Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til AU 2018-2019

Før Årsmøte 2018 har Valgkomiteen innstilt på følgende ledertrio for SAIH.

Leder: Beathe ØgårdValgkomitéen er særdeles fornøyde med at Beathe Øgård stiller til gjenvalg som leder i SAIH. Beathe har vist svært gode resultater i nåværende periode, og har store visjoner for organisasjonen, basert på strategier som har blitt utarbeidet opp mot Årsmøtet, samt nye initiativer. Foruten verdien av kontinuitet i en voksende organisasjon, er Valgkomiteen trygg på at hun vil styre SAIH til enda større høyder. Vi har ingen tvil om at organisasjonen vil nyte godt av Beathe som leder for den neste perioden. 

Politisk nestleder: Sunniva Folgen HøiskarSunniva Folgen Høiskar har vært aktiv i SAIH siden våren 2015. Siden den gang har hun vist et stort engasjement for organisasjonen og dens arbeid, blant annet gjennom en rekke verv og deltakelse i utvalg og komitéer. Sunniva har hatt flere verv i lokallaget på Blindern, som nestleder den siste perioden. Hun har vært med på å bygge opp et sterkere lokallag og tilført faglig tyngde for nye aktivister. Dette ønsker hun å videreføre som nestleder i SAIH, for å styrke små og store lokallag. I tillegg har hun sittet i både politisk kampanjeutvalg og Radiaid-utvalget, samt flere strategiutvalg, som har gitt henne innsyn og erfaring med ulike deler av SAIH. Sunniva har politisk erfaring fra begge sider av det politiske spekteret (AP og NHO), og solid innsyn i politiske prosesser både på Stortinget og i regjeringen. Videre har Sunniva store visjoner om å øke SAIHs synlighet på den politiske dagsorden gjennom hele året og å utvikle ny politikk. Dette mener vi at hun har gode forutsetninger for å gjennomføre. Vi ser Sunniva som en sterk retoriker med solid formidlingsevne, og sammen med hennes ferdigheter til taleskriving, kronikkskriving og deltagelse i debatter, kan hun bidra til enda større synlighet og formidling av vår politikk. 

Organisatorisk nestleder: Kristine Sommerset BjartnesKristine Sommerset Bjartnes har sittet i SAIHs styre det siste året, samtidig som hun fullfører mastergraden sin ved NTNU. Før det var hun president for ISFIT (Den internasjonale Studentfestivalen i Trondheim), og samarbeidet tett med SAIH om Studentenes Fredspris. Kristine har det siste året vist initiativ, engasjement og innsikt i SAIH sin organisatoriske struktur. Hun har vært et deltakende og arbeidsomt styremedlem, og kan vise til et strategisk og godt innsyn i SAIHs arbeid på et høyere nivå gjennom arbeid med kommunikasjonsstrategien og mål for organisasjonen, der hun har kommet med relevante innspill og nye perspektiver. Kristines ledererfaring fra studentsolidariteten i Trondheim, samt erfaringen fra å følge opp og utvikle frivillige, gjør henne svært godt egnet til nestlederstillingen. Hun har også erfaring fra politiske prosesser, og har vist at hun har både politisk gjennomslagskraft og evne til å fremskaffe midler til prosjekter. Som en god talsperson, med lang erfaring fra å delta i den offentlige debatt, mener Valgkomitéen at Kristine vil bidra til å styrke SAIHs deltagelse i relevante debatter og nettverkene vi er en del av.

Valgkomitéen anser det innstilte Arbeidsutvalg som en særdeles sterk politisk og organisatorisk ledelse, som vil utfylle hverandre på en god måte. Innstillingen bygger også på at de tre personene etter vår vurdering av bakgrunn og intervju er de beste kandidatene til AU uavhengig av statuttendringsforslaget som foreslår å endre nestleders titler. De to kandidatene som er innstilt som nestledere kan vise til god kjennskap til SAIH samt erfaring innen politisk påvirkning fra andre organisasjoner. De har begge relevante nettverk innenfor ulike politiske ledd, som organisasjonen kan nyte godt av og som kan støtte opp om leders rolle.

Les mer om Årsmøte 2018

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon