Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til AU 2018-2019

Før Årsmøte 2018 har Valgkomiteen innstilt på følgende ledertrio for SAIH.

Leder: Beathe ØgårdValgkomitéen er særdeles fornøyde med at Beathe Øgård stiller til gjenvalg som leder i SAIH. Beathe har vist svært gode resultater i nåværende periode, og har store visjoner for organisasjonen, basert på strategier som har blitt utarbeidet opp mot Årsmøtet, samt nye initiativer. Foruten verdien av kontinuitet i en voksende organisasjon, er Valgkomiteen trygg på at hun vil styre SAIH til enda større høyder. Vi har ingen tvil om at organisasjonen vil nyte godt av Beathe som leder for den neste perioden. 

Politisk nestleder: Sunniva Folgen HøiskarSunniva Folgen Høiskar har vært aktiv i SAIH siden våren 2015. Siden den gang har hun vist et stort engasjement for organisasjonen og dens arbeid, blant annet gjennom en rekke verv og deltakelse i utvalg og komitéer. Sunniva har hatt flere verv i lokallaget på Blindern, som nestleder den siste perioden. Hun har vært med på å bygge opp et sterkere lokallag og tilført faglig tyngde for nye aktivister. Dette ønsker hun å videreføre som nestleder i SAIH, for å styrke små og store lokallag. I tillegg har hun sittet i både politisk kampanjeutvalg og Radiaid-utvalget, samt flere strategiutvalg, som har gitt henne innsyn og erfaring med ulike deler av SAIH. Sunniva har politisk erfaring fra begge sider av det politiske spekteret (AP og NHO), og solid innsyn i politiske prosesser både på Stortinget og i regjeringen. Videre har Sunniva store visjoner om å øke SAIHs synlighet på den politiske dagsorden gjennom hele året og å utvikle ny politikk. Dette mener vi at hun har gode forutsetninger for å gjennomføre. Vi ser Sunniva som en sterk retoriker med solid formidlingsevne, og sammen med hennes ferdigheter til taleskriving, kronikkskriving og deltagelse i debatter, kan hun bidra til enda større synlighet og formidling av vår politikk. 

Organisatorisk nestleder: Kristine Sommerset BjartnesKristine Sommerset Bjartnes har sittet i SAIHs styre det siste året, samtidig som hun fullfører mastergraden sin ved NTNU. Før det var hun president for ISFIT (Den internasjonale Studentfestivalen i Trondheim), og samarbeidet tett med SAIH om Studentenes Fredspris. Kristine har det siste året vist initiativ, engasjement og innsikt i SAIH sin organisatoriske struktur. Hun har vært et deltakende og arbeidsomt styremedlem, og kan vise til et strategisk og godt innsyn i SAIHs arbeid på et høyere nivå gjennom arbeid med kommunikasjonsstrategien og mål for organisasjonen, der hun har kommet med relevante innspill og nye perspektiver. Kristines ledererfaring fra studentsolidariteten i Trondheim, samt erfaringen fra å følge opp og utvikle frivillige, gjør henne svært godt egnet til nestlederstillingen. Hun har også erfaring fra politiske prosesser, og har vist at hun har både politisk gjennomslagskraft og evne til å fremskaffe midler til prosjekter. Som en god talsperson, med lang erfaring fra å delta i den offentlige debatt, mener Valgkomitéen at Kristine vil bidra til å styrke SAIHs deltagelse i relevante debatter og nettverkene vi er en del av.

Valgkomitéen anser det innstilte Arbeidsutvalg som en særdeles sterk politisk og organisatorisk ledelse, som vil utfylle hverandre på en god måte. Innstillingen bygger også på at de tre personene etter vår vurdering av bakgrunn og intervju er de beste kandidatene til AU uavhengig av statuttendringsforslaget som foreslår å endre nestleders titler. De to kandidatene som er innstilt som nestledere kan vise til god kjennskap til SAIH samt erfaring innen politisk påvirkning fra andre organisasjoner. De har begge relevante nettverk innenfor ulike politiske ledd, som organisasjonen kan nyte godt av og som kan støtte opp om leders rolle.

Les mer om Årsmøte 2018

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon