Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vil ha mer mangfold og verdighet

Les rapporten HER.

I undersøkelsen Radi-Aid Research har mennesker fra samfunn som mottar bistand snakket om deres oppfatninger av bistandskampanjer og øvrig visuell kommunikasjon fra internasjonale NGOer og utviklingsorganisasjoner.

Undersøkelsen involverer 74 respondenter i 12 fokusgrupper i Etiopia, Ghana, Malawi, Sør-Afrika, Uganda og Zambia. De har diskutert bilder og reklamer fra Amnesty, Care, Cordaid, The Disasters Emergency Committee, Dubai Cares, Oxfam, Save the Children, Unicef og War Child.

Blant nøkkelfunnene er følgende:

Det finnes behov for at bistandskommunikasjon viser mer mangfold med tanke på alder og bakgrunn på menneskene som blir portrettert. Respondentene erkjenner at bistandskommunikasjon er et komplekst felt uten én enkel løsning. Det er viktig at bistandskommunikasjon ivaretar menneskers verdighet. Flesteparten av de spurte mente bildene i reklamene presenterer situasjoner i Afrika på en korrekt måte.

Det tradisjonelle bildet av Afrika som et kontinent i nød gjør respondentene triste, og de etterspør et mer mangfoldig bilde av Afrika. Bistandskampanjer portretterer gjerne mørkhudede barn i nød, og flere av respondentene mener at disse historiene burde bli komplementert ved å vise barn med andre farger og bakgrunner, eller mørkhudede leger, professorer og bistandsarbeidere. De ønsker å se skildringer av mennesker som har interesse for og innflytelse over egen situasjon, og resultatene av prestasjonene deres.

– Hvorfor ikke forsøke å bygge opp håp og inspirasjon hos målgruppen, heller enn desperasjon? Respondentene i denne undersøkelsen er enige i sitt ønske om mer mangfoldige bilder av kontinentet deres, sier SAIH-leder Beathe Øgård.

– Flere av disse funnene er på linje med hva Radi-Aid-kampanjen har kommunisert siden 2012 – det typiske bildet NGOer viser av Afrika er ofte nedsettende og dehumaniserende, og menneskene som blir portrettert er mer enn disse bildene viser. Bistandskommunikasjon kan fortsatt bevege seg bort fra den ensidige fortellingen.

Rapportens hovedforfatter David Girling ved University of East Anglia sier: – Denne undersøkelsen er viktig fordi den gir mennesker i land som mottar bistand muligheten til å ytre sin mening om hva slags bilder som vanligvis brukes for å skildre kontinentet deres. I stedet for å stigmatisere fattigdom og fokusere på problemer håper vi at bistandsorganisasjoner også vil respondere ved å vise positive resultater av utviklingsprogrammer.

Radi-Aid Research er et samarbeidsprosjekt mellom SAIH og The School of International Development ved University of East Anglia.

Les rapporten HER.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon