Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

- Vi er leiarar no!

(image) Utviklingsminister Erik Solheim

Seminaret handla om kvifor ungt leiarskap er viktig i kampen mot hiv akkurat no. 2500 ungdomar blir smitta av hiv kvar dag, men samstundes blir hiv prioritert ned av leiarar internasjonalt.

-Det er veldig farlig og må kjempast mot med alle middel. Vi må skaffe pengar, og hiv må komme på den politiske dagsordenen, sa utviklingsminister Erik Solheim då han innleia på seminaret.

- Vi må vere uthaldande på dette området!

Ein ungdomssjukdom

Erik Solheim kalla i sitt innlegg hiv og aids for ein ungdomssjukdom, fordi fleirtalet av dei som blir smitta er unge. På verdsbasis er 40% av dei som blir smitta unge mellom 14-25 år, og ministeren understreka difor at ein må ha målretta tiltak mot og av ungdom.

(image) Møteleiar Ragnhild Nordvik frå SAIH saman med Anine Kongelf, Ingrid Aas Borge og tidlegare aidsambassadør Sigrun Møgedal i panelet. -Utan å få fram ein generasjon av unge leiarar som tar tak i dette, har vi ein veldig mindre sjanse til å lukkast, sa Solheim.

Det meinte også fleire av ungdoms- organisasjonane som hadde innlegg på seminaret.

-Vi er ikkje morgondagens leiarar, vi er leiarar her og no, sa Anette Remme frå SAIH, som forventa å sjå handling utifrå lovnadane Noreg har gjeve om å sette ungdom på dagsorden.

Anine Kongelf frå Røde Kors Ungdom fortalte om korleis dei er leiarar i sitt arbeid med hiv og aids. -Unge er ikkje berre kapable til å gjennomføre aktivitetane, men også til å leie dei, understreka ho.

Toppmøte om tusenårsmåla

Neste veke samlast verdas leiarar i New York for å diskutere korleis ein kan nå tusenårsmåla innan 2015. Solheim understreka at det er viktig å sjå tusenårsmåla i samanheng.

-Hiv og aids er ikkje berre eit trugsmål mot dei helsemessige tusenårsmåla, men mot dei alle, slo han fast.

Ungdomsorganisasjonane utfordra Solheim spesielt på å auke løyvingane til Det Globale fondet for aids, tuberkulose og malaria. Fondet treng ei 30% auke i inntektene om dei skal kunne halde fram arbeidet som i dag.

-No er ikkje tida for å miste fokuset på hiv og aids, sa Ingrid Aas Borge frå Changemaker. -Så skal vi vere uthaldne slik Solheim seier, må Noreg auke støtta til fondet, avslutta ho.

Les referat frå heile møtet her.

Les også meir om LNUs hiv-kampanje "Hiv er ingen forbrytelse" og skriv under på krava!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon