Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vil du stille til valg i SAIH?

Valgkomiteen vil i tiden fremover ta kontakt med SAIHs lokallag og medlemsorganisasjoner. Vi håper også at dere tar kontakt med oss direkte dersom dere enten vil ha mer informasjon om hva de ulike vervene innebærer, eller hvis dere allerede har bestemt dere for å stille til valg. Vi vil også gjerne ha tips om aktuelle kandidater vi bør kontakte.

Informasjon om de ulike vervene:

Leder og nestledere er SAIHs eneste tillitsvalgte som jobber fulltid på kontoret. De er medlemmer av SAIHs styre. Leder og nestlederes oppgaver: Daglig oppfølging av SAIHs medlemmer og lokallag, samt gjennomføring av kampanjer og faste arrangementer som Vårsamling, Høstseminar og Årsmøtet. Dette gjøres i samarbeid med Informasjonskomiteen. Leder og nestledere er organisasjonens politiske ledelse og representerer SAIH på seminar, møter, debatter og lignende. De er SAIHs talspersoner utad. Leder og nestledere har et nært samarbeid med SAIHs sekretariat, spesielt med informasjonskonsulenten. Styret består av leder, 2 nestledere og 6 styremedlemmer. Styret har 1 varamedlem. Styrets oppgaver:Lede arbeidet i SAIH mellom årsmøtene, herunder å ha arbeidsgiveransvar for SAIHs ansatte, samt ansvar for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel i organisasjonen. Styret skal legge frem regnskap og årsmelding for Årsmøtet. Styret godkjenner SAIHs informasjons- og prosjektsøknader samt kampanjestrategier. Styret skal møtes minst 6 ganger i valgperioden (1/1-31/12 2009). Landsrådet består av SAIHs leder, 13 medlemmer og 3 varamedlemmer. Minst 6 av lokallagene skal være representert i Landsrådet. De resterende lokallagene har observatørstatus. Landsrådets oppgaver: Foreta nødvendige suppleringsvalg, samt melde SAIH inn og ut av andre organisasjoner. Utover dette har Landsrådet en rådgivende funksjon, og kan ikke overprøve styrets vedtak. Landsrådet behandler forslag til handlingsprogram for kommende år, samt forslag til strategier som omhandler SAIHs arbeid over lengre perioder. Det gir også innspill til valgkomiteens arbeid. Møtes minst to ganger i løpet av perioden (1/1-31/12 2009). Informasjonskomiteen (IK) består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Ledes av nestleder. Får mandat av, og rapporterer til, styret. Informasjonskomiteens oppgaver: Bistå leder og nestledere i deres arbeid, spesielt informasjonsarbeidet, og kan også lede/sitte i ulike utvalg i organisasjonen. Kontrollkomiteen (KK) består av 3 medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver: Sørge for at statuttene overholdes og at budsjettet følges opp. Årsmøtet kan i tillegg vedta et utvidet mandat for kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har møte- og talerett på styremøter, landsrådsmøter og Årsmøtet. Valgkomiteen (VK) består av 3 medlemmer. Valgkomiteens oppgaver: Finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til valg på Årsmøtet. Valgkomiteen innstiller på kandidatene på Årsmøtet.

Høres noe av dette interessant ut? Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen:

Hilde Reinertsen tlf: 99607723 hildre@student.uio.no

Kamilla Stølen tlf: 99298740 kramilla@gmail.com

Julie Estdahl tlf: 93211265 julie@estdahl.com

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon