Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vi søker utvalgsmedlemmer

I perioden 2020-2021 skal SAIH utvikle to nye strategier, revidere organisasjonens lokallagshåndbok og utvikle en politisk kampanje til våren 2021. For å gjennomføre arbeidet med disse fire prosjektene søker SAIH nå medlemmer til fire forskjellige utvalg. Å sitte i et utvalg er en av de mest direkte måtene man kan ta del i å forme SAIH for fremtiden, og vi håper du vil søke!

Å sitte i et utvalg er åpent for alle, og representanter fra SAIHs medlemsorganisasjoner (inkludert lokallag) oppfordres spesielt til å søke. Det vil for alle utvalgene legges opp til en blanding av digitale og fysiske møter (med mulighet for digital deltakelse).

Utvalg for ny strategi for kommunikasjon

SAIHs gjeldene strategi for kommunikasjon utgår i 2021, og ny strategi skal derfor legges frem til behandling på årsmøtet i april 2021. Utvalget skal definere målsettingene i SAIHs kommunikasjonsarbeid, samt de tematiske satsningsområdene til organisasjonen. Den ferdige strategien vil også ligge til grunn for SAIHs tilskuddssøknader for midler til utviklingssamarbeidet. Her kan du lese gjeldene strategi.

Utvalgsmedlemmene må påregne ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2021, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Utvalg for ny strategi for utviklingssamarbeid

SAIHs gjeldene strategi for utviklingssamarbeid utgår i 2021, og ny strategi skal derfor legges frem til behandling på årsmøtet i april 2021. I arbeidet med ny strategi vil utvalget sette seg inn i evalueringer av SAIHs programarbeid og hente innspill fra sekretariat, organisasjonen, partnerorganisasjoner og andre relevante aktører. Utvalget skal definere målsettingene i SAIHs utviklingsarbeid, og den ferdige strategien vil også ligge til grunn for SAIHs tilskuddssøknader for midler til utviklingssamarbeidet. Her kan du lese gjeldene strategi.

Til dette utvalget anbefales det enten å ha lang fartstid i SAIH eller å ha omfattende erfaring med utviklingssamarbeid. Utvalgsmedlemmene må påregne ett til to møter i måneden, samt noe arbeid mellom møtene. Utvalget skal levere et førsteutkast til SAIHs landsråd og styre i januar 2021, og et endelig utkast til SAIHs styre i mars.

Utvalg for revidering av lokallagshåndbok

SAIHs lokallagshåndbok var tidligere en viktig ressurs, men er ikke revidert på flere år og brukes i liten grad. Lokallagshåndboka inneholder en oversikt over formålet med et lokallag, dets aktiviteter og retningslinjer for planlegging, ledelse, publisitet, økonomi og varsling. Det bør også være et verktøy for å etablere nye lokallag.

Ved å revidere den nåværende håndboka utføres to ekstra oppgaver. Først, en kartlegging av den aktuelle tilstanden til lokallag for å identifisere styrker og svakheter i hver av dem og de forskjellige formene de er organisert i. Med denne informasjonen vil den aktuelle lokallagshåndboken bli revidert og tilpasset den organisatoriske virkeligheten i SAIH i dag. For det andre, sammen med håndboka, vil det bli laget en anbefaling for organisasjonsforbedring i lokallag som et endelig resultat av hele prosessen.

Målet med dette utvalget er å styrke SAIH-aktivismen i Norge og definere en tydeligere organisasjonskultur og struktur for lokallagene. Dette kan føre til bedre integrering mellom SAIH sentralt og lokallagene, og en økning i studentdeltakelse ved norske universiteter. Det er ingen krav for å delta i gruppen, men erfaring med organisasjonsarbeid er et pluss.

Utvalg for politisk kampanje 2020-2021

SAIHs politiske kampanje lanseres i mars 2021, og utvalget skal mellom oktober og mars utvikle et kreativt konsept i samarbeid med et kreativt byrå, samt foreslå politiske målsetninger for kampanjen som vedtas av SAIHs styre. Utvalget vil møtes rundt 2-3 ganger i måneden ganger i måneden, og hver uke i den siste tiden før kampanjen. I tillegg vil det forventes at den enkelte kan påta seg arbeidsoppgaver mellom møtene. Antall møter og hvor mye arbeid det vil bli mellom møtene vil variere gjennom året. Det er en fordel om du har tidligere erfaring med kampanjearbeid eller politisk påvirkningsarbeid. Også de som har et stort engasjement for akademisk frihet og internasjonal studentsolidaritet og/eller har en faglig bakgrunn innen temaet menneskerettigheter/studenters rettigheter. Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med politisk rådgiver Stian Antonsen på stian.antonsen@saih.no

Hvordan søke?

For å søke skriver du et kort motivasjonsbrev (helst en halv A4-side, maks en hel) med informasjon om deg selv, dine erfaringer, hva du kan tilføre arbeidet og eventuelle tanker og ideer for prosessen du vil være del av. Det er mulig å søke seg til flere av utvalgene, og om man selv har tid er det ingen hinder mot å sitte i flere enn ett også. Merk at utvalgene har forskjellige tidsrom de arbeider i, og forskjellig arbeidsform.

Motivasjonsbrevet sendes til leder@saih.no innen utgangen av tirsdag 15. September.

Søkere vil få svar på om de er innstilt innen 17. September, og endelig svar 24. September etter styrebehandling. Oppstart for utvalgene er første uken i oktober.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon