Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vald og framandhat i Sør-Afrika

Samlingsstad for nye og gamle immigrantarAlexandra er ein bydel i nordre utkanten av Johannesburg, den vart for mange immigrantar frå den sørafrikanske landsbygda til byen deira fyrste og endelege møte med byen, deira nye heimstad. Alexandra var særleg populært sidan her kunne også svarte eiga jord og såleis ikkje verta kasta ut av apartheid regiment. Seinare har det kome fleire immigrantar, men no også frå Mosambik og i dei seinare åra flyktningar frå Zimbabwe. Det er vorte trongt i Alexandra. Innflyttarane til Alexandra har hovudsakleg kome dit frå fattige kår, men med store forventningar om eit betre liv i byen.Arbeidsløyse og fattigdom vs aukande ulikskaparEi av utfordringane det sørafrikanske samfunnet har stått over i fleire tiår, men som staten diverre har fått gjort lite med er den høge arbeidsløysa og fattigdommen i store lag av befolkninga. I fleire tiår har arbeidsløysa vore tosifra. Det er usikkert kor høg den faktisk er, men sjølv offisiell statistikk set den til over 30% og enno høgare i bydelar som Alexandra. Denne veksande fattigdommen står i sterk kontrast til den aukande velstanden i midelklassen, som gjer at kløfta mellom rik og fattig i Sør-Afrika veks.Vald og kriminalitet i staden for smeltedigelEi mingling av folk med ulike bakgrunnar og ressursar kan ofte vera utganspunkt for framvekst og nyvinningar, ein slik smeltedigel vert ofte sett på som ein positiv prosess i samfunnet. I Alexandra er det også mange faktorar som hindrar for slike positiv smeltedigelprosess. Frå apartheid tida var det stor mistru til dei kvite blant mange svarte, og det var legitimt i deler av den svarte befolkninga å ta frå eller gjera herverk på kvite sine eigendomar. Dette var med på å leggja grobotn for vidare vekst i kriminaliteten. Samstundes vaks nye generasjonar fram i svarte slum bydelar som Alexandra. Staten på si side fokuserte særleg på å tryggja framveksten av ein svart middelklasse og makroøkonomiens framgang for staten. Det siste har i visseleg funne stad, men misnøya med eigne levekår for ein stor del av befolkninga er stor i Sør-Afrika.FramandhatFrustrasjonen med nabolandet Zimbabwe er veksande i den sørafrikanske befolkninga. Denne røyndomen er ulik den ANC (African National Congress) leiinga har. For den politiske leiinga i ANC er leiinga i Zimbabwe ein alliert frå fridomskampen, men for den oppveksande arbeidsledige sørafrikanaren i fattigstrøk er immigranten frå Zimbabwe meir konkurrent om dei få godane og jobbane som er.Les meir/ kjelder:http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78267BBC:http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7409628.stm http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7407914.stmM6Ghttp://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=339526&area=/breaking_news/breaking_news__national/http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/19/southafrica1/printIntermational Herld Tribunehttp://www.iht.com/articles/2008/05/19/africa/19safrica.phphttp://www.iht.com/bin/printfriendly.php?id=12999549SABChttp://www.sabcnews.co.za/south_africa/crime1justice/0,2172,169795,00.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon