Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

VELKOMMEN TIL HØSTSAMLING

*English below

SAIHs Høstsamling 2018 finner sted på idylliske Strandheim Leirsted på Nærsnes, 14.-16. september. Samlingen er åpen for SAIHs lokallagsaktivister, studentdemokratier og øvrige medlemmer av SAIH.

Det blir en god blanding av faglige innledninger, kreativ utvikling og sosialt samvær. Vi vil gi innføring i hva SAIH jobber med, skolering i ledelse, samt andre kurs og workshops for bl.a. å diskutere høstens Radi-Aid-kampanje. På samlingen får du muligheten til å bli kjent med engasjerte aktivister og medlemmer fra hele landet, samt årets FK-deltagere og representanter fra SAIHs internasjonale partnere.

Deltagelse

SAIH dekker utgifter knyttet til overnatting og mat for lokallagsaktivister, mens reiseutgifter dekkes av det aktuelle lokallaget. Hvert lokallag kan sende maks fem deltakere (avklares internt før påmelding). Dersom flere ønsker å delta, ta kontakt med oss på epost: nestleder@saih.no. Øvrige deltagere betaler 500 kroner for å delta på samlingen, fra fredag til søndag. Dette inkluderer alle utgifter knyttet til mat og overnatting, eksklusive reiseutgifter.

Endelig program og mer praktisk informasjon blir delt her og på epost, nærmere avreise.

Påmeldingen er nå stengt.

WELCOME TO SAIH`s FALL GATHERING!

SAIH’s Fall Gathering takes place at idyllic Strandheim Leirsted at Nærsnes, 14th-16th of September. The gathering is open for SAIH`s local chapter activists, student democracies and other members of SAIH.

The weekend will be a good mix of lectures, creative development and fun. We will give an introduction to SAIH`s work, leadership training and other courses and workshops to discuss this year’s Radi-Aid campaign and more. At the Fall Gathering you get the chance to meet engaged activists and members from the whole country and representatives from SAIH's international partners / our new FK-participants.

The final program and more practical information will be shared here and by email, soon.

participation

SAIH covers expenses related to food and accommodation for local chapter activists, while travel expenses is covered by the local chapter. Each local chapter can send up to five participants (clarified internally before registration). If more people want to join - contact us by email: nestleder@saih.no. Participants who are not from local chapters, pay 500 kroner to participate from Friday to Sunday. This includes all expenses related to food and accommodation, excluding travel expenses.

The deadline to sign up was Tuesday September 4th.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon