Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Verden har for lærere

I dag har ni av ti barn i verden tilgang på skole. Utdanning, og da særlig det å lære seg å lese og skrive, er et viktig tiltak for å løfte lav- og mellominntektsland ut av fattigdom. At ni av ti barn får skolegang er derfor noe vi bør være veldig glade for.

Men selv om de går på skole, vet vi at mange ikke lærer det de skal, som for eksempel nettopp det å lese og skrive. Skolebygg, lærebøker og pulter å sitte ved er viktig, men det er ikke nok i seg selv. Hovedingrediensen i læring er nemlig å ha en kvalifisert lærer i klasserommet.

Og verden mangler virkelig lærere. Faktisk er det snakk om en global lærerkrise – UNESCO anslår at det mangler så mye som 69 millioner lærere for å nå FNs bærekraftsmål om god utdanning til alle innen 2030. En medvirkende årsak til krisen er at det har blitt lagt lite vekt på kvalitet i utdanningen. Særlig i Afrika sør for Sahara er mangelen stor på grunn av en rask vekst i andel av befolkningen som er i skolealder og en nedgang i utdannede lærere: Hele 70 prosent av landene i regionen opplever en akutt mangel på lærere i grunnskolen. Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen for antall elever per lærer er i mange land så høyt som 42, og over 60 i Tsjad, Etiopia og Malawi. I den sentralafrikanske republikk er det hele 80 elever per lærer. Til sammenligning innføres det i 2019 en lærernorm for lærertetthet på norske grunnskoler på 15 elever på 1-4.trinn og 20 på 5.-10.trinn. Derfor benytter vi 5. oktober, Verdens lærerdag, til å se på hva vi i Norge kan gjøre med det.

I utviklingspolitikken til den norske regjeringen er utdanning en av hovedprioritetene. Det har allerede kommet budsjettlekkasjer fra bistandsbudsjettet med økning i midlene som skal gå til utdanning. Regjeringen løfter særlig frem det å gi barn, spesielt jenter og de barna som vokser opp i krig og konflikt, skolegang og utdanning.

Den intensjonen fortjener regjeringen ros for. Men skal det virkelig monne, trengs også kvalifiserte lærere. Vi oppfordrer regjeringen til å se helhetlig på utdanningsløpet i utviklingspolitikken ved å styrke satsingen på høyere utdanning for å utdanne gode lærere. Det vies det altfor lite oppmerksomhet til i dag, på tross av den store globale lærermangelen.

Én lærer kan i løpet av livet undervise tusenvis av elever. Tenk hvor mange 69 millioner kan undervise.

Beathe Øgård, leder av SAIH

Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Denne artikkelen ble først publisert på Khrono.no 05.10.18.

Foto: nathanmac87 / creativecommons.org

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon