Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Velkommen til SAIHs Årsmøte 2017

Tid: 29.-30. april Sted: Mariboes gate 8, 0183 Oslo

Påmelding

I tråd med SAIHs statutter har alle SAIHs lokallag to delegatplasser, og alle øvrige medlemmer en delegatplass. I tillegg kan SAIHs sende to observatører, og øvrige medlemmer kan sende én observatør. Dersom dere ønsker å sende flere, vennligst ta kontakt slik at vi kan vurdere om det er plass til det.

SAIH dekker billigste og mest miljøvennlige reisealternativ for alle delegater. Alle kvitteringer må tas vare på, og refusjonsskjema fylles ut i etterkant. Observatørers reise må dekkes av det lokallag eller organisasjonen de representerer.

Påmeldingsfrist er fredag 7. april.

Påmelding er bindende. I tillegg til elektronisk påmelding må du sende inn fullmaktsskjema (ligger i kolonne til høyre på denne siden). Fullmaktskjema må signeres av leder (evt. stedfortreder) for din organisasjon / lokallag og sendes inn elektronisk (skannet dokument). Send fullmaktskjema til saih@saih.no.

Alle deltakere oppfordres til å finne privat overnatting selv. Dersom du ikke har mulighet til å finne overnatting på egenhånd, vil vi bistå med privat innlosjering hos SAIHs frivillige aktivister i Oslo.

Viktige frister

Statuttendringsforslag: Endringsforslag til statuttene må være SAIH styre i hende senest seks uker før Årsmøtet, altså innen 17. mars. Du kan laste ned statuttene til SAIH og andre grunndokumenter, her.

Forslag til politisk tema 2018: SAIHs Årsmøte velger politisk tema for SAIHs politiske kampanje. Fristen for å sende inn forslag til politisk tema er 12. april, dersom du ønsker at det skal bli vurdert av Styret og sendt ut til Årsmøte-deltakerne i forkant av møtet. Forslag som kommer inn etter denne fristen vil kun bli skrevet ut og distribuert ved møtestart. Skjema for politisk tema-forslag kommer ut sammen med sakspapirene.

Forberedende møte fredag

For de som har lyst arrangerer vi et forberedende seminar på fredag 28. april kl. 17.00. Hvis ikke du har vært på et Årsmøte i SAIH vil dette være en god mulighet til å få innsikt i hvordan et Årsmøte foregår, og bli kjent med begreper og regler (votering, debatt, valg, innstilling, dissens, forretningsorden, osv.) som brukes. Vi vil også svare på spørsmål dere kan ha til sakspapirer eller annet. Det vil bli servert lett mat på dette møtet.

Still til valg!

Et verv i SAIH er inspirerende, lærerikt og utfordrende. SAIH trenger kandidater til Arbeidsutvalget, Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Les mer, her.

Ta gjerne kontakt med Jørn, Nicklas og Emilie i Valgkomiteen på valnemnd@gmail.com.

Se kandidaters motivasjonsbrev til alle verv her 

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon