Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Vald og framandhat i Sør-Afrika

Samlingsstad for nye og gamle immigrantarAlexandra er ein bydel i nordre utkanten av Johannesburg, den vart for mange immigrantar frå den sørafrikanske landsbygda til byen deira fyrste og endelege møte med byen, deira nye heimstad. Alexandra var særleg populært sidan her kunne også svarte eiga jord og såleis ikkje verta kasta ut av apartheid regiment. Seinare har det kome fleire immigrantar, men no også frå Mosambik og i dei seinare åra flyktningar frå Zimbabwe. Det er vorte trongt i Alexandra. Innflyttarane til Alexandra har hovudsakleg kome dit frå fattige kår, men med store forventningar om eit betre liv i byen.Arbeidsløyse og fattigdom vs aukande ulikskaparEi av utfordringane det sørafrikanske samfunnet har stått over i fleire tiår, men som staten diverre har fått gjort lite med er den høge arbeidsløysa og fattigdommen i store lag av befolkninga. I fleire tiår har arbeidsløysa vore tosifra. Det er usikkert kor høg den faktisk er, men sjølv offisiell statistikk set den til over 30% og enno høgare i bydelar som Alexandra. Denne veksande fattigdommen står i sterk kontrast til den aukande velstanden i midelklassen, som gjer at kløfta mellom rik og fattig i Sør-Afrika veks.Vald og kriminalitet i staden for smeltedigelEi mingling av folk med ulike bakgrunnar og ressursar kan ofte vera utganspunkt for framvekst og nyvinningar, ein slik smeltedigel vert ofte sett på som ein positiv prosess i samfunnet. I Alexandra er det også mange faktorar som hindrar for slike positiv smeltedigelprosess. Frå apartheid tida var det stor mistru til dei kvite blant mange svarte, og det var legitimt i deler av den svarte befolkninga å ta frå eller gjera herverk på kvite sine eigendomar. Dette var med på å leggja grobotn for vidare vekst i kriminaliteten. Samstundes vaks nye generasjonar fram i svarte slum bydelar som Alexandra. Staten på si side fokuserte særleg på å tryggja framveksten av ein svart middelklasse og makroøkonomiens framgang for staten. Det siste har i visseleg funne stad, men misnøya med eigne levekår for ein stor del av befolkninga er stor i Sør-Afrika.FramandhatFrustrasjonen med nabolandet Zimbabwe er veksande i den sørafrikanske befolkninga. Denne røyndomen er ulik den ANC (African National Congress) leiinga har. For den politiske leiinga i ANC er leiinga i Zimbabwe ein alliert frå fridomskampen, men for den oppveksande arbeidsledige sørafrikanaren i fattigstrøk er immigranten frå Zimbabwe meir konkurrent om dei få godane og jobbane som er.Les meir/ kjelder:http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78267BBC:http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7409628.stm http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7407914.stmM6Ghttp://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=339526&area=/breaking_news/breaking_news__national/http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/19/southafrica1/printIntermational Herld Tribunehttp://www.iht.com/articles/2008/05/19/africa/19safrica.phphttp://www.iht.com/bin/printfriendly.php?id=12999549SABChttp://www.sabcnews.co.za/south_africa/crime1justice/0,2172,169795,00.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon