Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

VINTERSAMLING 2022

*English below

SAIHs vintersamling er en god blanding av faglige seminarer, kreative workshops og sosialt samvær. Vi gleder oss til å se alle sammen - nye og kjente ansikter!

Vintersamling er en av våre årlige nasjonale samlinger som er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjoner og øvrige medlemmer av SAIH. Dette året har vi et spennende program med fokus på vårens politiske kampanje om digitalisering av høyere utdanning. Vi skal bli godt kjent med tematikken gjennom å jobbe med den på ulike, spennende måter og vi skal forberede oss til Årsmøtet 2022.

Valgkomiteen vil være til stede for å svare på spørsmål angående det å stille til valg i SAIH. Mer informasjon om dette kommer snart på saih.no.

Smittevern på vintersamling

Det er viktig for SAIH og den lokale aktiviteten i organisasjonen, at vi får gjennomført samlingene våre og vi er derfor veldig glade for at vi kan gjennomføre vintersamlingen fysisk til tross for koronapandemien. For å sikre en trygg gjennomføring, må vi derimot sette noen restriksjoner:

Alle lokallag kan sende maks fire personer (avtal med lokallagsleder før påmelding. Ta kontakt med oss på epost dersom flere ønsker å delta. Endelig antall deltagere avklares så snart påmeldingsfristen har gått ut). Studentparlamenter og øvrige medlemmer kan sende maks 1 person Vi ber om at alle tester seg for Covid19 maks 24 timer før ankomst. Hurtigtest holder. SAIH dekker kostnadene for dette: https://saih.no/refusjon Du kan ikke delta dersom du tester positivt for Covid19, er i karantene eller har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand.

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister. Reiseutgifter dekkes av lokallaget. Øvrige deltagere betaler 500 kroner p.p. for overnatting og mat, eksklusive reiseutgifter.

Praktisk informasjon om reise, program og smittevern blir delt per epost med alle påmeldte. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss per epost: nestleder@saih.no.

Fyll ut påmeldingsskjema nederst på siden. Påmeldingsfrist: fredag 11. februar.

WINTER GATHERING 2022

Welcome to the SAIH’s winter gathering, 18th-20th of February 2022 at Haraldsheim in Oslo. The deadline for signing up is 11th of February.

SAIHs Winter gathering is one of our national gatherings that are open to local chapter activists, student democracies, academic organizations and other members of SAIH. There will be a mix between seminars, creative workshops and social fun. We are looking forward to seeing everyone – old and new faces!

We have an exciting program with a focus on this springs political campaign about digitalization of higher education. We will get to know the thematics by working with it in different and exciting ways. We are also preparing for the Annual Meeting 2022. The elction committee will be available to answer any questions you might have about running for elections.

Infection prevention

It’s important for SAIH and the local activity that we are able to carry out our gatherings, and we are therefore very happy that we can meet pysically for the winter gathering despite the corona pandemic. To ensure a safe implementation however, we have to set some restrictions:

All local chapters can send a maximum of four people (remeber to ask your local chapter president before signing up. Send an email to if more people want to participate, and we will let you shortly after the deadline). Student parliaments and other members can send a maximum of one person. We ask everyone to get tested for Covid19 a maximum of 24 hours before arrival. You can use a rapid test. SAIH covers the cost: https://saih.no/refusjon You cannot participate if you test positive for Covid19, are in quaratine or if you have any sympthoms like fever, cough, sore throat or decreased general condition.

SAIH covers expenses for accomodation and food for all local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Other members pays a participation fee of 500 kr. This includes food and accomodation, excluding travel expenses.

Practical information about travel, program and infection control will be sent to everyone who sign up. If you have any questions, don’t hesitate to contact us via email: nestleder@saih.no.

Fill out the sign up sheet below. Deadline: Friday February 11th.

REGISTRATION

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon