hverken med Sametinget eller den berørte skolen slik konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og regjeringen krever. SAIH mener det er viktig å sørge for at barn med urfolksbakgrunn i Norge og resten av verden, har tilgang på undervisning som styrker deres identitet, kultur og språk, sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH.

Lanserer nye nettsider Med de nye nettsidene ønsker SAIH å synliggjøre, og bidra til å heve statusen til samiske språk som ellers har liten plass i det offentlige rom. Vi håper selvfølgelig også at andre organisasjoner vil følge vårt eksempel. Her kan du sjekke ut de nye nettsidene på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon