Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Viktig å vite om SAIH

Prosjektland

SAIH samarbeider med lokale partnerorganisasjoner i fem land. Sørlige Afrika: Zimbabwe, Zambia og Sør-Afrika. Latin Amerika: Bolivia og Nicaragua.

Fire tematiske områder i utdanningsbistanden

“Utdanning for deltagelse og mobilisering” i Zimbabwe ”Utdanning for styrking av urfolks- og minoritetsrettigheter” i Latin-Amerika ”Utdanning for frigjøring fra hiv/aids” i Sørlige Afrika “Utdanning for frigjøring fra vold” i Sør Afrika I tillegg kommer: demokratisering og faglig utvikling av høyere utdanning. (Er under arbeid. Tittel er ikke bestemt enda.)

Sentrale dokumenter

Årsmeldingen: forteller hvert år om arbeidet SAIH har gjort. Prinsipprogrammet: Idelogoisk grunnlag, hvem bistanden retter seg mot, informassjonarbeidet her hjemme og politisk påvirkning. Bistandsstrategien: legger føringer for bistandsarbeidet til SAIH Statuttene: legger føringer for strukturen i organisasjonen, hvor avgjørelser tas. Informasjonsstrategien: SAIHs visjon og arbeidsmetode. Målgrupper og målsetninger er også med. Handlingsprogrammet: Hva SAIH og medlemsorganisasjonene skal gjøre.

SAIH får penger fra:

NORAD, OD, FOKUS, samt tilleggsmidler fra for eks. LNU. Tierne: Mange studenter som lurer på om tierne går til lokallaget, det gjør de ikke. Tierne går direkte til bistandsarbeidet vårt og kan ikke benyttes til annet enn dette. Penger til lokallaget får vi gjennom en egen avtale med NORAD om informasjonspredning av Nord/Sør problematikk i Norge.

SAIH aktivisme

For å vise hvor viktige vi aktivister er kan vi nevne Årsmøtet (som er organisasjonens høyeste organ) som eksempel: Lokallagene har to stemmer (i motsetning til andre medlemsorganisasjoner som har en) og det stemmes her over viktige saker som bestemmer hvordan SAIH som organisasjon skal være bla: statutter, strategier, handlingsprogram (der det står hva lokallagene og andre ledd skal gjøre!), politisk tema og resolusjoner (SAIHs mening om politiske saker). Det velges leder, to nestledere, styre, informasjonskomité, landsråd, kontrollkomité og valgkomité, der omtrent alle som stiller er/har vært lokallagsaktivister. Altså er det utrolig viktig for SAIH å ha engasjerte folk i lokallag som senere kan påta seg viktige verv. Ellers er det lokallagene som skal gjennomføre kampanjen for hvert års politisk tema, verve nye aktivister og være SAIH’s ansikt utad. SAIH har driver bistandsarbeid ute (som vi har ansatt et sekretariat til å jobbe med), politisk påvirkning i Norge (som det jobbes med sentralt) og informasjonsarbeid om nord/sør på lærersteder i Norge (som er vår oppgave). Disse tre tingene utgjør kjernen i organisasjonen, og dere må vite hvor viktig hjørne vi er i denne trekanten. Husk at SAIH er studentenes egen solidaritets og bistandsorganisasjon, der vi bestemmer!

Lokallagenes oppgaver

Følgende er punkter som angår lokallagene, fra handlingsprogrammet til SAIH (som gjelder for hele organisasjonen). Uthevet i kursiv er det vi skal gjøre, de andre punktene er ting vi bør gjøre.

1.2.1 I – SAIHs lokallag skal jobbe for å rekruttere nye aktivister 1.2.2 D – SAIHs lokallag skal, gjennom kontaktpersoner i SAIH sentralt, holde organisasjonenen oppdatert på lokallagets virksomhet 1.2.2 E – SAIHs lokallag bør søke samarbeid med SAIHs lokallag på andre læresteder 1.2.2 F – SAIHs lokallag bør holde seg oppdatert på hva som skjer andre steder i organisasjonen og delta i organisasjonenes prosesser og kampanjer. 1.4.1 G – SAIHs lokallag bør søke samarbeid med lærestedets øverste studentorgan, og andre studentorgan på lærestedet. 1.5.1 B – SAIHs lokallag bør ha vertsansvar ved partnerbesøk og gjennomføre arrangementer ved sine læresteder. 2.1.1 H – SAIHs lokallag skal i samarbeid med SAIH sentralt profilere SAIH blant studenter på sitt lærested. 2.1.1 I – SAIHs lokallag skal markere seg på sitt lærested ved å for eksempel arrangere åpne møter, kulturelle arrangement, studiesirkler, kampanjer og politiske markeringer. 2.1.1 J – SAIHs lokallag bør arbeide for å synliggjøre Nord/Sør spørsmål generelt under studentuker eller tilsvarende arrangement på lærestedet. 2.2.1 C – SAIHs lokallag skal vedlikeholde egne hjemmesider 2.2.1 D – SAIHs lokallag bør sikre at det til enhver tid er noen i lokallaget som har kompetanse på oppdatering av nettsidene. Kurs tilbys av sentralleddet. 2.2.2 C – SAIHs lokallag bør profilere Verdensmagasinet X blant studenter og akademikere ved sitt lærested. 2.2.3 F – SAIHs lokallag bør aktivt bruke lokale studentmedia som et ledd i informasjonsarbeidet. 2.3.1 D – SAIHs lokallag skal arbeide for å synliggjøre tierordningen, spesielt ved semesterstart og blant nye studenter. 2.3.3 A – SAIHs lokallag bør i samarbeid med lokale studentdemokratier jobbe mfor å få tilbakemeldinger fra studentene. 2.3.3 B – SAIHs lokallag bør opptil årsmøte avholde en åpen høring ved lærestedet og ta studentenes innspill med i forberedelsene til årsmøtet. 2.4.1 G – SIAHs lokallag skal følge opp politisk tema.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon