Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Selma Bratberg som leder av SAIH for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025.

Selma Bratberg stiller til gjenvalg som nåværende leder av SAIH. Hennes erfaring og innsikt, fra å inneha stillingen det siste året og hennes visjon for å bygge videre på arbeidet som er gjort så langt, gjør henne til en sterk kandidat for gjenvalg.

Før hun tok på seg ledervervet var Selma nestleder i SAIH i to år. Hun har også vært leder for SAIH-Bislet, i tillegg til en rekke andre verv. Hennes langvarige engasjement gir henne en dyp forståelse av organisasjonen, noe som vil bidra til å sikre kontinuitet og effektivitet i tider med store strukturelle endringer. Selma har også bidratt til å utvikle verktøy og tiltak for å sikre et produktivt arbeidsmiljø innenfor AU. Hun viser engasjement for å videreutvikle organisasjonen og dens synlighet i Norge og internasjonalt.

Valgkomiteen mener at gjenvalg av Selma som leder for en ny periode vil sikre SAIH en tydelig, stabil og sterk ledelse.

Valgkomiteen innstiller på Henriette Reierson Johnstone og Maria Lie Jordheim som nestledere av SAIH for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025.

a woman in a purple sweater is smiling in a circle .a woman in a purple sweater is smiling in a circle .

Henriette Reierson Johnstone innehar for øyeblikket stillingen som nestleder i SAIHs arbeidsutvalg. Hun har tidligere vært aktiv i SAIH-Bislet og i Informasjonskomiteen. I løpet av tiden som nestleder har Henriette vist evnen til å håndtere og iverksette en ny politisk kampanjestruktur. Hennes innsikt og erfaring som nestleder gjør henne til en godt egnet kandidat. I tillegg har Henriette en god forståelse av SAIHs rolle som en bistandsaktør, og relasjonene som etableres gjennom organisasjonens arbeid med sine partnere.

Henriette har vist entusiasme og engasjement for å fortsette sin rolle som nestleder, og Valgkomiteen mener at en ny periode som nestleder vil gi organisasjonen den stabiliteten som er nødvendig for å bygge et fundament for fremtidige politiske kampanjer og påvirkningsarbeid, og sikre sterke lokallag.

Maria Lie Jordheim har vært aktiv i SAIH siden 2020, ledet SAIHs lokallag i Bergen, samt hatt verv i SAIHs landsråd og styre. Denne bakgrunnen har gitt henne en god forståelse for organisasjonens funksjon og behov. Som et resultat stiller hun til valg med klare visjoner og ideer om hvordan man kan styrke SAIH, både som en bistandsaktør internasjonalt og innenfor universitetsmiljøet. Hennes bakgrunn fra jusstudier, kombinert med erfaring fra andre menneskerettighets- og studentorganisasjoner og fora, gjør henne i stand til å sikre at SAIH arbeider effektivt mot sine mål i Norge og internasjonalt. I tillegg gir hennes bakgrunn og erfaringer SAIH muligheten til å styrke vårt samarbeid med akademikere, våre partnere og andre relevante aktører.

Valgkomiteen mener at Maria er en sterk kandidat til nestledervervet som vil evne å lede SAIH gjennom de nåværende strukturelle endringene, samtidig som hun vektlegger å styrke grasroten i organisasjonen ved å gi aktiv oppfølging av lokallagene.

Overordnet vurdering for Arbeidsutvalget 2024/2025

Årets valgperiode presenterer en rekke svært sterke kandidater til AU. Totalt er det to kandidater som stiller til valg som leder og fire som stiller til valg som nestleder. Alle kandidatene viser til ulike styrker og kvaliteter som kan gagne organisasjonen på positive måter.

I arbeidet med denne innstillingen har Valgkomiteen lagt vekt på organisasjonserfaring, personlige egenskaper og faglige ferdigheter. Vi har forsøkt å sette sammen et team som, etter vår vurdering, kan danne et effektivt arbeidsutvalg, samtidig som vi tar hensyn til organisasjonens nåværende situasjon og fremtidsutsikter. Vi tror at de innstilte kandidatene til sammen representerer egenskaper som vil sikre et sterkt Arbeidsutvalg for den kommende perioden.

Valgkomiteens arbeid i forkant av valgene

Valgkomiteen startet sitt arbeid sommeren 2023. I løpet av perioden har vi deltatt på samlinger, i Landsråd, samt gjennomført samtaler med aktivister, dagens Arbeidsutvalg og daglig leder i SAIH.

Valgkomiteens innstilling er resultatet av en grundig vurdering av kandidatenes ferdigheter og egenskaper, sammensetningen av kandidater og hvordan de vil kunne samarbeide, samt organisasjonens behov. Alle kandidater til Arbeidsutvalget har blitt intervjuet av Valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet i 2023. Valgkomiteen består av Ixchel A. León, Alina Lutz og Auritro Paldas

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet
a large group of people are posing for a picture in front of a building .a large group of people are posing for a picture in front of a building .

Nyhet

Dette skjedde på SAIHs Årsmøte

26. og 27. april var over 60 delegater, observatører og gjester samlet på Grønland i Oslo for SAIHs årsmøte 2024.

Les nyhet
en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.

Nyhet

Ledig stilling: Innholdsprodusent

SAIH søker deg som er visuelt sterk med teft for god historiefortelling, og som har erfaring med strategisk oppfølgning av eide og fortjente flater i sosiale medier.

Les nyhet
Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon