Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

VINTERSAMLING 2022

*English below

SAIHs vintersamling er en god blanding av faglige seminarer, kreative workshops og sosialt samvær. Vi gleder oss til å se alle sammen - nye og kjente ansikter!

Vintersamling er en av våre årlige nasjonale samlinger som er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjoner og øvrige medlemmer av SAIH. Dette året har vi et spennende program med fokus på vårens politiske kampanje om digitalisering av høyere utdanning. Vi skal bli godt kjent med tematikken gjennom å jobbe med den på ulike, spennende måter og vi skal forberede oss til Årsmøtet 2022.

Valgkomiteen vil være til stede for å svare på spørsmål angående det å stille til valg i SAIH. Mer informasjon om dette kommer snart på saih.no.

Smittevern på vintersamling

Det er viktig for SAIH og den lokale aktiviteten i organisasjonen, at vi får gjennomført samlingene våre og vi er derfor veldig glade for at vi kan gjennomføre vintersamlingen fysisk til tross for koronapandemien. For å sikre en trygg gjennomføring, må vi derimot sette noen restriksjoner:

Alle lokallag kan sende maks fire personer (avtal med lokallagsleder før påmelding. Ta kontakt med oss på epost dersom flere ønsker å delta. Endelig antall deltagere avklares så snart påmeldingsfristen har gått ut). Studentparlamenter og øvrige medlemmer kan sende maks 1 person Vi ber om at alle tester seg for Covid19 maks 24 timer før ankomst. Hurtigtest holder. SAIH dekker kostnadene for dette: https://saih.no/refusjon Du kan ikke delta dersom du tester positivt for Covid19, er i karantene eller har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand.

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister. Reiseutgifter dekkes av lokallaget. Øvrige deltagere betaler 500 kroner p.p. for overnatting og mat, eksklusive reiseutgifter.

Praktisk informasjon om reise, program og smittevern blir delt per epost med alle påmeldte. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss per epost: nestleder@saih.no.

Fyll ut påmeldingsskjema nederst på siden. Påmeldingsfrist: fredag 11. februar.

WINTER GATHERING 2022

Welcome to the SAIH’s winter gathering, 18th-20th of February 2022 at Haraldsheim in Oslo. The deadline for signing up is 11th of February.

SAIHs Winter gathering is one of our national gatherings that are open to local chapter activists, student democracies, academic organizations and other members of SAIH. There will be a mix between seminars, creative workshops and social fun. We are looking forward to seeing everyone – old and new faces!

We have an exciting program with a focus on this springs political campaign about digitalization of higher education. We will get to know the thematics by working with it in different and exciting ways. We are also preparing for the Annual Meeting 2022. The elction committee will be available to answer any questions you might have about running for elections.

Infection prevention

It’s important for SAIH and the local activity that we are able to carry out our gatherings, and we are therefore very happy that we can meet pysically for the winter gathering despite the corona pandemic. To ensure a safe implementation however, we have to set some restrictions:

All local chapters can send a maximum of four people (remeber to ask your local chapter president before signing up. Send an email to if more people want to participate, and we will let you shortly after the deadline). Student parliaments and other members can send a maximum of one person. We ask everyone to get tested for Covid19 a maximum of 24 hours before arrival. You can use a rapid test. SAIH covers the cost: https://saih.no/refusjon You cannot participate if you test positive for Covid19, are in quaratine or if you have any sympthoms like fever, cough, sore throat or decreased general condition.

SAIH covers expenses for accomodation and food for all local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Other members pays a participation fee of 500 kr. This includes food and accomodation, excluding travel expenses.

Practical information about travel, program and infection control will be sent to everyone who sign up. If you have any questions, don’t hesitate to contact us via email: nestleder@saih.no.

Fill out the sign up sheet below. Deadline: Friday February 11th.

REGISTRATION

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon