Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Velkommen til SAIHs Årsmøte 2017

Tid: 29.-30. april Sted: Mariboes gate 8, 0183 Oslo

Påmelding

I tråd med SAIHs statutter har alle SAIHs lokallag to delegatplasser, og alle øvrige medlemmer en delegatplass. I tillegg kan SAIHs sende to observatører, og øvrige medlemmer kan sende én observatør. Dersom dere ønsker å sende flere, vennligst ta kontakt slik at vi kan vurdere om det er plass til det.

SAIH dekker billigste og mest miljøvennlige reisealternativ for alle delegater. Alle kvitteringer må tas vare på, og refusjonsskjema fylles ut i etterkant. Observatørers reise må dekkes av det lokallag eller organisasjonen de representerer.

Påmeldingsfrist er fredag 7. april.

Påmelding er bindende. I tillegg til elektronisk påmelding må du sende inn fullmaktsskjema (ligger i kolonne til høyre på denne siden). Fullmaktskjema må signeres av leder (evt. stedfortreder) for din organisasjon / lokallag og sendes inn elektronisk (skannet dokument). Send fullmaktskjema til saih@saih.no.

Alle deltakere oppfordres til å finne privat overnatting selv. Dersom du ikke har mulighet til å finne overnatting på egenhånd, vil vi bistå med privat innlosjering hos SAIHs frivillige aktivister i Oslo.

Viktige frister

Statuttendringsforslag: Endringsforslag til statuttene må være SAIH styre i hende senest seks uker før Årsmøtet, altså innen 17. mars. Du kan laste ned statuttene til SAIH og andre grunndokumenter, her.

Forslag til politisk tema 2018: SAIHs Årsmøte velger politisk tema for SAIHs politiske kampanje. Fristen for å sende inn forslag til politisk tema er 12. april, dersom du ønsker at det skal bli vurdert av Styret og sendt ut til Årsmøte-deltakerne i forkant av møtet. Forslag som kommer inn etter denne fristen vil kun bli skrevet ut og distribuert ved møtestart. Skjema for politisk tema-forslag kommer ut sammen med sakspapirene.

Forberedende møte fredag

For de som har lyst arrangerer vi et forberedende seminar på fredag 28. april kl. 17.00. Hvis ikke du har vært på et Årsmøte i SAIH vil dette være en god mulighet til å få innsikt i hvordan et Årsmøte foregår, og bli kjent med begreper og regler (votering, debatt, valg, innstilling, dissens, forretningsorden, osv.) som brukes. Vi vil også svare på spørsmål dere kan ha til sakspapirer eller annet. Det vil bli servert lett mat på dette møtet.

Still til valg!

Et verv i SAIH er inspirerende, lærerikt og utfordrende. SAIH trenger kandidater til Arbeidsutvalget, Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Les mer, her.

Ta gjerne kontakt med Jørn, Nicklas og Emilie i Valgkomiteen på valnemnd@gmail.com.

Se kandidaters motivasjonsbrev til alle verv her 

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon