Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vi blir aldri kvitt korona om kun rike land vaksinerer

Det er avgjørende for global rettferdighet at norske myndigheter gjør hva de kan for å sikre at vaksinen mot covid-19 fordeles på en rettferdig måte. 2020 har vært et tungt år for Norge og verden. Tallet på smittede vokser, og mer enn en million er døde. Nå meldes det at en vaksine kan være klar. Det er godt nytt. Men spørsmålet om hvem som vil få tilgang til den, er avgjørende.

Koronaviruset rammer ulikt og hardest der offentlige institusjoner som helsevesen er særlig presset. En viktig grunn til dette er den globale skeivfordelingen og stor variasjon i politisk styresett.

Da FNs generalsekretær António Guterres holdt sin Nelson Mandela-forelesning i år, hevdet han at covid-19 leser samfunnet som et røntgenbilde. Vi tillater oss en fri oversettelse:

- Det avdekker feil og falskhet overalt: Løgnen om at det frie markedet kan tilby helsehjelp til alle. Fiksjonen om at ulønnet omsorgsarbeid ikke er arbeid. Illusjonen om at vi lever i en post-rasistisk verden. Myten om at vi alle er i samme båt. For selv om vi seiler på det samme havet, er det åpenbart at noen har luksusbåter mens andre klamrer seg til drivved.

Vi blir aldri kvitt korona om kun rike land vaksinerer. I en globalisert verden sprer virus seg på tvers av landegrenser, samfunnslag og yrker. Når vaksinen kommer må det globale samfunnet sikre en rettferdig fordeling. Vi må fra første stund sikre vaksine også til befolkningen i land som mangler betalingsevne, egne legemiddelfirma eller universitets- og forskningsmiljø som kan bidra til utvikling av en vaksine.

Legemiddelindustrien består av private firma. Dette står i sterk motsetning til helsevesenet i Norge, som er offentlig og basert på et grunnsyn om at alle skal ha samme rett og tilgang til behandling. Vi står overfor store legemiddelfirma som, ofte i allianse med universitetsbaserte forskningsmiljø i vestlige land, har opparbeidet en kunnskapsmakt. Og med økonomiske interesser som kan true en rettferdig fordeling av vaksinen.

Offentlig betalt kunnskap bidrar til private legemiddelfirma som kan bruke sin markedsmakt til å bestemme at vaksiner går til de betalingsdyktige.

Vi ser allerede nå at de som sliter, rammes hardest av pandemien. Enorme utgifter på offentlige budsjetter for å stanse pandemien truer viktige investeringer i for eksempel kunnskapsproduksjon. Samtidig ser vi at nettopp lokal kunnskapsproduksjon aldri har vært viktigere.

Norge leder i dag, sammen med Sør-Afrika, det internasjonale samarbeidet som skal sikre at en koronavaksine og relevante helsetjenester kommer alle til gode, den såkalte «Facilitation Council for the Access to covid-19 Tools (ACT) Accelerator». Dette er positivt og riktig. Men like viktig er det at vi bruker koronakrisen til å tenke og handle langsiktig.

I fremtiden må Norge bruke erfaringene fra covid-19 blant annet til å sikre at legemiddelproduksjon i størst mulig grad skjer i en offentlig styrt sammenheng. Og med langt sterkere inkludering av land i sør når det gjelder utvikling av relevant kunnskap og produksjon. Dette betyr at vi må støtte kunnskapsmiljø i sør sterkere enn vi gjør i dag.

Det monopolet de store legemiddelfirmaene i verden har, gjennom eiendomsrett til kunnskap og patenter, må endres. Dette kan gjøres gjennom omfordeling, pengestøtte, kunnskapsutveksling og oppbygging av laboratorier.

Koronapandemien har gitt oss en viktig påminnelse om at støtten til kunnskapsbygging i sør må økes. Det initiativet som nå er tatt for vaksinerettferdighet, må transformeres til en strategi for kunnskapsrettferdighet for bedre helse for alle. Bare slik kan legemiddelprodusenter i utviklingsland bygge på egen og sikker kunnskap i produksjon av vaksiner og medisiner for egen befolkning.

Da kan vi være bedre forberedt på neste pandemi, før den kommer.

Denne saken var først publisert i Bergens Tidende, 22.11.2020.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon