Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

"Vi har et valg"

(image) Panelet (f.h) Nils Mørsk (Care), Colleen Lowe Morna (Fra den sørafrikanske organisasjonen Gender Links), Nkosi Ndlela, (Høgskolen i Hedmark) og Cecilie Prebensen (Røde Kors). Debatten “Norwegian images of African women – necessary symbols of despair?" var arrangert av SAIH og Fellesrådet for Afrika som en del av SAIHs kampanje ”Afrika nå – En sak har alltid flere sider”. Panelet i debatten bestod av representanter fra bistandsorganisasjoner, media og akademia.

”Dersom kvinner bare satt og hang hele dagen lang, så ville det ikke vært noe kontinent igjen” sa Colleen, og pekte på at i motsetning til menn, som ofte blir fremstilt som aktive, fremstår kvinner som passive mottakere.

”Et kommersialisert bilde av den afrikanske kvinnen som hjelpesløs og svak dominerer, mens den sterke afrikanske kvinne ikke i like stor grad kommer frem”, sa Nkosi Ndlela, førsteamanuensis i medievitenskap og informasjon ved Høgskolen i Hedmark.

(image) ”Bistandsorganisasjonenes inntekter avhenger av kraftfulle bilder” sa Nkosi Ndlela fra Høyskolen i Hedmark. Foto: Sindre Olav Edland/SAIH

Nils Mørk fra CARE Norge mente at selv om journalister ofte ikke ønsker å fremheve hjelpeløshet, så har nyhetsformidlerne et krav til salg hengende over seg. Dermed kan fokuset bli på ”kjendiser, sultende mennesker og døende elefanter.” Sterke bilder selger mer, og fokuset blir ofte på katastrofebilder og bilder som beskriver elendighet. Samtidig poengterte Nkosi Ndlela at uten media ville lidelsene aldri kommet frem.

Cecilie Prebensen presenterte Røde Kors` fotoutstilling fra mai 2007 om kvinner i krig og hvordan kjendiser var med på å gi utstillingen publisitet. Dette satte i gang en diskusjon om bistandsorganisasjonenes ansvar for bildene som blir formidlet. Utstillingen ble gjenstand for noe kritikk, men i stedet for å avfeie kritikken parerte Prebensen med å utfordre resten av panelet: ”Hvilke alternativer har da bistandsorganisasjonene? Skal man ikke gjøre noe?”

(image) Colleen Lowe Morna fra Gender Links. Foto: Sindre Olav Edland/SAIH

Et av spørsmålene fra salen gikk på hvordan man som journalist i dag kan bidra til å nyansere bildet som blir presentert av afrikanske kvinner. Debattantene hadde mange løsninger på hvordan man kan utjevne skjevhetene i framstillingen av afrikanske kvinner, men var samtidig ydmyke ovenfor utfordringene. Bildet som blir servert må forstås på bakgrunn av det historiske forholdet mellom Nord og Sør, og sett i lys av globaliserte kjønnsroller.

Det ble også stilt spørsmål fra salen om bistandsorganisasjonene er for avhengige av media og mediepublisitet, og dermed blir tvunget inn i en posisjon der de må kjempe om mediedekning for å få inntekter til bistandsarbeidet. Media spiller slik en særs viktig rolle, og det er således nødvendig å problematisere forholdet mellom bistandsorganisasjonene og media.

”Vi har alle et valg når det gjelder hvilke bilder vi presenterer,” oppsummerte ordstyrer Camilla Houeland mot slutten av debatten.

(image) Les mer om kampanjen her /Kampanje/index.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon