Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vi har fått et nytt apartheid!

(image) ”Lower than pigs and dogs… Animals in the jungle are better than these people because at least they know that this is a man or a woman... I don't believe they have any rights at all." (Mugabe, Zimbabwe) SAIH (studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) har hvert år en politisk kampanje. I år jobber vi aktivt med LHBT (Lesbiske, Homofile, Biseksuelle, Transeksuelle) rettigheter, som er en forankret del av SAIH`s arbeid for kjønn og likestilling. I tråd med SAIH’s motto; ”utdanning for frigjøring”, er fokuset tilegnet retten til utdanning og diskrimineringsfrie utdanningsinstitusjoner. LHBT er et meget kontroversielt tema, både på den nasjonale og den internasjonale arena. Homoseksualitet er ulovlig i over 80 land, og 7 land praktiserer dødsstraff. Verdenserklæringen for menneskerettigheter fordømmer all form for vold, trakassering, diskriminering, utestengelse, stigmatisering og fordømming basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet, likevel blir LHBT personer diskriminert mange steder i verden. Seksuell omgang med en av samme kjønn er kriminalisert i så godt som alle afrikanske land. Flere antropologiske studier viser at homoseksualitet har vært til stede i mange samfunn over lang tid, og flere tradisjonelle ledere var homoseksuelle. Det var misjonærene og kolonimaktene som på 1800 og 1900 tallet tok med seg negative holdninger og lovverk mot homofili. Zambia og Zimbabwe, to av SAIH`s samarbeidsland, har lover som forbyr homoseksualitet. Selv om tilfellene av rettssaker mot homofile er få, skaper det stor usikkerhet og redsel blant denne minoritetsgruppen, og gir politiet mulighet til å begrunne voldelige aksjoner og husransakelser med denne mistanken. I filmen ”Kuchus of Uganda” møter vi på Viktor Mukasa, kjønnsaktivist, lesbisk transperson og styreleder i SMUG (Sexual minorities in Uganda). Viktor ble under oppveksten misshandlet av sin far fordi han mente datteren oppførte seg som en gutt. Ved et tilfelle ble han i kirken kledd naken for å ”ta livet” av den mannlige ånden som ”bodde” i kroppen til Viktor. Han har også mistet flere jobber på grunn av sin kjønnsidentitet, og fikk i 2005 sitt eget hjem raidet av ugandiske myndigheter. Dette illustrerer hva slags fordommer og uvitenhet som eksisterer i mange afrikanske samfunn. I denne filmen får vi også et klart bilde over hvilke holdninger og motstand som eksisterer på det største universitetet, Makerere, i Ugandas hovedstad, Kampala. SMUG inviteres til en debatt med medisinstudenter på universitetet, og blir regelrett mobbet ut av salen igjen, til stor jubel fra studentene. Homoseksualitet ble oppfattet som en desorientering, moralsk dekadens og avvik, og noe som er ødeleggende for samfunnet. Dette synet er gjeldende for mange afrikanske universitet, og bidrar til en neglisjering av en minoritetsgruppe, som vil ligge til hinder for en sunn samfunnsutvikling, der toleranse for ulikheter, og omfavnelse av mangfold spiller en særdeles viktig rolle. Vi i SAIH vil for alvor sette LHBT på dagsorden, og gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere vil vi gå foran som eksempel, og jobbe mot at alle utdanningsinstitusjoner verden over skal være diskrimineringsfrie soner. Gjennom utdanning vil mennesker kunne oppnå en høyere bevissthet, og være dyrebar kapital for et utviklende samfunn. Utdanning gir frigjøring, og er noe alle burde ha rett til, uansett hudfarge, kjønn eller seksuell legning. Mikael Bergius SAIH Kristiansand

http://www.bistandsaktuelt.no/Debatt/Kategorier/Tr%C3%A5der?cat=139¤t=204938&thread=204938

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon