Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vil du stille til valg i SAIH?

Valgkomiteen vil i tiden fremover ta kontakt med SAIHs lokallag og medlemsorganisasjoner. Vi håper også at dere tar kontakt med oss direkte dersom dere enten vil ha mer informasjon om hva de ulike vervene innebærer, eller hvis dere allerede har bestemt dere for å stille til valg. Vi vil også gjerne ha tips om aktuelle kandidater vi bør kontakte.

Informasjon om de ulike vervene:

Leder og nestledere er SAIHs eneste tillitsvalgte som jobber fulltid på kontoret. De er medlemmer av SAIHs styre. Leder og nestlederes oppgaver: Daglig oppfølging av SAIHs medlemmer og lokallag, samt gjennomføring av kampanjer og faste arrangementer som Vårsamling, Høstseminar og Årsmøtet. Dette gjøres i samarbeid med Informasjonskomiteen. Leder og nestledere er organisasjonens politiske ledelse og representerer SAIH på seminar, møter, debatter og lignende. De er SAIHs talspersoner utad. Leder og nestledere har et nært samarbeid med SAIHs sekretariat, spesielt med informasjonskonsulenten. Styret består av leder, 2 nestledere og 6 styremedlemmer. Styret har 1 varamedlem. Styrets oppgaver:Lede arbeidet i SAIH mellom årsmøtene, herunder å ha arbeidsgiveransvar for SAIHs ansatte, samt ansvar for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel i organisasjonen. Styret skal legge frem regnskap og årsmelding for Årsmøtet. Styret godkjenner SAIHs informasjons- og prosjektsøknader samt kampanjestrategier. Styret skal møtes minst 6 ganger i valgperioden (1/1-31/12 2009). Landsrådet består av SAIHs leder, 13 medlemmer og 3 varamedlemmer. Minst 6 av lokallagene skal være representert i Landsrådet. De resterende lokallagene har observatørstatus. Landsrådets oppgaver: Foreta nødvendige suppleringsvalg, samt melde SAIH inn og ut av andre organisasjoner. Utover dette har Landsrådet en rådgivende funksjon, og kan ikke overprøve styrets vedtak. Landsrådet behandler forslag til handlingsprogram for kommende år, samt forslag til strategier som omhandler SAIHs arbeid over lengre perioder. Det gir også innspill til valgkomiteens arbeid. Møtes minst to ganger i løpet av perioden (1/1-31/12 2009). Informasjonskomiteen (IK) består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Ledes av nestleder. Får mandat av, og rapporterer til, styret. Informasjonskomiteens oppgaver: Bistå leder og nestledere i deres arbeid, spesielt informasjonsarbeidet, og kan også lede/sitte i ulike utvalg i organisasjonen. Kontrollkomiteen (KK) består av 3 medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver: Sørge for at statuttene overholdes og at budsjettet følges opp. Årsmøtet kan i tillegg vedta et utvidet mandat for kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har møte- og talerett på styremøter, landsrådsmøter og Årsmøtet. Valgkomiteen (VK) består av 3 medlemmer. Valgkomiteens oppgaver: Finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på Årsmøtet. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på Årsmøtet.

Høres noe av dette interessant ut? Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen:

Hilde Reinertsen tlf: 99607723 hildre@student.uio.no

Kamilla Stølen tlf: 99298740 kramilla@gmail.com

Julie Estdahl tlf: 93211265 julie@estdahl.com

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon